Alle innlegg av adminG

ÅRSMØTE 15.MARS 2023

Til medlemmer i Tjensvoll FK

Styret innkaller til årsmøte onsdag 15. mars 2023 kl. 19:00 i Klubbhuset ved Sørmarka Arena.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest mandag 6. mars 2023 (første dag etter vinterferieuken), og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.  All dokumentasjon til årsmøte vil bli lagt ut her senest én uke før årsmøte.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
Som medlem har man stemmerett fra det året man fyller 15, men må ha vært medlem i minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Styret i Tjensvoll FK


Saksliste og saksdokumenter

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen.
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Årsberetning: Styrets beretning, kontrollutvalgets rapport og regnskap for 2022.
 6. Behandle forslag og saker – Ingen innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Godkjenning av budsjett 2023
 9. Fastsettelse av organisasjonsplan
        www.tjensvollfk.no/organisasjonskart (oppdateres etter årsmøte)
 10. Valg
  Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
  • Cecilie Bakkene Pedersen, leder (+2 år)
  • Annette Aano, styremedlem (1 år igjen, på valg som ny nestleder)

  • Anne Line Olsen, styremedlem (ny: 2 år)
  • Eirik Aase, styremedlem (1 år igjen)
  • Ronny Mæland, styremedlem (1 år igjen)
  • Trine Usken, styremedlem (1 år igjen)
  • Gert von Hirsh, vara (+1 år)
  Valgkomiteens innstilling til sportslig utvalg:
  • Einar Moi Øvstedal, sportslig leder (ny 2 år)
  • Lars Aamodt, ungdomsleder (+1 år)
  • Tor Even Aas, barneleder (+1 år)
  Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg:
  • Eirik Gudmundsen (+1 år)
  • Geir Holst-Jæger (ny 1 år)
  • Ingvar Malde, vara (+1 år)

  Styrets innstilling til ny valgkomite:
  • Gitle Martell Aarre (leder)
  • Nils Hoem Hegre

  • Jens Kristoffersen
  • Linda Vikanes (vara)

Vedlagt dokumentasjon hentes her (PDF).

KUNSTGRESS PÅ HAUGTUSSA

Kunstgressbane på Tjensvoll

I går vedtok Utvalg for miljø og utbygging finansieringen av omlegging av grusbanen på Tjensvoll til kunstgress – med gjennomføring våren 2022 om alt går etter planen.

Banen vil bli 60 x 40 meter, og det blir en type kunstgress uten gummigranulat. Tjensvoll FK har lenge ønsket å legge denne banen om til kunstgress, men dette har vært vanskelig å få til siden dagens grusbane ligger i et regulert parkområde. Vi klarte omsider å få gjennomslag mellom annet på bakgrunn av behov for kunstgressfasiliteter for de yngste barna i Tjensvoll FK.

Kort om grunnen til valg av kunstgressløsning:

Vi har et politisk vedtak på at vi skal prøve miljøvennlige løsninger, så derfor blir denne «mindre» banen bygget uten gummigranulat som ifyll – et tema som har dominert miljødebatten de senere år. Underlaget vil ikke være optimalt for voksne og ungdommer, men vil være ypperlig for barn opp til ca 12-13 år.

Dette vil bli et fint tilskudd til barnefotballen på Tjensvoll tror vi – både organisert og uorganisert. Og kanskje føre til at færre barn må kjøres til Sørmarka og Gosenbanen?

Vi gleder oss til å komme i gang med planleggingen, og vi vil holde dere oppdatert.

Med vennlig hilsen
Jan Ove Ringstad
rådgiver
idrett og utemiljø
idrettsseksjonen

Vedlegg:

Billetter til World Cup Skøyter

SPESIALTILBUD – INVITASJON FRA SØRMARKA ARENA

World Cup Speedskating 19-20-21. november.

Gratis inngang på ståplassene for de under 16, barn trenger ikke å ta ut billett, det er bare å møte opp. Hvis det er noen voksne som vil være med er prisen kun kr. 100,- per dag, Se pdf for lenker til billettsalg med tider:

 

Parkeringsdugnad

Parkeringsdugnaden er avklart med arrangør, arena og aktuelle næringseiendommer som følge av behov for for ekstra parkeringsplasser. Dugnaden innebærer å ta betaling for parkering til inntekt for idrettslagene og å dirigere biler til aktuelle områder slik at parkering skjer i kontrollerte former. I tillegg til parkeringsplassene ved arenaen har vi også parkering  ved hundeklubben og på de fleste næringseiendommene på Auglendsmyrå.  Tjensvoll FK, Sola FK og Sandnes Alpint er representert med lag på dugnaden.

