Tjensvoll Fotballklubb

Oppdatert 29.5.2020

KORONAPROTOKOLL FOR KLUBBENS AKTIVITETER.

For alle henvendelser til klubben ber vi om at dere fortrinnsvis benytter kontaktskjema her under slik at vi kan fordele oppgaver blant oss frivillige som hjelper til med å drive klubben. Styret og Sportslig Utvalg vil i stor grad være involvert,  daglig leder er sykemeldt/permittert.

Kontaktpersoner for spørsmål knyttet til koronasituasjonen er:
Styreleder Gert von Hirsch: tlf.923 31 456 og
Nestleder Nils Hoem Hegre: 928 88 664.

En oppmykning av de strenge restriksjonene knyttet til aktivitetene våre.

Kjære spillere, foreldre, frivillige, trenere og tillitsvalgte. Norges fotballforbund har presentert en Koronahåndbok som baserer seg på den felles nasjonale smittevernsveilederen fra Folkehelseinstituttet, først presentert mandag 11. mai 2020 og senere oppdatert. Håndboken beskriver rammer og retningslinjer. Det nå lettere å gjennomføre fotballtreninger. Ofte er det under den uformelle aktiviteten før, under og etter trening at vi har lettest for å glemme oss, mens vi drikker vann eller mens vi strekker ut og prater med hverandre etter trening.

Trenere må kjenne til, respektere og informere spillere om gjeldende smittevernsregler, her oppsummert:
  • Trener er ansvarlig for at all aktivitet er i henhold til smittevernreglene. Fotballbaner er et offentlig sted, og man skal påse at det samlet sett er maks 50 personer tilstede.
  • Syke personer skal holde seg hjemme. Alle med feber, sår hals, rennende nese, hoste, nedsatt allmenntilstand, forkjølelse eller luftveissymtomer må holde seg hjemme (gjelder ikke allergi). Er du i tvil hold deg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold. Håndsprit skal brukes av alle før og etter trening.  Vi deler ikke drikke, hansker, vester og lignende. Trener rengjør felles baller og utstyr jevnlig.
  • Hold minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer. Barn og ungdom under 20 år kan kjempe om ballen så lenge det er innad i faste grupper.
  • Grupper på inntil 20 spillere hvor en leder per gruppe informerer og påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
  • Garderober/klubbhus skal ikke brukes og holdes avlåst.
  • Gå på do hjemme før du drar på trening. Toaletter kan eventuelt åpnes dersom trener ivaretar ekstra smittevern av kontaktflater som dører etc (sprayflaske med egnet sprit, ikke håndsprit).
  • Skift til treningsutstyr hjemme. Husk å ta med skift slik at du kan ta på tørt tøy etter trening, dette vil kunne forhindre at du blir forkjølet.
  • Vi oppfordrer alle som kan, til å gå eller sykle til trening. Samkjøring bør unngås.

Smittevernsregler og plakat henger også på dør til klubbhuset på Sørmarka.

Fotballbaner på Sørmarka, Gosen og Haugtussa er alle åpne for organisert trening.

På Sørmarka går vi fra mandag 18. mai over til de faste treningstidene vi hadde i vinter. Frem til da har vi en passordbeskyttet nettside for reservering av banetid på Sørmarka, se www.tjensvollfk.no/coronabane.

På Gosen gjelder de faste treningstidene fra i vinter.

På Haugtussa har vi en passordbeskyttet nettside for reservering av ballbingene, se www.tjensvollfk.no/haugtussabane. Ballbingene er for øvrig montert.

Se forøvrig egen side med treningstider, men denne er fra tidligere i år og er ikke tilpasset koronasituasjonen.

Treningsanbefalinger med øvelser for barne- og ungdomsfotballen i koronaperioden.

Informasjon fra klubben

I tillegg til å følge med her på våre nettsider anbefaler vi at alle medlemmer og trenere er med i Tjensvoll FK Medlemsgruppe , en lukket gruppe på facebook. Vær også oppmerksom på at klubben av og til sender meldinger til våre Spond grupper.

Vi håper nå at de fleste av våre lag starter opp med organisert trening igjen.

Hilsen Styret ved Styreleder.