Påmelding: Trenerkurs høst

Det er avgjørende for at trenere får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte trenere gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. En kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene og det stilles krav til formell kompetanse.

Obs! Sjekk at vi har fått med deg og din riktige kompetanse i vår liste over trenere, lagledere og andre frivillige 🙂

BARNEFOTBALL (opp til og med 12 år)

Alle trenere (presisering: én FIKS registrert trener for hvert registrert lag) i barnefotballen skal i løpet av høsten ha Barnefotballkvelden eller ett av delkursene i NFF C-Lisens som minste formell utdanning . Minst én trener på hvert jente- og guttetrinn skal ha Barnefotballkurset (NFF C-Lisens delkurs 1) eller alternativt ett av de andre delkursene (delkurs 2 er mest relevant som alternativ). Delkurs 1 blir avhold lokalt i klubben, men alternative tidspunkter vil være i Tananger eller Bryne. Se detaljer lenger nede.

UNGDOMSFOTBALL (13-19 år)

Alle trenere (presisering: én FIKS registrert trener for hvert registrert lag) i barnefotballen skal i løpet av høsten ha Ungdomsfotballkvelden eller ett av delkursene i NFF C-Lisens som minste formell utdanning. Minst én trener på hvert jente- og guttetrinn skal ha alle 4 delkursene (full NFF C-Lisens). Delkurs 1 blir avhold lokalt i klubben, mens alle delkursene arrangeres som felles kurs for klubbene i Rogaland, da enten i Tananger, Avaldsnes eller på Bryne. Se detaljer lenger nede. Dersom man ikke har anledning å ta delkurs 1 i klubben, så tar man delkurset på et av de andre stedene.


A: BARNEFOTBALL-KVELDEN (lokalt)

STED:     Tjensvoll FK Klubbhus
DATO:    uavklart

Påmelding når tidspunkt er avklart.

Varighet

En kveld med 1,5 time teori og 2,5 time praksis.

Innhold

Verdigrunnlag, tilrettelegging og god fotballaktivitet i praksis.
Barnefotballkvelden gjennomføres for alle i klubben som har verv i barnefotball. Dette er altså et kurs der trenere, lagledere, foreldre og klubbens styre kommer sammen. Kurset skal tilpasses den enkelte klubbs behov – i forkant. Å gjennomføre dette kurset er en forutsetning for alle klubber som ønsker å være gode på barnefotball.

www.fotball.no/klubb-og-leder/kurs/kurstilbud-klubbutvikling/barnefotballkvelden/


B: BARNEFOTBALLKURSET (lokalt)
NFF C-Lisens delkurs 1

STED:     Tjensvoll FK Klubbhus
DATO:    fredag 21. oktober kl.1730-2130 og
                    lørdag 22. oktober kl.1000-1600.

VIKTIG! Påmelding via skjema nederst på denne siden.

Varighet

Fredags kveld samt lørdag, tilsammen 4 moduler á 4 skoletimer hver. Totalt 16 skoletimer. En blanding av teori og praksis.

Innhold
  • Barnefotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben.
  • Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet.
  • Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna.
  • Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives.
  • Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivå. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.

www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/nff-c–lisensutdanningen/


C: KURSKALENDER 2016
Planlagte felles kurs i Rogaland

STED:     Avaldsnes, Tananger eller Bryne
DATO:    uke 43 til 48, avhengig av kurs og sted

Ta snarest kontakt med daglig leder i klubben for avklaring og felles påmelding. Flere delkurs er allerede fullbooket.

www.fotball.no/kretser/rogaland/klubb-leder-og-trener/trenerutdanning/hostens-grasrottrener-kurs/

www.fotball.no/kretser/rogaland/klubb-leder-og-trener/kvalitetsklubb/arshjul/


PÅMELDING TIL KURS HØSTEN 2016

OBS! Påmelding til barnefotballkvelden først når dato er avklart!