Kontaktinformasjon:
Tjensvoll FK:        Gert von Hirsch: 924 31 456 (hoved-koordinator)
Sola FK:                   Kenneth Skogstø: 900 64 225
Sandnes Alpint:  Jan Korneliussen: 976 99 565

Første oppmøte
hver dag er ved innkjørsel til parkeringsplassen til arena hvor vi har en hvit Toyota IQ som base med nødvendig utstyr. De som møter til senere økter kan alternativt vente på Auglendsmyrå nær Europris, ta da kontakt med koordinator på ATV som har utstyr.

Fortrinnsvis gå eller sykle til dugnaden,
men bil kan eventuelt parkeres på Auglendsmyrå , ikke ved arena. Vi er utendørs så vi klær oss etter været og tar gjerne med litt å drikke, det kan bli travelt i perioder.

Registrering og utstyr.
Refleksvest og annet utstyr deles ut. De fleste tar betaling og leverer parkeringsbillett på dashboard i bilvindu. Noen tar betaling med telefon/kortleser eller Vipps, andre med kontanter. Telefon og kortleser må vanligvis lades i løpet av dagen, så gi beskjed til koordinator på ATV. Unngå at flere må lades på samme tidspunkt og ta gjerne kontakt mens det enda er litt igjen på batteriene. Dirigenter med egen sykkel kan tidvis hjelpe til med å finne ledige parkeringsplasser, men her gjør også ATV’ene en god innsats.

Betaling og parkering
Effektiv betaling er viktig for å unngå trafikproblemer. Slipp biler helt frem i puljer slik at alle i rekken med betaling blir involvert. Siste person sjekker at bilene faktisk har kjøpt billett (unntatt de som skal annet enn inn på messen).  Utstiller (med utstillerkort) samt andre som deltar på ulike dugnader på messen skal ikke betale for parkering, men de skal heller ikke parkere ute ved arena eller på de nærmeste områdene på Auglendsmyrå, heller ikke om de måtte ønske å betale.

Ved parkering ivaretar vi branngater slik at brannbiler kommer frem, men vil eventuelt parkere flere biler enn hva som er oppmerket.

Når parkeringsplassen ved arenaen er fullt, stenger vi veien ved rundkjøringen ved at en voksen vakt setter ut skilt og åpne opp når det igjen blir ledig, alt i samarbeid med våre øvrige utenfor arenaen over walkie talkie. Vakten skal IKKE ut i veibanen eller selve rundkjøringen. Beboere må nødvendigvis slippes inn og over brua, det samme gjelder handicap-parkering ved arena. På fredag tar vi hensyn til barnhagen hvor ansatte parkerer gratis ved arena og foresatte kjører inn for å henter barn. Utstiller skal ha gjort seg ferdig før messen åpner og skal i utgangspunktet IKKE kjøre opp til arena i åpningstiden (Boligmessen tilrettelegger parkering for utstillere inne i selve arenaen, men den stenger 15 minutter før messen åpner og man kommer ikke ut før messen avsluttes den dagen. Bilmessen benytter selv hele hallen og utstillere må parkere bak når ledig eller på Auglendsmyrå eller ved hundeparken).

Auglendsmyrå og adkomst til annen virksomhet
De som skal inn for annet enn til messen må høflig slippes inn uten å måtte betale. Første dialog bør være «skal du på messen?». I motsatt fall må det være lov å spørre om hvilket virksomhet man skal til.

På Auglendsmyrå må bla.annet biler slippes inn til ladestasjon og Lucky Bowl i nordenden. Europris har åpent fredag og lørdag, vi bruker denne parkeringen kun søndag. Mekonomen har tildels åpent fredag og lørdag, de har da en reservert kundeparkering foran sin butikkinngang. Koordinator/dirigenter er obs på Auglendsmyrå 2 hvor noe parkering reserveres til Hinna Dyreklinikk samt å unngå parkering foran Certego sin port. Videre skal Sektor Alarm i nr 7 ha noe parkering tilgjengelig.

