Barnefotball

Tjensvoll FK har mange gutte- og jentelag i barnefotballen.

Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet – slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet er god læring og stimulerer til aktivitet også utenom lagstreningene. Barnefotballen skal preges av trivsel, av trygghet og av at barna opplever mestring!

Sportsplanen følger NFFs retningslinjer for barnefotball, ungdomsfotball og verdiarbeid og dette er overordnet for arbeidet i klubben.

Les mer om Tjensvoll FK sitt overordnet verdisett.

Les mer om barnefotball hos NFF:

NFF: Barnefotballens verdigrunnlag

Fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge.

370 000 gutter og jenter deltar i en eller annen form for
fotballaktivitet store deler av året, og 130 000 foreldre,
frivillige, trenere og ledere sørger daglig for at barna har
et fotballtilbud.

Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet
må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene,
sine lagkamerater og ikke minst til de voksne i
idrettsmiljøet.

Mestring handler om å få til noe. Klare en oppgave, ta en
utfordring, og videre beherske den og oppnå et mål
– alene eller i samspill med andre. I arbeid med barn
er det avgjørende å tilpasse aktivitetene slik at spillerne
opplever mestring.

Fair Play
Er du tilhenger av god fotball, bør du også være tilhenger av Fair Play. Fotballen blir bedre når alle som deltar viser respekt for hverandre. Enten du er spiller, leder, trener eller dommer, så trives du best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt.
Det er på trening, under kamper og i turneringer vi kan drive holdningsskapende arbeid og påvirke alle aktører
til positiv adferd. Det er dette som er vår arena, det er her vi som driver med fotball har kontrollen, setter grenser og bestemmer hvordan vi skal ha det sammen. Fair Play handler selvsagt om
alt som skjer på fotballbanen, både på trening og under
kamper. Men det handler også om hvordan vi oppfører
oss utenfor selve fotballbanen. Med Fair Play ønsker vi å
sette fokus på verdier som respekt, toleranse, likeverd
og menneskeverd. Dette er verdier som er viktigere enn
resultatet i en kamp. Som Norges største særidrettsforbund
vil vi bruke vår lærings- og utviklingsarena for barn til å gi dem den
gode oppveksten.