Nye vedtekter til alle idrettslag

Fra 1.1.2020 er det den nye lovnormen for idrettslag som gjelder. Det betyr at alle idrettslag nå må oppdatere egen lov, slik at den blir i tråd med lovnormen. Vi anbefaler at dere ikke flikker på gammel lov, men at dere tar utgangspunkt i den nye lovnormen, og rett og slett bare fylle i de åpne feltene.

For å oppdatere loven slik at den blir i tråd med ny lovnorm skal vi ikke vente til årsmøtet. Styret i idrettslaget skal så fort som mulig justere idrettslagets lov, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/arkiv-buskerud/alle-idrettslag-ma-na-oppdatere-loven-sin/

Ny lov vedtas på styremøte 10.mars 2020.

Styret