Årsmøte for 2014

Årsmøte for 2014 ble avhold TIRSDAG 10. MARS kl 18.00  på klubbhuset i Sørmarka.

Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er stemmeberettiget på Årsmøtet. Vi minner om at alle våre lag i det minste skal stille med foreldreansvarlig på årsmøtet. Det er ikke tillatt å stille med fullmakt, medlemmene må stille personlig.

Forslag til evt. saker som skal behandles må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, en frist som nå er forbi og dokumentgrunnlaget for årsmøte kan hentes lenger nede på siden.

AGENDA

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle fotballklubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta fotballklubbens budsjett.
9. Behandle fotballklubbens organisasjonsplan.
10.Godkjenning av klubbhåndboka.
11.Godkjenning av sportsplan.
12.Godkjenning av vedtektene.
13. Valg av leder nestleder og styremedlemmer:
14. Valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
15. Valg av revisorer

Informasjon til møtet kan hentes her. Enkelte årsrapporter fra lag vil bli lagt til etter hvert når disse foreligger.

Vel møtt!