9’er fotball fra 13-år

Kretsens retningslinjer for bane, ball, innbyttere etc finner du her.

Se NFFs kampreglement her.

Tilpasning til alderstrinnet

Innføringen av 9’er fotball som hovedspillform i smågutte/ jenteklassene har sin bakgrunn i et omfattende arbeid som er igang i NFF med å se på de regler og retningslinjer som skal gjelde for barne- og ungdomsfotballen i årene fremover. I dette arbeidet er både klubber, kretser og forbund involvert, og man har altså landet på at 9’er fotball vil være en bedre tilpasset spillform for de to yngste ungdomsklassene. Årsaken er rett og slett at erfaringer fra mange andre land er at dette gir en langt bedre spillerutvikling, og flere på banen får flere ballberøringer. Bedre tilpasset aldersgruppens forutsetninger:

 •  Flere spillsituasjoner i angrep og forsvar
 •  Flere 1 mot 1 situasjoner
 •  Flere pasninger
 •  Fotballferdigheter belønnes i større grad, mens fysiske fordeler blir mindre avgjørende
 • Spillformen gir mer ballkontakt i forhold 11’er, større involvering og dermed på sikt bedre fotballspillere.
 • 9er fotball gir mer fartsfylte kamper og større tempo i spillet.
 • Fin overgang i forhold til utvikling av spillforståelse og spilleteknikk (fotballferdigheten).
Gradvis overgang, 7’er -> 9’er -> 11’er
 •  Den gradvise overgangen fra 7-11’er gjør at stegene ikke blir så store og bidrar til at både spillere og støtteapparat lettere blir med videre.
 •  9er fotball, med de justeringer som er gjort, oppleves som en mye bedre tilpasset spillform enn 11’er fotball.
Om å redusere antall spillere/frafall/stille lag
 • Overgangen til 9’er fotball har gjort det mulig for flere klubber å stille lag og for større klubber å stille flere lag.
 • Flere lag gir igjen større anledning til å skape større jevnbyrdighet i kamp (tilpasse lagene til hverandre).
 • Flere lag gir også mulighet til å differensiere kamptilbudet bedre (tilpasset enkeltspiller).
Overgangsperiode

Årgangen av spillere født 2001 vil dermed bli de første som vil spille 9er fotball i ‘seriesystemet’. Denne årgangen vil så fortsette å spille 9er fotball i G14/J14 klassen, slik at man fra og med 2015 sesongen vil ha en en spillform for de ulike årganger som ser slik ut.