Tjensvoll FK Turnering 2018

Se lenger nede for kampprogram, legges ut en snau uke i forkant.

 Innendørsturnering i Randaberg Arena

FOR BARN OG UNGDOM FRA 6 TIL 13 ÅR

Hvert lag spiller ferdig sine kamper i løpet av 2-3 timer.
Alle 3’er, 5’er og 7’er lag får premie.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Dan Pedersen på
tlf. 991 16  999  eller epost: dagligleder@tjensvollfk.no.

  PÅMELDING VED BRUK AV GRØNT SKJEMA LENGER NEDE PÅ SIDEN. 
Det er først til mølla prinsippet som gjelder, så vær tidlig ute.

3’er fotball  –  6-7 år

3-4 kamper á ca. 15 minutter, inntil 6 spillere per lag.

UTLØPT PÅMELDINGSFRIST 25. FEBRUAR
JENTER & GUTTER
lørdag 3. mars 

5’er fotball  –  8-9 år

3-4 kamper á ca. 22 minutter, inntil 9 spillere per lag.

UTLØPT PÅMELDINGSFRIST 25. FEBRUAR
JENTER & GUTTER
lørdag 3. mars 

7’er fotball  –  10-11 år

3-4 kamper á ca. 25 minutter, inntil 11 spillere per lag.

UTLØPT PÅMELDINGSFRIST 25. FEBRUAR
men ledig ett guttelag G2007…

JENTER
lørdag 3. mars

GUTTER
søndag 4. mars.

9’er fotball  –  12 og 13 år

3-4 kamper á ca. 25 minutter.

UTLØPT PÅMELDINGSFRIST 18. FEBRUAR

GUTTER
lørdag 24. februar 

JENTER
søndag 25. februar

PÅMELDING

Jeg melder herved på lag i Tjensvoll FK turnering i Randaberg Arena.
Bindende påmeldingsgebyr er:

  • Kr   600   per 3’er lag
  • Kr 1200  per 5’er lag
  • Kr 1400  per 7’er lag
  • Kr 1500  per 9’er lag

VIKTIG!

Ved utløpet av frist for påmelding vil vi legge ut en liste her for alle mottatte påmeldinger med nødvendig informasjon. Sjekk da og ta kontakt med en gang dersom misforståelser eller andre avvik.

Vi benytter alltid fødselsår (ikke alder) i påmelding og lagnavn.
Eks. TJE-G08-1   er   Tjensvoll G2008 lag 1  (10år).

Kampprogram er tilgjengelig her ca. én uke før kampdag,
men vil allikevel kunne bli justert noe helt frem til fredagen før den aktuelle turneringshelgen, så pass på å hente siste versjon.

Klikk her for turneringregler (PDF) 

KAMPOPPSETT KAN ETTER HVERT HENTES HER:

Klikk her for kampoppsett for 9’er fotball 24-25 februar (PDF). Vi tar forbehold om mindre endringer, nå versjon 1 datert 19.februar.   

Klikk her for kampoppsett for lørdag 3. mars (PDF). Vi tar forbehold om mindre endringer, nå versjon E datert 1. Mars.

Klikk her for kampoppsett for 7’er fotball søndag 4. mars (PDF). Vi tar forbehold om mindre endringer, nå versjon C datert 1.mars,. Skulle vi få inn ett ekstra G2007 lag så korrigerer vi tilbake til tidligere kampprogram for G2007.

 

GENERELT OM KAMPOPPSETT

Påmeldingen har tatt utgangspunkt i årsklasse hvor lagnavn gjenspeiler fødselsår og ikke alder. I kampoppsett brukes i hovedsak de 3 første signifikante bokstavene i klubbnavn selv om en del lag selv faktisk bruker andre forkortelser.

Generelt kan vi nå ikke imøtekomme ønske om endring uten at det er gode grunner. Ting henger sammen og endringer gir gjerne konsekvenser for andre lag når man  ser litt nøyere på  sammenhengen…

Vi tar forbehold
om mindre endringer og alle må forholde seg til siste versjon av kampoppsett som vi i utgangspunktet legger ut to dager før kampdagen. Ved endringer som vi allikevel blir kjent med etter dette tidspunktet, være seg feil, forfall pga sykdom eller lignende, og som medfører at vi gjør mindre endringer på kampoppsettet, så  vil vi prøve å sende ut varsel på email (eller SMS) til berørte lag.