Trenere, lagledere og andre frivillige

Trenere, lagledere  og andre frivillige i Tjensvoll FK skal stå i  listen under for en samlet oversikt med kontaktinformasjon, lagtilhørighet, formell NFF kompetanse, samt status på politiattest.
I tillegg til denne listen gir klubbens organisasjonskart en god oversikt over personer og roller i Styret, Valgkomite, Sportslig Utvalg, Revisor, Regnskapsfører, Administrasjonen og diverse arbeidsgrupper/komitéer.
Se nederst på siden for informasjon vedrørende politiattest og kompetanse som oppført i listen.

Styret har nulltolleranse for avvik og trenere og lagledere må ha forevist politiattest og fått denne registrert her for å være trener/lagleder i Tjensvoll FK. Styret har  besluttet at ordningen også omfatter frivillige som er med på lengre reiser/turneringer (mer enn én helg).   Se Politiattest.

Lag                 # Rolle                  Navn                                        Telefon                 E-post                                Kompetanse
pr.22.10.16
Politiattest status og dato
G 2012 Trener Øyvind Skjelbred 466 59 066 tjensvollg2012@gmail.com OK (Gert) 05.12.17
G 2012-1 lagleder Erik Ovesen 984 82 774 ovesen@lyse.net OK (Gert) 6.09.18
G 2012-2 lagleder Per Sømod Staurland 934 62 625 per.staurland@gmail.com  C1 OK (Gert) 30.3.16
G 2012-3 lagleder Anette Aano 909 40 725 anetteano@gmail.com Bekreftelse sendt 28.08.18
G 2012-4 lagleder Robert Didriksen didrob@gmail.com Bekreftelse sendt 28.08.18
G 2011 Trener Pål Steinsbø paal_steinsbo@hotmail.com  ** OK(Gert) 27.11.17
G 2010 Lagleder Hildegunn Aase Kamanga 906 15 458 h_aase@hotmail.com OK (Dan) 8.4.16
G 2010 Lagleder Marita Figenschou 909 96 731 marita_figenschou@hotmail.com OK (Dan) 16.1.17
G 2010 Trener Børge Andersen 997 12 921 borge.andersen@sola.kommune.no C1 OK (Dan) 16.4.16
G 2010 3 Trener Karin Kicka 412 34 468 karinkicka@hotmail.com OK (Gert) 18.4.18
G 2010 Trener Khashayar Arabi 928 56 437 khashayar.arabi@yahoo.com C1  OK (Gert) 19.10.16
G 2009 1 Trener Mark Antony Lewis 480 09 115 markantonylewis@hotmail.com  OK (Gert) 3.11.17
G 2009 1 Trener Geanni Paolo Despecci Sanchez 957 59 878 chino08@hotmail.com OK (Gert) 28.9.17
G 2009 2 Lagleder Else Merethe Huru 408 89 891 memellem@hotmail.com OK (Gert) 19.9.17
G 2009 2 Trener Egil Alne 922 91 908 egil.alne@lyse.net OK (Gert) 22.9.17
G 2009 2 Trener Julio Raul Garcia-Salas 908 93 714  jgarciasalas@yahoo.com C1 OK (Gert) 13.10.16
G 2009 3+4 Lagleder/
Trener
Jørgen Husby 402 40 435 jorgenhusby@gmail.com C123  OK (Gert) 18.4.16
G 2009 3+4 Trener Oddvar Dirdal 941 49 098 odirdal@gmail.com  OK (Gert) 6.11.17
G 2009 3+4 Trener Vidar Kringlemoen 970 24 990 vkringlemoen@hotmail.com OK (Gert) 13.4.16
G 2009 3+4 Trener Geir Nilssen 995 69 367 bieranilas@hotmail.com OK (Gert) 1.5.16
G 2009 3+4 Trener Jørn Hansen 908 91 376 jorn.hansen@nif.idrett.no OK (Gert) 8.4.16
G 2007 4 Trener Olav Andreas Sagen 992 57 990 ol-sagen@online.no C1 OK (Dan) 8.4.16
G 2007 2 Trener Sverre Møllegaard  901 65 358  svemoll@online.no C12 OK (Gert) 9.5.16
G 2007 Assistent Nils Ludvig Dahl 991 55 120 nld@schjodt.no OK (Gert) 14.9.17
G 2007 4 Lagleder Frode Svendsen 916 74 521 frodesen76@hotmail.com OK (Gert) 28.4.16
G 2007 2 Lagleder Tore Dirdal 928 13 887 t_dirdal@yahoo.com OK (Gert) 20.4.16
G 2007 Assistent Tore Heggheim  934 80 906 tore@sfinans.no OK (Gert) 9.5.16
G 2005/06 Trener Gitle Aarre 952 39 690 Gitle.aarre@metsagroup.com C1234 OK (Gert)  4.4.16
G 2005/06 Lagleder Siri Frostestad 908 27 745 sirihae@gmail.com  L1 OK (Gert) 22.4.16
G 2005/06 Trener Simon Grapes 915 77 609 simon1c@hotmail.com OK (Gert) 29.4.16
G 2005/06 Assistent Per S. Staurland  934 62 625 per.somod.staurland@mhwirth.com  C1 OK (Gert) 30.3.16
G 2005/06 Trener Jørn Ramberg 975 45 617 jramberg72@gmail.com C1 OK (Gert) 24.5.16
G 2005/06 Lagleder Janne Gunn Helle 475 09 071 jannegunn.helle@gmail.com  C1, L1 OK (Gert) 23.5.16
G 2005/06 Keepertrener Grunde Wåge 920 90 443  grundewage@me.com C1 OK (Gert) 19.5.16
G 2004 Lagleder Sigve Knudsen 916 67 841 sigve.knudsen@lyse.net C12 OK (Gert) 9.4.16
G 2004 Trener Lars Aamodt 481 26 214 larsraamodt@gmail.com C1234 OK (Gert)  7.4.16
G 2004 Trener Jan Egil Tengesdal 47 666 330 janegil.tengesdal@gmail.com OK (Gert) 24.10.16
