Aktivitetsplan

For aktiviteter i 2017,
se «Hva skjer» kalender på forsiden.


Aktivitetsplan/Årshjul 2016

 • Januar
  SOSIALT LEDERTREFF
 • 19. Januar
  STYREMØTE 1 av 9
  (desember utgår gjerne samt to av juni/juli/aug)
 • Januar
  SPORTSLIG UTVALG MØTE 1 av 5 (utgår)
 • Februar/Mars
  TRENERFORUM 1, FØR SESONGSTART (utsatt)
  Generell info for alle trenere og lagledere, se her.
 • 10. Februar
  ÅRSRAPPORTER INNLEVERES
 • 23. Februar
  STYREMØTE 2
 • Mars
  FORELDREMØTER FØR SESONG
  Alle barne- og ungdomslag må avholde møte.
 • 5. og 6. Mars
  UMBRO CUP i Randaberg Arena
 • 17. Mars
  ÅRSMØTE FOR 2015 kl.1800
 • 29. Mars
  STYREMØTE 3
 • April 
  SPORTSLIG UTVALG MØTE 2
 • 17.Mai
  TJENSVOLL FK I FOLKETOGET
 • Mai
  TRENERFORUM 2 VÅR
  Fokus på enkeltområder for trenere og/eller lagledere.  For barne- og/eller ungdomsfotballen. Se her.
 • Mai
 • SPORTSLIG UTVALG MØTE 3
 • lørdag 11. juni
  INTERNTURNERING
 • Juni
  OPPSTART NYE ÅRSKULL
 • Juni
  TINE FOTBALLSKOLE 

  på Sørmarka kunstgress
 • August
  TINE FOTBALLSKOLE
  på Sørmarka kunstgress
 • August
  SPORTSLIG UTVALG MØTE 4
 • September
  TRENERFORUM 3 HØST
  Fokus på enkeltområder for trenere og/eller lagledere. For barne- og/eller ungdomsfotballen. Se her.
 • September
  AKTIVITETSDAG/MERKEDAG
  på Tjensvollbanen
 • September
  SPORTSLIG UTVALG MØTE 5
 • Oktober
  FORELDREMØTER ETTER SESONG, ALLE LAG
 • Oktober
  AVSLUTNING FOR BARNEFOTBALLEN

 

Aktivitetsplan høsten 2015

 • SEPTEMBER 2015:
  – 10. oppstart gutter og jenter 2010

  – 28.trenerforum-lagledermøte
  – 30.trenerforum-lagledermøte
  – uke 39-40 høst lotteri
 • OKTOBER 2015:
  – uke 41-42-43 lotteri

  – 13. styremøte
  – innendørstrening starter innendørs i uke 42
  – 15. oppstart inne trening (Tjensvoll skole) for gutter og jenter 2010
  – 24.10 internturnering
  – dorull dugnad, info kommer
  – trenerkurs
 • NOVEMBER 2015:
  – 01. Vareopptelling ICA Tjensvoll

  – 07. Fotballavslutning barnefotball Tjensvoll skole
  – dorull dugnad
 • DESEMBER 2015:
  – 01. Årsrapporter skal inn

  -10. All dugnader skal være unnagjort
  – Påmelding ledertreff

 

AKTIVITETSPLAN 2014

JANUAR:
– 06. Oppstart treninger
– 10 Forespørsel om utstyr
– 10 Årsrapporter for 2013 inn
– 10 Ledertreff kl. 19.00, Alstor hotel
– 14. Styremøte, kl. 18.00, Tjensvoll bydelshus
– 24 Bestilling av utstyr
FEBRUAR:
– 1. Påmelding ungdomsfotball/barnefotball
– 11. Styremøte, kl.18.00, Tjensvoll bydelshus
– 25. ÅRSMØTE, kaféen på Tjensvoll Bydelshus kl 18.00
MARS: 
– 8-9 Fotballturnering Randaberg arena
– trenerforums møte for barne og ungdomsfotballen
– klubbdommer kurs
– del leder kurs            
APRIL:
– 01 Innetreningen avsluttes
– ca. 22 Opppstart serien
MAI: 
– 03.Dugnad vareopptelling ICA Tjensvoll
– Vår dugnad for barnefotballen, loddsalg
– 17. Tjensvoll FK i FolketogetJUNI:
– Avslutning vårsesong
– Fotballskole uke 26
– Dugnad for aktivitetsgruppen
JULI:  
– TINE Fotballskole  på Sørmarka kunstgress
– Dugnad aktivitetsgruppe
– Fotball ferie
AUGUST:            
– Fotball ferie
– TINE Fotballskole uke 33 på Sørmarka kunstgress
– Oppstart høstsesongen
SEPTEMBER:    
– Aktivitetsdag/merkedag på Tjensvollbanen
– Oppstart innendørs trening Tjensvoll, Madlavoll, Gosen skole
– høst dugnad, lotteri 
OKTOBER:   
–  Trenerforum for ungdomslagene
–  Trenerforum for barnelagene
–  Dugnad messer stavanger forum
NOVEMBER:    
– Fotballavslutning barnefotball Tjensvoll skole, Jenter og gutter -99 har dugnad
– 02 Vareopptelling ICA Tjensvoll
– 15 Fotballavslutning for barnefotballen, Tjensvoll skole
DESEMBER:  
– 1.Årsrapporter skal inn
– All dugnader skal være unnagjort