2018 Sesongen

PRESENTASJON FRA AVHOLD SONEMØTE

Kan her hentes som PDF.

SONEMØTER UNGDOMSFOTBALL

Det er ingen påmelding, vi oppfordrer alle klubber til å sende representanter slik at alle er klar og forberedt til ny sesong.

Mandag 20. november i Stavanger
Møterommet Store Øyeblikk, Viking Stadion

Tirsdag 21. november i Sandnes
Klubbhuset til Ganddal IL, Sandnes

Onsdag 22. november på Varhaug.
Klubbhuset til Varhaug IL

Pilotprosjektet 2018 og bestemmelser for sesongen 2018 vil bli diskutert. Sonemøtet omhandler ungdomsfotball.

 

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2017/sonemoter-for-sesongen-20182/

SPILLEDAGER UNGDOMSFOTBALL

Jenter 11er fotball                            Spilledager
J19                                                      Mandag/Onsdag
J16 Elite                                              Søndag/Lørdag
J16                                                      Torsdag/Tirsdag
J14                                                      Onsdag/Mandag

Jenter 9er fotball                              Spilledager
J13                                                      Mandag/onsdag

Gutter 11er fotball                           Spilledager
G19 Elite                                            Søndag/Lørdag
G19                                                     Onsdag/Mandag
G16 Elite                                            Søndag/Lørdag
G16                                                     Torsdag/Tirsdag
G15 Elite                                            Fredag/Lørdag
G15                                                     Tirsdag/Torsdag
G14                                                     Mandag/Onsdag 

Gutter 9er fotball                             Spilledager
G13                                                     Onsdag/Mandag

Dersom banene ikke er ledig på de faste kampdagene, blir kampene plassert på baner med ledig kapasitet.  Da kan kampene komme fredag – søndag.

FORSLAG TIL SPILLEDAGER I BARNEFOTBALL

Gutter og jenter 9er fotball                              Spilledager
G12 og J12                                                                  Tirsdag

Gutter og jenter 7er fotball                             Spilledager
G11og J11                                                                   Tirsdag
G10 og J10                                                                  onsdag

Gutter og jenter 5er fotball                            Spilledager
G09 og J09                                                                  onsdag
G08 og J08                                                                  onsdag

Gutter og jenter 3er fotball                             Spilledager
G07 og J07                                                                  onsdag
G06 og J06                                                                  onsdag 

I barnefotball 6-12 år blir lagene enig når kampene skal avvikles. Spilledagene vi har oppgitt er KUN ET FORSLAG.

Når datoene for kampene er avtalt kan den som har tilgang til fiks gå inn og endre eventuelle endringer på kamptidspunkt.

PÅMELDINGSFRISTER SESONGEN 2018

Senior                                                  1. desember 2017
Junior Elite                                       15.desember 2017
G 15 og 16 Elite                             15.desember 2017
J16 Elite                                             15. desember 2017
Øvrige ungdom 13-19 år         15.januar 2018

Endre nivå ungdom     Gebyr: terminlisten er sendt klubben
Trekke lag ungdom      Gebyr: terminlisten er sendt klubben

Barnefotball 8-12 år                      20.februar 2018
Barnefotball 6-7 år                         1. mars 2018

Søknad om samarbeidslag:          1. mars 2018
Søknad om dispensasjon:             1. april 2018

I ungdomsfotballen blir klubber som overholder fristene prioritert i avdelingsoppsettet.

Lag som blir påmeldt etter fristen vil bli plassert inn i avdeling som har ledig plass. Har vi ingen ledige plasser vil de stå på venteliste å få plass om lag trekker seg.

PILOTPROSJEKT

Til klubber og lagledere i NFF Rogaland

Bakgrunn: NFF Rogaland vedtok i september å søke om å delta i pilotprosjektet, for å få påvirkningskraft i diskusjonen rundt den nye spillreformen fra NFF. Pilotprosjektet er prøvd ut i 4 kretser i 2017. Tilbakemeldingene er veldig bra, og man antyder at prosjektet vil bli lagt frem som forslag til endring i spillformer.

Det er gjort endringer fra fjorårets pilotprosjekt hvor målstørrelse og baneretning i 9er 13 årsklassen er endret, viktigheten av å delta ser man her.

Sammendrag: 2 år i samme spillform, for å tilpasse seg mer utvikling og tilpasning av dagens fotballaktivitet. Kommer av undersøkelse i 10 kretser siden 2013.

Årsklasse 6-7 år 8-9 år 10-11 år 12 år 13 år
Spillform Treer Femmer Syver Nier Nier
Målstørrelse Treer Femmer Syver Syver Syver
Banestørrelse 10 x 15 m 20 x 30 m 30 x 50 m 40-50 x 58-64 m 48-50 x 64-78 m
Spilltid 2 x 15/20 minutt 2 x 25 min 2 x 25 / 30 min 2 x 30 min 2 x 35 min

Det er ikke krav om retning, bare krav om å forholde seg til banestørrelse uansett spillform. Det vil si at NFF har endret krav om målstørrelse og retning i 13 årsklassen!

Ved påmelding til 9er i 13 årsklassen legger man inn 11er bane som kamparena, skal lagene spille på tvers må klubben sende e-post til NFF Rogaland om godkjenning etter at påmeldingen er lagt inn – NFF Rogaland vil da endre bane etter å ha sjekket at bane passer minimumsmålene satt i pilotprosjektet.

Krets vil kunne tilby lavere spillformer, pilotprosjektet må testes ut i sin helhet skal NFF sitte igjen med riktige tilbakemeldinger og data på gjennomføring. Vi forventer at klubbene gjennomfører etter retningslinjene. Mer informasjon vil komme på sonemøtene.