Ved avsluttet dugnadsøkt
skal utstyr leveres tilbake eller registreres over på ny person. De som tar kontantbetaling leverer rumpetaske tilbake da den gjøres opp individuelt mot vekslepenger og gjenværende billetter.

Bilde fra innkjørsel til parkeringsplassen til Sørmarka Arena hvor vi tar betaling for parkering (vanligvis står det her en liten hvit Toyota IQ som base).

Innkjørsel til Auglendsmyrå hvor de fleste står og tar betaling:

Kart over Auglendsmyrå med blå soner for parkering på næringseiendommer samt på mindre kommunalt område ved hundeklubben (vi parkerer ikke på Lucky Bowl, men har unntaksvis benyttet noen eiendommer lenger nord som også tilhører Smedvig Eiendom som for øvrig har de fleste aktuelle eiendommene på hele området):

Gratis fotballskole i høst

28. sept. kl.14: Påmelding er nå stengt!

3 dager i høstferien, 11-13. oktober 2021
for gutter og jenter fra 6 til 12 år.

På Sørmarka Kunstgressbane, kl. 0930–1430
(klokkeslett kan bli justert)

Alle må ha med seg nødvendig klesskift i forhold til værutsiktene og huske å kle seg etter forholdene. Her gjelder det både sko og bekledning. Vi skal være på kunstgresset.

Det er begrenset med plasser så ikke vent med påmelding . Vi tar allikevel forbehold at vi blir mange nok, i motsatt fall kan det bli avlyst.

Har du spørsmål i forbindelse med arrangement eller påmelding ta kontakt med:

Tobias Tharaldsen
Mobil: 452 10 236
Epost: fotballskole@tjensvollfk.no

 

ÅRSMØTE 14.APRIL 2021

ÅRSMØTE FOR 2020

28. april 2021:

Signert årsmøteprotokoll kan hentes her.


14. april 2021 kl.1720:

Lenke til digitalt årsmøte på Teams finnes her.


7. april 2021:

Årsmøtet gjennomføres digitalt

som videomøte på  Microsoft Teams den 14. mars 2021 kl.1800, hvor det til de som er påmeldt vil bli sendt ut en melding med lenke til videomøte litt før selve årsmøtet starter.

Det må nå i løpet av denne siste uken før årsmøte gjøres en påmelding på Spond slik at vi har en oversikt over hvem som stiller. Alle medlemmer mottar påmeldingsskjema i Spond-appen, eller kan melde seg på ved å klikke lenken her og logge seg inn med Spond-brukeren sin for å kunne gjennomføre en påmelding.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Se saksliste og saksdokumentasjon lenger nede.

Stavanger 7. april 2021
Styret i Tjensvoll FK


24.mars 2021:

Styret har besluttet at årsmøtet gjennomføres digitalt som videomøte på  Microsoft Teams. Det vil bli tilrettelagt for påmelding via vårt medlemsnett på Spond.


14. mars 2021:

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller til årsmøte onsdag 14. april 2021 kl.18 med utgangspunkt i et fysisk årsmøte på Klubbhuset, men tar forbehold om å revurdere både sted, møteform og tidspunkt pga. COVID-19 og smittevern.

NIF informerer at Idrettslag i utgangspunktet må avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 31. mars 2021, og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag. All dokumentasjon til årsmøte vil bli lagt ut her senest én uke før årsmøte.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 25. januar 2021
Styret i Tjensvoll FK


Sakliste og saksdokumentasjon til årsmøte 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  Klubbens medlemsregister i Spond Club viser klubbens medlemmer, for øvrig vises til gjeldende lov med lovnorm for idrettslag. 
 2. Velge dirigent
  Styret foreslår Gert von Hirsch som dirigent.
 3. Velge protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styret foreslår Cecilie Bakkene Pedersen som referent.
 4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning inkludert styrets beretning, regnskap for 2020, og kontrollutvalgets beretning.
  Se saksdokumenter lenger nede.
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn. 
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
  Styret foreslår å videreføring medlemskontingentene:

  Medlemskontingent: Kr 300. Ved tidspunkt for utsendelse gis redusert kontingent for alle med tillitsverv/trenerverv: Kr 100.
  Dommer medlemskontingent Kr 300.
  Støttemedlem : Kr 300.
  Medlemskontingenter gjelder også for neste år, som da forfaller i februar før neste årsmøte i mars.

  Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsgebyr
  som i tillegg til medlemskontingent påløper aktive medlemmer i ulike grupper i forskjellig alder, tilbud og aktivitetsnivå. Dette innebærer også å kunne dele inn treningsgebyr i vår og høst, samt å kunne sette maksimal familiepris. Treningsgebyrer forfaller da vanligvis før vårsesong og før høstsesong.
  Indikativ full årlig treningsavgift:
          6 –   7 år         (3’er):     kr     600 
          8 –   9 år         (5’er):     kr     800  
          10 – 11 år     (7’er):     kr  1000 
         12 – 13 år      (9’er):     kr  1200
         14 – 15 år    (11’er):    kr  1400
          16 – 19 år   (11’er):    kr  1600
          Senior          (11’er):    kr  1700
          Senior           (7’er):      kr  1500
          Veteran        (7’er):     kr  1500
          Student (universitet/høgskole): kr 1000
  Maksimal familiepris (samme adresse i folkeregisteret): kr 3500.
  Spillere som har tillitsverv fritas fra treningsgebyr.
  For nye barnelag foreslås at treningsgebyr utgår første sesong, være seg hel eller halv sesong.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se gjeldende organisasjonsplan her. Denne foreslås videreført med endringer iht. valg i pkt.10. Styret ber om fullmakt til å fylle eventuelle ledige posisjoner, samt å justere roller og komiteer som nødvendig. Styret ber også om fullmakt til å revidere Klubbhåndbok, Sportplan, Økonomiplan og veiledere som nødvendig.
 10. Foreta følgende valg:
  Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet, deretter varamedlem.
  Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Styret ber om fullmakt til å oppnevnte representanter.
  Sportslig leder, Ungdomsleder og barneleder. Styret ber om fullmakt til å oppnevnte øvrige medlemmer i Sportslig Utvalg. Sportslig leder bør ikke kombineres med rollen som Styreleder.
Valgkomiteens innstilling som behandlet i styret:
STYRET: Status Periode Rolle
1. Cecilie Bakkene Pedersen På valg. 2 år Styreleder
2. Nils Hoem Hegre Ikke på valg. 1 år igjen Nestleder med ansvar for politiattester
3. Trine Anett Usken Ikke på valg. 1 år igjen Styremedlem
4. Tor Markhus Ikke på valg. 1 år igjen Styremedlem
5. Hildegunn Kamanga Ny, på valg. 2 år Styremedlem
6. Ronny Mæland Ikke på valg. 1 år igjen Styremedlem
Gert von Hirsch Ny som vara, på valg hvert år. 1 år Varamedlem
SPORTSLIG UTVALG:
Nils Hoem Hegre På valg hvert år 1år Sportslig leder
Tor Even Aas Ny, på valg hvert år 1år Ungdomsleder
Eirik Aase På valg hvert år 1år Barneleder
KONTROLLUTVALG (nytt fra i år, erstatter revisor):
Eirik Gudmundsen På valg hvert år 1år medlem
Håvard Degnes Ny, på valg hvert år 1år medlem
Sigve Knudsen På valg hvert år 1 år varamedlem
Styret innstiller følgende valgkomitee:
Janne Gunn Helle
Ny, på valg hvert år 1år Leder av valgkomite
Jens Kristoffersen
Ny, på valg hvert år 1år medlem
Borghild Hirth Markhus Ny, på valg hvert år 1år medlem
Lars Aamodt Ny som vara, på valg hvert år 1år varamedlem

Annen saksdokumentasjon til årsmøte er samlet i ett PDF dokument her, og inkluderer:

 • Beretning fra styret.
 • Regnskap for 2020 og kontrollutvalgets beretning.
 • Styrets forslag til budsjett 2021.
 • Innstilling fra valgkomiteen.
 • Årsrapport fra sportslig utvalg.
 • Årsrapporter fra lag og komiteer.

Overnevnte PDF oppdateres når årsrapporter mottas, sist oppdatert mandag 12.april kl.10.

Grasrottrener delkurs 3

Tjensvoll FK setter opp Grasrottrener delkurs 3 i egne lokaler, for inntil 10 deltakere iht. gjeldende smittevern. Kurset «Mot ungdom – lengst mulig» tenkes gjennomført i uke 10. Mer informasjon sendes ut på Spond.