Treningstider 2018

Her er treningstider som gjelder fra og med 29. januar 2018.
(gamle treningstider kan eventuelt nås her) 

Viktig informasjon

De lagene som deler kamp- og/eller treningstider må gjøre avtaler seg imellom, også i treningssammenheng hvor det ikke er gitt at hvert lag har like stor plass da dette også er avhengig av spilleform, alder og antall spillere.

KAMPER SOM SKAL OMBERAMMES TIL TRENINGSTIDER LAGET IKKE BESITTER, MÅ AVTALES PÅ FORHÅND.

Treningskamper o.l utenfor egen treningstid må naturlig nok avtales før de settes opp. Ellers må vi respektere at oppsatte kamper går før trening når nødvendig, men avklar med lag som trener på forhånd.

Sørmarka kunstgressbane

Når terminlister fra kretsen foreligger skal våre hjemmekamper på Sørmarka i størst mulig grad omberammes til lagenes oppsatte kampdag, når disse avviker!!!
Som alternative kampdager regnes da fredag, lørdag og søndag.  De enkelte lag tar kontakt med daglig leder i klubben som hjelper til og eventuelt samkjører dette arbeidet. Dessverre gir ikke fotballkretsen anledning til å påvirke noe på forhånd. Våre barnelag på Sørmarka (12år og yngre) benytter ledig kamptid etterat eldre lag har avklart sine kampdager med fotballkretsen.

Gosen kunstgressbane

 Grusbanen på Haugtussa

Faktiske treningstider kan avvike noe fra oppsatte banetider, eks. at noen har valgt å trene fra kl.1730.

Dag/tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17:00-18:00  G7  J8  J7  G9
18:00-19:00 G8  J8   J7 G9
19:00-20:00
20:00-21:00

For øvrig er det mye ledig på Haugtussa grusbane og vi oppfordrer til å melde inn tidspunkter hvor man ønsker treningstid  her.  Vi har også mulighet å trene på Bydelshusbanen (grus).

INNETRENING

Randaberg Arena 2018

Hvis en er forhindret i å bruke treningstiden i Randaberg Arena må vi først og fremst prøve å gi treningstiden innbyrdes til gruppene, evt. til andre lag i klubben. Hvis ikke, så må Randaberg Arena ved vaktmester Ola Håland få beskjed, i utgangspunktet én uke i forveien (epost til Randaberg.arena@folkehallene.no). Lagene som er tildelt treningstider bruker tildelt treningstid og sier fra i god tid hvis de ikke kan stille. Fravær fører til at klubben mister tildelt treningstid.

Team Tjensvoll får rett til å bruke treningstidene Tjensvoll FK er tildelt når dette starter opp. Det kan føre til at noen lag må si fra seg treningstiden enkelte uker.

Treningstidene starter opp 2. januar 2018. Utgangspunktet er at vi har denne treningstiden til påsketider og får den tilbake i oktober.

  • G19 (G2001): mandag 18-20 Bane 7A(2/3 frem til kl.19)
  • J12 (J2006): Onsdag 19-20 Bane 7C (5-erbane, partallsuker)
  • G14 (G2004): Onsdag 20-21 Bane 7A

Tjensvoll gymsal 2018

Innetreningene avsluttes etter uke 12 (går frem til påske). Trening avtales med daglig leder.

Tid/Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
17:00-18:00 Ledig G 2011 J 2011-2012 G 2012
18:00-19:00  Ledig J 2009 J 2010 Stavanger orienterings-klubb
19:00-20:00 Ledig Ledig Base-trening-jenter Damelaget

Madlavoll gymsal 2018

Innetreningene avsluttes etter uke 12 (går frem til påske).

Tid/Dag Tirsdag
17:30-18:30 Mulig J 2008?/Ledig?
18:30-20:00 Ledig

Gosen gymsal 2018

I januar og tildels februar er Gosen gymsal opptatt med GOSEN revyen og treningene starter først 19. februar (etter vinterferieuka).
Innetreningene avsluttes etter uke 12 (går frem til påske).

Tid/Dag Mandag
17:00-18:30 G2009 (Jørgen)
18:30-20:00 Futsal

Vikinghallen 2017

Vi har fått fast tid i Vikinghallen på onsdager. Forøvrig Det kan søkes om treningstid lørdager kl.0900-1130. I utgangspunktet er det til jente- og damefotball.

Tid/Dag Onsdag
(Halv bane, Vidar har andre)
20:30-22:00 Tjensvoll J19 / Senior dame