Kontakt Informasjon

Postadresse

Tjensvoll FK
Morgedalsveien 60
4021 Stavanger

Daglig leder

Dan Pedersen nås på mobiltelefon 991 16  999, på email dagligleder@TjensvollFK.no eller vha  kontaktskjema.

Trenere, lagledere

og andre frivillige finner du i listen her.

Organisasjonskart (alle)

som viser alle inklusiv styret, sportslig utvalg, valgkomité, revisor, regnskapsfører, administrasjonen og komiteer finner du her.

Styret

Email:       styret@TjensvollFK.no

Styreverv

Navn

Mobil

E-post

Styreleder

Ellen Heggheim

905 37 819

ellen.heggheim@lyse.net 

Nestleder

Gert von Hirsch

924 31 456

gert@vonhirsch.no

Økonomileder

Kjell Skaarstad

913 50 669

skaarstad@ikm.no

Styremedlem

Gitle Aarre

952 39 690

Gitle.aarre@metsagroup.com

Styremedlem

Janne Gunn Helle

400 05 440

jannegunn.helle@gmail.com

Styremedlem

Siri Frostestad

908 277 45

 sirihae@gmail.com

1.varamedlem

Tore Ravndal

988 92 945

tore.ravndal@nordialog.no

2.varamedlem

Nora Gjetrang

903 62 830

nora.gjetrang@aol.com

 

Kontaktskjema til daglig leder