GRATIS AKTIVITETSUKE I HØSTFERIEN

 PROSJEKT GRATIS AKTIVITETSUKE HØSTFERIEN
TJENSVOLL FOTBALLKLUBB

ALDER 6-12 ÅR
Uke 41 HØSTFERIEN 08.-12.oktober

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00

  • Frokost kl. 08.00-09.00
  • Fri aktiviteter 08.00-10.00
  • Lunsj kl. 11.30-12.30
  • Mellom måltid 15.00-15.30
  • Aktiviteter fra kl. 10.00-1400 organisert
  • Fri aktiviteter kl. 14.00-16.00
  • Aktiviteter på banen, i klubbhus og Sørmarka .

Prosjektet skal prøve å fange opp slik at alle får en lik mulighet til å aktivisere seg i høstferien.

Hvis noen er i posisjon til å yte støtte, sponsormidler, mat, kino billetter  m.m. så vil tilbudet kunne utvides, ta kontakt med daglig leder.

Ved spørsmål kontakt
Dan Pedersen
mobil 9911 699,
e-post:  dagligleder@tjensvollfk.no

PÅMELDING TIL AKTIVITETSUKE