Skade & Forsikring

Gjennom Fotballforsikringen har alle fotballspillere tilgang til Idrettens Skadetelefonen, som er en del av  Idrettens Helsesenter.
Skadetelefonen gir deg et godt behandlingstilbud i et kvalitetssikret behandlernettverk.

Den enkelte kan kjøpe utvidet forsikring som da gir litt bedre ytelser, blant annet raskere oppstart på behandling.

Idrettens Skadetelefon:  987 02 033
(tidligere 04420 / 02033)

Skade kan meldes via:
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/