G 2003 Trener Johannes Nygård Kvia 46 779 320 jnkvia@hotmail.no OK (Gert) 23.10.17
G 2003 Lagleder Sunniva Dunseth 934 47 555 sun.melkild@gmail.com OK (Gert) 26.4.16
G 2003 Trener Tobias Tharaldsen  tobias.tharaldsen@lyse.net OK (Gert) 22.09.17
G 2003 Trener Einar Moi Øvstedal 913 42 248 einar.moi.ovstedal@gmail.com  C1234,L12 OK(Dan) 7.2.17
G 19 Lagleder Mette Brattabø 917 85 453 mette.brattabo@gmail.com  Ikke nødvendig
G19 Trener Gert von Hirsch 924 31 456 gert@vonhirsch.no C1234,
L123,B.kveld
OK (Ellen) 2.4.16
G19 Trener Morten Nordhus 452 82 840 m-nordhu@online.no OK (Gert) 13.10.16
Menn A-lag Trener Zekrija Hashani 480 84 160 zekki_17@hotmail.com C12 OK (Gert) 13.5.16
Menn A/B-lag Trener Dan Pedersen 991 16 999 dagligleder@tjensvollfk.no OK (Gert) 6.4.16
Menn A/B-lag Trener Reid Mikkelsen 917 96 945 reid.mikkelsen@lyse.net C1 OK (Gert) 26.5.16
Menn A/B-lag Trener Kjetil Marcusson Tollefsen  486 28 930 kjetiltollefsen@hotmail.com  C12 OK (Gert) 11.5.16
M 39    Lagleder Nils Alexander Hoem Hegre 928 88 664 nilshoemhegre@gmail.com C1234 OK (Gert) 7.4.16
M 48 Lagleder Dan Pedersen 991 16 999 dagligleder@tjensvollfk.no OK (Gert) 6.4.16
Supervet. Lagleder John A. Karlsen 920 43 938 karlsenjohnarne@gmail.com Ikke nødvendig
J 2011/12 Lagleder Geir Østerhus 900 23 592 go@smedvig.no OK (Gert) 21.3.18
J 2011/12 Trener Yngvar Klungland 480 60 884 yngvar.klungland@gmail.com  ** OK (Gert) 18.4.16
J 2011/12 Trener Dag Endresen dag.endresen@stavanger.kommune.no OK (Gert) 11.4.16
J 2010 Lagleder
Mona Pedersen 885 81 882 monapedersen77@hotmail.com OK (Gert) 8.2.17
J 2010 Trener Anne Line S. Olsen  400 49 459  anneline.olsen@gmail.com ** OK (Gert) 30.5.17
J 2010 Trener Margrete Mosby Larsen 991 69 685 margrete.mosby.larsen@stavanger.kommune.no OK (Gert) 23.4.18
J 2010 Trener Eirik Grande 406 29 985 eg@interwell.com OK (Gert) 17.4.18
J 2009 Trener Grunde Wåge 920 90 443  grundewage@me.com C1 OK (Gert) 19.5.16
J 2009 Lagleder Geir Holst-Jæger 909 35 454 gholstj@getmail.no C1 OK (Dan) 25.4.16
J 2009 Trener Arve Våga  911 82 153 arve.vaga@lyse.net OK (Gert) 7.12.16
J 2009 Trener Frode Kristoffersen  frode.kristoffersen@gmail.com OK(Gert) 9.11.17
J 2008 Lagleder Sissel Nedrebø 482 35 690 neds@online.no OK(Gert) 8.11.18
J 2008 Lagleder Stig Sandring 911 37 570 stig.sandring@gmail.com OK (Gert) 7.11.18
J 2008 Trener Jone Kristian Sunde 930 10 650 sundejonekristian@gmail.com C123 OK (Gert) 11.4.18
J 2008 Trener Birger Bekkeheien 476 55 882 birgerbekkeheien@gmail.com OK (Gert) 13.4.18
J 2006/07 Trener Eirik Aase 452 11 072 eirik.aase@skole.rogfk.no  C1 OK (Gert) 22.4.16
J 2006/07 Lagleder Tor Markhus 91668387 tor.markhus@gmail.com OK (Gert) 6.9.16
J 2006/07 Trener Lars Yngve Rosell 930 12 798 Lars.y.rosell@uis.no OK (Gert) 28.4.16
J 2006/07 Trener. Leif Egeland 934 12 658 leif_egeland@msn.com OK(Gert)t 29.1.17
J 2005 Lagleder Kjersti Wigerstrand  901 09 328 Kwiges@gmail.com  OK (Gert) 13.4.16
J 2005 Trener Kjetil Marcusson Tollefsen  486 28 930 kjetiltollefsen@hotmail.com  C12 ** OK (Gert) 11.5.16
J 2005 Ass.trener Reid Mikkelsen 917 96 945 reid.mikkelsen@lyse.net OK (Gert) 26.5.16
J 2004 Lagleder Geir Holst-Jæger 909 35 454 gholstj@getmail.no OK (Dan) 25.4.16
J 2004 Trener Ronny Mæland 917 86 702 ronny.maeland1@lyse.net C1 ** OK (Gert) 28.4.16
J 19 Lagleder Geir Vaaland Dahl 480 00 156 gvdahl@gmail.com OK (Gert) 18.4.16
J 19 Trener Einar Moi Øvstedal 913 42 248 einar.moi.ovstedal@gmail.com C1234,L1 OK(Dan) 7.2.17
J19 Trener Reid Mikkelsen 917 96 945 reid.mikkelsen@lyse.net C1 OK (Gert) 26.5.16
J19 Trener Kjetil Marcusson Tollefsen  486 28 930 kjetiltollefsen@hotmail.com  C12 OK (Gert) 11.5.16
A-lag damer Lagleder Linda Lie Andersen 406 34 216 lindalieandersen@live.no OK (Gert) 11.5.16
A-lag damer
Trener Ellen Heggheim  905 37 819  ellen.heggheim@lyse.net  L1 OK (Gert) 20.4.16
Styreleder Ellen Heggheim  905 37 819  ellen.heggheim@lyse.net  L1 OK (Gert) 20.4.16
Daglig leder m.m Dan-Johan Pedersen OK (Gert)  6.4.16
Dommeransvarlig Linda Lie Andersen 406 34 216 lindalieandersen@live.no  OK (Gert) 11.5.16
Mohammed Chamdid 950 95 097 Chamdid@lyse.net OK (Dan) 26.4.16?
Jenteransvarlig/ Styremedlem Trine Usken 480 36 498 to.usken@online.no OK (Gert) 23.3.18

