Skade & Forsikring

Gjennom Fotballforsikringen har alle fotballspillere tilgang til Idrettens Skadetelefonen, som er en del av  Idrettens Helsesenter.
Skadetelefonen gir deg et godt behandlingstilbud i et kvalitetssikret behandlernettverk.

Den enkelte kan kjøpe utvidet forsikring som da gir litt bedre ytelser, blant annet raskere oppstart på behandling.
fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017

Idrettens Skadetelefon

via idrettens Helsesenter:  987 02 033 / 02033 alle dager kl.09-12.
Man vil få flere valg, deriblant idrettens skadetelefon.
Tidligere 04420 fungerer ikke lenger.

Skader meldes på nett

hvor man skiller mellom: