Avtale med Aktiv Treningssenter AS

Avtalen gjelder junior og seniorspillere i klubben.
De som har treningsavtale fra før på aktiv må vente på klarsignal fra meg før de kan starte på denne avtalen. Det må en viss nye medlemmer inn før de «gamle» avtalene kan omgjøres til TFK avtale. 
Personer under 18 år må få foreldre til å signere/akseptere avtalen.

Det vil påløpe en adgangschip kr. 450,-.
Se avtale om regler og ansvar – ubetjent senter:
https://aktivtreningssenter.no/%C3%A5pningstider/regler-ubetjent-senter

Ta kontakt med daglig leder Dan Pedersen…

For øvrig tilbys knallkode tilbud i forbindelse med nye åpningstider. Innmelding kan nå også foregå over nett:
https://aktivtreningssenter.no/medlemskap/innmelding