Tjensvoll Fotballklubb

Oppdatert 10.11.2020

KONTAKTSKJEMA

For alle henvendelser til klubben ber vi om at dere fortrinnsvis benytter kontaktskjema her under slik at vi kan fordele oppgaver blant oss frivillige som hjelper til med å drive klubben. Styret og Sportslig Utvalg vil i stor grad være involvert,  daglig leder er sykemeldt/permittert.

I tillegg til å følge med her på våre nettsider anbefaler vi at alle medlemmer og trenere er med i Tjensvoll FK Medlemsgruppe , en lukket gruppe på facebook. Vær også oppmerksom på at klubben av og til sender meldinger til våre Spond grupper.

Kontaktpersoner for spørsmål knyttet til koronasituasjonen er:
Styreleder Gert von Hirsch: tlf.923 31 456 og
Nestleder Nils Hoem Hegre: 928 88 664.


KORONAKRISEN – OPPDATERT 10.NOV.2020:

FORBUD mot all breddeidrett for de som er fra og med 20 år, gjelder fra tirsdag 10. november. Barn og unge til og med 19 år har normal aktivitet uten restriksjoner. Dette gjelder i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola kommune (det har versert flere varianter med feil i aviser og kommunale nettsider).

NFF Rogaland anbefaler at sesongavslutninger for lagene, seniortreff, fysiske møter og andre sosiale samlinger på klubbhus e.l. utsettes til over nyttår. Det anbefales at alle treninger på tvers av ulike klubber avlyses (inkl. turneringer og fotballskoler med spillere fra ulike klubber). 
www.fotball.no/kretser/rogaland/om-kretsen/2020/nff-rogaland-fryser-all-aktivitet-utenfor-banen/

KORONAPROTOKOLL FOR KLUBBENS AKTIVITETER

Kjære spillere, foreldre, frivillige, trenere og tillitsvalgte. Norges fotballforbund har presentert en Koronahåndbok her som baserer seg på den felles nasjonale smittevernsveilederen fra Folkehelseinstituttet, først presentert mandag 11. mai 2020 og senere oppdatert. Håndboken beskriver rammer og retningslinjer. Det nå lettere å gjennomføre fotballtreninger. Ofte er det under den uformelle aktiviteten før, under og etter trening at vi har lettest for å glemme oss, mens vi drikker vann eller mens vi strekker ut og prater med hverandre etter trening.

Inntil videre er klubbhuset stengt og det er kun trenere, lagledere og andre med tillitsverv som skal ha tilgang.  All bruk av klubbhus må ivareta gjeldende smittevernregler. Klubbhuset leies ikke ut.

Trenere må kjenne til, respektere og informere spillere om gjeldende smittevernsregler

  1. Føler du deg syk, bli hjemme (er du i tvil hold deg hjemme).
  2. En gruppe skal være fast over tid, anbefalt minimum en uke, og ha maks 20 spillere
  3. Det skal være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler.
  4. Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig (her må trener ta ansvar).
  5. Bruk av toaletter/garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater (trener må ivareta ekstra smittevern med utplassering av håndsprit og gjennomføre desinfisering før og etter trening av kontaktflater som dørhåndtak, spyleknapp etc. Vi unngår allikevel å bruke garderober så langt det lar seg gjøre, én meters avstand i små garderober gir store begrensninger).
  6. Husk gode rutiner for håndhygiene (vi bruker håndsprit før og etter trening).
  7. Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper.
  8. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
  9. Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.
  10. Endring av faste grupper kan gjennomføres uten opphold i aktivitet, men skal begrenses (altså allikevel ingen 2 dagers opphold i aktivitet når man går mellom grupper).


Fotballbaner på Sørmarka, Gosen og Haugtussa er alle åpne for organisert trening

På Sørmarka går vi fra mandag 18. mai over til de faste treningstidene vi hadde i vinter. Frem til da har vi en passordbeskyttet nettside for reservering av banetid på Sørmarka, se www.tjensvollfk.no/coronabane.

På Gosen gjelder de faste treningstidene fra i vinter.

På Haugtussa har vi en passordbeskyttet nettside for reservering av ballbingene, se www.tjensvollfk.no/haugtussabane. Ballbingene er for øvrig montert.

Se forøvrig egen side med treningstider, men denne er fra tidligere i år og er ikke tilpasset koronasituasjonen.


Flest mulig, lengst mulig

Tjensvoll FK skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Tjensvoll FK skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert fotball. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle spillere opplever utfordring og mestring i læringen.

Sportsplanen følger NFFs retningslinjer for barnefotball, ungdomsfotball og verdiarbeid og dette er overordnet for arbeidet i klubben.

 Klubbens verdisett.


Nye medlemmer

Vi ønsker alltid nye medlemmer til klubben. Om du eller dine barn spiller fotball eller om du selv ønsker å bidra aktivt på ulike måter i klubben eller ønsker å være støttemedlem er du hjertelig velkommen til oss.

Bruk kontaktskjema over


Gi støtte til klubben

Er du registrert hos Norsk Tipping kan du støtte klubben ved å velge Tjensvoll FK som støtteklubb igjennom Grasrotandelen uten noen kostnader for deg.  Vi ønsker store og små sponsorer  🙂

Velkommen til oss