Klubbhus og foreldremøter

Pga COVID-19 er klubbhuset stengt, men dette kan endre seg. Se her for oppdatert informasjon. 

Reservere klubbhuset til foreldremøter. 

Klubben er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og
andre som er tilknyttet aktiviteten. Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre
hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme.
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
  3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom person.

Ved reservasjon skal ansvarlig for gjennomføring og smittevern oppgis med navn og telefon. Man holder minst 1 meters avstand til hverandre og det begrenser hvor mange man kan være i klubbhuset (vi skal sjekke antall). Bord og stoler vil settes opp deretter og disse skal da ikke flyttes rundt. Man holder rede på hvem som møter for senere å kunne bistå i å følge opp eventuell smitte.

Dørhåndtak, stoler, bord og andre kontaktflater skal vaskes før møte. Husk å sette frem håndsprit og se til at dette brukes av alle både før og etter møte. Ingen mat eller drikke.

3. juni 2020
Hilsen Styret