ÅRSMØTE 30.MARS 2022

Protokoll fra årsmøte kan hentes her.

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller til årsmøte onsdag 30. mars 2022 kl. 17:30 i Klubbhuset ved Sørmarka Arena.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 16. mars 2022, og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.  All dokumentasjon til årsmøte vil bli lagt ut her senest én uke før årsmøte.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
Som medlem har man stemmerett fra det året man fyller 15, men må ha vært medlem i minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 24. januar 2022
Styret i Tjensvoll FK


Saksliste og saksdokumenter

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen.
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Årsberetning: Styrets beretning, kontrollutvalgets rapport og regnskap for 2021.
 6. Behandle forslag og saker – Ingen innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Godkjenning av budsjett 2022
 9. Fastsettelse av organisasjonsplan
 10. Valg
  Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
  • Cecilie Bakkene Pedersen, leder (1 år)
  • Hildegunn Kamanga, nestleder (1 år)
  • Eirik Aase, styremedlem (2 år)
  • Ronny Mæland, styremedlem (2 år)
  • Annette Aano, styremedlem (2 år)
  • Trine Usken, styremedlem (2 år)
  • Gert von Hirsh, vara (1 år)
  Valgkomiteens innstilling til sportslig utvalg:
  • Eirik Aase, sportslig leder (1 år)
  • Lars Aamodt, ungdomsleder (1 år)
  • Tor Even Aas, barneleder (1 år)
  Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg:
  • Eirik Gudmundsen (1 år)
  • Håvard Degnes (1 år)
  • Ingvar Malde, vara (1 år)

  Styrets innstilling til ny valgkomite:
  • Gitle Martell Aarre (leder)
  • Nils Hoem Hegre

  • Jens Kristoffersen
  • Linda Vikanes (vara)

Vedlagt dokumentasjon hentes her (PDF).