Tjensvoll Fotballklubb

Tjensvoll FK åpner Sørmarka Kunstgressbane

for egentrening og organisert frivillig trening. Fotballbanen deles inn i 8 områder ved bruk av midlertidig banemarkering. Hvert område kan reserveres ved påmelding av gruppe på inntil 4 spillere + 1 voksen over 18 år. Det vil være mulighet for å melde på flere grupper.

Her en lenke til side for reservering av bane (passordbeskyttet).

Det vil ikke være anledning til spillaktivitet hvor spillere kjemper om ball eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre. På tilstrekkelig avstand til hverandre kan de som er i samme gruppe gjøre øvelser sammen.

Alle må kjenne til og overholde smittevernsreglene, se egen artikkel på hva dette betyr i praksis for at du skal kunne være med klubben på Sørmarka Arena:

www.tjensvollfk.no/sormarka-apner-opp

6. April 2020
Styreleder på vegne av Styret.


Vår visjon er flest mulig, lengst mulig.

Tjensvoll FK skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Tjensvoll FK skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert fotball. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle spillere opplever utfordring og mestring i læringen.

Sportsplanen følger NFFs retningslinjer for barnefotball, ungdomsfotball og verdiarbeid og dette er overordnet for arbeidet i klubben.

 – klubbens verdisett.


Nye medlemmer

Vi ønsker alltid nye medlemmer til klubben. Om du eller dine barn spiller fotball eller om du selv ønsker å bidra aktivt på ulike måter i klubben eller ønsker å være støttemedlem er du hjertelig velkommen til oss.  Se egen side her for gjeldende sats for medlem- og treningskontigent. Flott hvis du her tar kontakt med oss:


Gi støtte til klubben

Er du registrert hos Norsk Tipping kan du støtte klubben ved å velge Tjensvoll FK som støtteklubb igjennom Grasrotandelen uten noen kostnader for deg.  Vi ønsker store og små sponsorer  🙂

Velkommen til oss.