Denne siden, med listen over, kan kun oppdateres av klubbens ansvarlig for politiattester, politiattest@tjensvollfk.no  og alle endringer blir automatisk loggført.

POLITIATTEST

Ny politiattest skal søkes og fremvises hvert tredje år.
Styret har nulltolleranse for avvik, trenere og lagledere må ha forevist politiattest og fått denne registrert for å være trener/lagleder i Tjensvoll FK. Se Politiattest.
I listen over viser «Bekreftelse sendt» at vedkommende har fått tilsendt «Bekreftelse om formål» på den oppgitte dato og at søknadsprosessen ligger i vedkommendes hender. Status OK innebærer at politiattest er fremvist med oppgitt attest dato med «INTET Å BEMERKE».

KOMPETANSE

I listen oppgis formell kompetanse (fra NFF). Dagens Grasrottrener (4 stk C-Lisens delkurs) oppgis com C1, C2, C3 og C4, eventuelt C1234 som kombinasjon. Gamle Trener 1 kurs, som i dag ikke gir C-Lisens, oppgis som tilsvarende som T1, T2, T3 og T4. Gamle trener kurs blir trolig også godkjent som tilstrekkelig kompetanse ifb kvalitetsklubb. Lederkurs er oppgitt som L1, L2 og L3.
https://www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/nff-c–lisensutdanningen/