Kategoriarkiv: Info

KLUBBDOMMER KURS 20.OKT

TEORI: FREDAG 20.10, KL. 17.30 PÅ KLUBBHUSET I SØRMARKA

DØMMING LØRDAG 21.10, PÅ MINITURNERING SØRMARKA KUNSTGRESS

Målgruppe
Medlemmer i klubber som ikke har erfaring med dømming og kampledelse. Dette kan være spillere, trenere, ledere, foreldre eller andre ungdommer/voksne. En klubbdommer bør har fylt 13 år for å lede kamper i barnefotballen, dog med en aldersforskjell (2-3 år) på de som spiller.

Målet med kurset
Hovedmålet er å gi deltakere gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene for 7-er og 5-er fotball, slik at disse kan bli klubbdommere som primært kan dømme 7-er og 5-er kamper i barnefotballen i egen klubb.

Hva er en klubbdommer?
Klubbdommerkurset er 1. trinn i dommerutdanningen. En klubbdommer vil etter gjennomført kurs være kvalifisert for å dømme 7-er og 5-er fotball, primært i barnefotballen i egen klubb. Veiledes og følges opp gjennom egen klubb. Klubbene bestemmer selv godtgjørelse for klubbdommere.

Mvh
Daglig leder, Dan Pedersen

Påmeldingsfrist: 16.10.17
Spørsmål og påmelding til:
Linda Lie Andersen, dommeransvarlig
lindalieandersen@live.no
mob. 406 34 216

Nettverksamling 18-28 år

Invitasjon til Nettverksamling 10. november 2017

For unge voksne mellom 18-28 år med lederoppgaver i idretten
Ungdomsutvalget i Rogaland idrettskrets(RIK) ønsker å skape en arena hvor unge voksne i idretten kan bli kjent, dele erfaringer og diskutere felles problemstillinger på tvers av idrettene. Vi ønsker også å gi unge faglig påfyll for videre arbeid i sin klubb.

På grunnlag av dette vil vi invitere til en nettverkssamling for unge mellom 18-28 år som har lederverv i idretten.“Lederverv” omfatter her alt fra å være medlem i et styre, utvalg, komité eller lignende, til at man er trener, dommer eller tillitsvalgt i idretten på andre områder.

Dato: 10.11.2017
Tid: kl. 18:00 – 21:30
Sted: Scandic Stavanger City

Samlingen vil være gratis og inkludere lett servering.

Program her.
Påmelding her.

Hilsen
Ungdomsutvalget RIK

Tjensvoll FK er en NFF Kvalitetsklubb

2. februar 2017 ble Tjensvoll FK en sertifisert NFF Kvalitetsklubb.

For å bli en sertifisert kvalitetsklubb må man oppfylle 20 kriterier. Det skal være god kvalitet på all aktivitet. Først og fremst skal kompetansen heves på trener- og ledersiden. Klubbene selv ha eierskap til sin egen sportsplan, og man skal kunne se dette igjen i hverdagen. Alle skal få bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb; ledere, trenere, lagledere, ansatte og andre frivillige. Klubbhåndboken skal være godt forankret og i organisasjonen skal det være tydelige roller som er lett tilgjengelige for klubbens medlemmer. Det skal være en helhetlig plan for økonomistyring som følger NFF retningslinjer. Sportsplanen skal videreutvikles fortløpende og man skal alltid følge NFF retningslinjer i barne- og ungdomsarbeid. Aktiviteten skal også ha fokus på rekruttering og i tillegg til å utvikle trenere skal det også satses på flere og bedre dommere. Samfunn og verdiarbeid er et eget fokusområde hvor klubbens aktivitet skal baseres på sitt verdisett som igjen må være basert på NFF sitt verdigrunnlag. Fairplay står sentralt. I tillegg skal klubben hvert år ha fokus på et tema innenfor Trygge rammer, som trafikksikkerhet, doping, alkohol, ernæring, mobbing, seksuelle overgrep og trakassering, og pengespill.

Tjensvoll FK blir NFF Kvalitetsklubb

Torsdag 2. februar kl.18:00 i klubbhuset
ved Sørmarka Kunstgressbane er det gratis kake, pølser, saft og kaffe. Anledningen gjelder sertifisering av Tjensvoll Fotballklubb som kvalitetsklubb. Møt opp i Tjensvoll farger.

