VIKTIG! Barnefotballkveld 11.feb.

Barnefotballkveld for Tjensvoll FK

Som nevnt på siste Trenerforum så vil Barnefotballkvelden bli avholdt på nyåret i stedet for nå i høst. Dato er nå satt opp. Mandag 11. Februar arrangerer Rogaland Fotballkrets Barnefotballkvelden for alle lagledere og trenere i barnefotballen i Tjensvoll FK. Kurset avholdes på Sørmarka i Klubbhuset og på banen.

Dette er et obligatorisk kurs
for alle som har verv i barnefotballen i Tjensvoll FK. Foreldre og folk som har verv i ungdomsfotballen er også velkomne.

Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskap og forståelse for:

 • Barnefotballens verdigrunnlag og budskap
 • Fotball for alle
 • Mestring + trygghet = trivsel
 • Fair play – det handler om respekt

Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskap om:

 • Hvordan skal klubben tilrettelegge for god barnefotball?
 • differensiering og jevnbyrdighet spesielt
 • å være mestringsorientert vs. resultatorientert

Etter endt kurs skal deltakeren kunne gjennomføre:

 • god kampledelse fra sidelinjen
 • god fotballaktivitet i praksis i forhold til alder og modning
  • 6 – 8 år
  • 9 – 10 år
  • 11 – 12 år

Alle skal gi tilbakemelding til klubben ved å bruke på-/avmeldingsskjema. Håper de aller fleste klarer å planlegge for å få dette til.

Mvh
Ronny Mæland
Tjensvoll FK Barneleder

Barnefotballkvelden – Meldeskjema

Alle barnefotball-trenere som mangler Barnefotballkvelden melder fra.
Som trener i barnefotballen må man i det minste ha deltatt på Barnefotballkvelden (én trener på årskullet må for øvrig fullføre Grasrottrenerkurs, C-lisens delkurs 1).