ÅRSMØTE 15.MARS 2023

Til medlemmer i Tjensvoll FK

Styret innkaller til årsmøte onsdag 15. mars 2023 kl. 19:00 i Klubbhuset ved Sørmarka Arena.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest mandag 6. mars 2023 (første dag etter vinterferieuken), og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.  All dokumentasjon til årsmøte vil bli lagt ut her senest én uke før årsmøte.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
Som medlem har man stemmerett fra det året man fyller 15, men må ha vært medlem i minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Styret i Tjensvoll FK


Saksliste og saksdokumenter

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen.
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Årsberetning: Styrets beretning, kontrollutvalgets rapport og regnskap for 2022.
 6. Behandle forslag og saker – Ingen innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Godkjenning av budsjett 2023
 9. Fastsettelse av organisasjonsplan
        www.tjensvollfk.no/organisasjonskart (oppdateres etter årsmøte)
 10. Valg
  Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
  • Cecilie Bakkene Pedersen, leder (+2 år)
  • Annette Aano, styremedlem (1 år igjen, på valg som ny nestleder)

  • Anne Line Olsen, styremedlem (ny: 2 år)
  • Eirik Aase, styremedlem (1 år igjen)
  • Ronny Mæland, styremedlem (1 år igjen)
  • Trine Usken, styremedlem (1 år igjen)
  • Gert von Hirsh, vara (+1 år)
  Valgkomiteens innstilling til sportslig utvalg:
  • Einar Moi Øvstedal, sportslig leder (ny 2 år)
  • Lars Aamodt, ungdomsleder (+1 år)
  • Tor Even Aas, barneleder (+1 år)
  Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg:
  • Eirik Gudmundsen (+1 år)
  • Geir Holst-Jæger (ny 1 år)
  • Ingvar Malde, vara (+1 år)

  Styrets innstilling til ny valgkomite:
  • Gitle Martell Aarre (leder)
  • Nils Hoem Hegre

  • Jens Kristoffersen
  • Linda Vikanes (vara)

Vedlagt dokumentasjon hentes her (PDF).