Styret i Tjensvoll FK vedtok i 2014 at klubben skulle se på NFF sine retningslinjer for å bli NFF Kvalitetsklubb. Målet med kvalitetsklubb konseptet er å stimulere til god klubbutvikling gjennom gode strukturer. Prosessen med å utvikle Tjensvoll FK inn mot disse strukturene har pågått siden høsten 2015 og nå gjenstår bare en ting før godkjennelse, og det er en markering hvor representanter fra kretsen kommer for å overrekke selve sertifiseringen. Denne markeringen ønsker vi selvsagt at klubbens medlemmer skal bli med på, så sett av datoen.

Mvh Styret i Tjensvoll Fotballklubb

Årsmøte for 2016

Torsdag 30. mars 2017 kl.1730 i klubbhuset.

Innkalling til årsmøte for 2016

Til medlemmer i Tjensvoll FK. Styret innkaller herved til årsmøte i Tjensvoll FK. Årsmøte for 2016 vil bli avholdt torsdag 30. mars 2017 kl.1730  i Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane.

Agenda, fullstendig saksliste og andre saksdokumenter vil bli presentert her på nettsidene senest én uke før årsmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet, sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 26. januar 2017
Styret i Tjensvoll FK


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Tjensvoll FK

Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes torsdag 23.mars 2017 kl.17.30 på klubbhusbrakke ved Sørmarka Kunstgressbane.

Under følger saklisten for årsmøtet. Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styret foreslår Ellen Heggheim som dirigent og Janne Gunn Helle som referent.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn.
 7. Fastsette medlemskontingent.
  Styret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret. Se for øvrig egen forslag pkt 6c.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se gjeldende organisasjonsplan her. Denne foreslås videreført med endringer iht. valg i pkt.10.
 10. Foreta følgende valg:

Valgkomiteens innstilling:

Styret: Status Periode Rolle
Ellen Heggheim På valg 2 år Styreleder
Gert von Hirsch Ikke på valg 1 år igjen Nestleder
Siri Frostestad Ikke på valg 1 år igjen Styremedlem
Janne Gunn Helle Ikke på valg 1 år igjen Styremedlem
Einar Moi Øvstedal På valg 2 år Styremedlem
Kjell Skaarstad Ikke på valg 1 år igjen Økonomiansvarlig
Varamedlem 1: Tore Ravndal  
Varamedlem 2: Nora Gjetrang  
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
Sportslig utvalg:      
Ronny Mæland Engasjeres av årsmøtet 1år Leder av utvalget
Gert von Hirsch Engasjeres av årsmøtet 1år Ungdomsleder
Geir Holst-Jæger Engasjeres av årsmøtet 1år Barneleder

Kort om nye representanter:

Ronny Mæland er 44 år og har spilt seniorfotball i 25 år fra 2. -6. divisjon, i blant annet Stord IL, Madla IL og Storhaug FK. I Storhaug FK har han vært trener og hatt tillitsverv i flere år. Han er trener for Tjensvoll J04 på fjerde året og er pappa til to jenter som spiller fotball i TFK. Ronny vil være med og videreutvikle Tjensvoll FK som kvalitetsklubb og sørge for at trenere får jevnlig oppfølging fra klubben og tilbud om trenerutdanning. Han ønsker å legge til rette for at Tjensvoll FK klarer å gi våre spillere et sportslig tilbud på det nivået spiller og spillergrupper tilhører slik at de kan løftes videre.

Geir Holst-Jæger er en engasjert far til tre jenter som alle spiller fotball i Tjensvoll fotballklubb. Han har vært lagleder/trener i 6-7 år i barnefotballen. Han er opptatt av at fotballen skal være et trygt, godt og sosialt samlingspunkt for alle. Han er i tillegg leder for Haugtussa prosjektet som skal se på bedre forhold der.

Einar Moi Øvstedal er 23 år fra Flekkefjord og flytta til Stavanger i 2012. Han tar nå master i utdanningsvitenskap i idrett. Han er engasjert i Tjensvoll FK på flere måter både som spiller på A-laget og engasjert som trener på G03. I tillegg er han assistenttrener hos FGI Junior. En engasjert mann med ønske om å jobbe med utvikling av Tjensvoll FK både sportslig og administrativt.  Han er ellers en friluftsmann som liker å stå på ski og snowboard og surfer når han har muligheten.

