Avtale om frivillig innsats

Alle som har en rolle i klubben skal være listet opp i organisasjonsplanen eller i liste over frivillige.


Takk for at du vil bidra som frivillig i klubben og vi ønsker derfor å inngå en avtale om frivillig innsats –egenerklæring.

Det kan lett gjøres ved å svare på og sende inn skjemaet under. Du vil da vise at du påtar deg oppgaver i Tjensvoll FK som frivillig og at du har satt deg inn i hva oppgavene innebærer. Det er viktig for å ivareta klubbens verdier.

Daglig leder må informeres når en evt eventuelt avtrer. Får man en ny rolle så skal også denne meldes inn på samme måte.

Avtale om frivillig innsats – egenerklæring

  • Jeg må lese og forholde meg til klubbens gjeldene Sportsplan og Klubbhåndbok/veiledning,og da spesielt oppgaver og plikter knyttet til rollen jeg påtar meg.
  • Jeg må vite hva det innebærer å være en fairplay-klubb.
  • Jeg er innforstått med behov for politiattest når mine oppgaver gjør at jeg kommer i kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
  • Jeg er innforstått med at jeg som frivillig må inngå denne avtalen. Lagledere og trenere er en del av lagledelsen og det er derfor viktig at dere melder inn til klubben eventuelle nye frivillige slik at de blir registrert og en del av klubbens frivillige.
  • Jeg holder meg oppdatert på klubbens nettsider og vil delta på klubbens Trenerforum.

Skjemaet vil bli sendt til ansvarlig for politiattester, ansvarlig for FIKS, fairplayansvarlig, daglig leder og epostarkiv. Hvis vedkommende som melder ikke får en tilbakemelding om mottatt melding i løpet av en ukes tid så bør vedkommende sende en ny melding eller ta direkte kontakt med politiattesansvarlig.