To revisorer
Årsmøte velger to revisorer.

Representanter til ting og møter
i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styret ber om å få fullmakt til å oppnevne eventuelle representanter.

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Leder Nils Hoem Hegre, medlem Lars Aamodt, Eirik Aase og vara Trude Longva.

Vedlegg

Vedlagt følger en rekke dokumenter som er samlet i ett PDF dokument, se her.

 •   Årsberetning fra styret ved styreleder.
 • Regnskap med revisors beretning.
 •   Styrets forslag til budsjett.
 • Årsberetning fra administrasjonen ved daglig leder.
 • Årsberetning fra sportslig utvalg ved sportslig leder.
 • Årsrapporter fra lag og komiteer.

Fotballavslutning på Tjensvoll skole

Noen bilder fra årets fotballavslutning for barn:p1000654___ p1000650_ p1000629_p1000669_p1000671_


Fotball avslutning for barnefotballen i Tjensvoll FK:)

Møt opp og delta på vår tradisjonsrike premiering, i tillegg til en super kafè med kaffe, kaker, pølser, brus m.m.

FOTBALL avslutning på Tjensvoll skole lørdag 26.november kl. 13.30-15.30

Premieringen starter kl. 13.30 med gutter og jenter 2012/2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005-2004

Tjensvoll FK arrangerer felles avslutning for alle lag i barnefotballen på Tjensvoll Skole. Alle Tjensvoll spillere, ledere, trenere, foreldre, besteforeldre, søsken og alle andre er velkommen. Her blir det en hyggelig avslutning av sesongen:)

Det blir kiosk/kafé med salg av kaffe, brus, kaker, pølser m.m.

Loddsalg med fine gevinster som trekkes etter siste lags premiering.

Billig kroken, TFK artikler og klær til rimelig penge

Underholdning:
Dersom noen har lyst til å synge, danse eller opptre på annen måte i forbindelse med denne avslutningen så er det bare å sende en e-post til dagligleder@tjensvollfk.no innen 20. nov.

Beste innslag blir premiert!

Vel møtt:)

Klubben i mitt hjerte

Til alle idrettslag i Norge

Årets Klubben i mitt hjerte begynner lørdag 12. november! 
Les mer her: https://www.facebook.com/idrett/

Årets Klubben i mitt hjerte-kampanje er den 13. i rekken. Norges beste mannlige svømmer – Henrik Christiansen – er ambassadør for Klubben i mitt hjerte. 400.000 kroner skal deles ut til idrettslag over hele landet!

Norges idrettsforbund, Nordea, P4 og Dagbladet står sammen om kampanjen Klubben i mitt hjerte.

Stem på: http://klubbenimitthjerte.no/ fra og med lørdag 12. november.

Lykke til!

Vedlag ligger et bilde som kan benyttes på klubbens Facebook-side.

Med vennlig hilsen
Norges idrettsforbund

MX-Sport utvider åpningstiden

Endring i åpningstider

Etter nøye vurdering har vi kommet frem til at vi ønsker og endre våre treningstider. Etter en del utspill fra dere, samt tilbakemeldinger fra kunder har vi besluttet å utvide til to langåpne dager isteden for lørdagen.

Åpningstidene blir da som følger:
Mandag, Onsdag, Fredag kl. 10-16
Tirsdag og Torsdag kl. 10-19

Håper dere setter pris på dette:

Frode Lima
Mx-sport klubb og bedrift as

Kretsmester 2016

GRATULERER
36 år etter stiftelse er klubben kretsmester 🙂

Tjensvoll vant sine kamper mot både Åkra og Frøyland
og er dermed kretsmester i 6. divisjon . Neste år spiller
Tjensvoll i 5. divisjon.

          dsc_3176_dsc_3061_dsc_3102_dsc_3064_dsc_3017_dsc_3021_dsc_3098_dsc_3105_dsc_3109_dsc_3145_dsc_3147_dsc_3161_dsc_3162_dsc_3164_dsc_2998_dsc_3002_dsc_3007_dsc_3194_