Barnefotballkvelden 2019

Mandag var Øyvind Skadberg fra kretsen og gjennomførte Barnefotballkvelden for 15-16 trenere og ledere i Tjensvoll FK. Kvelden bestod av en teoridel og en praktisk del ute på banen. Øyvind delte mange gode og nyttige perspektiver. Den store utfordringen i barnefotball, kanskje særlig for en mellomstor byklubb som Tjensvoll FK er å gjøre trenings- og kampsituasjonen interessant, utfordrende og med mestring for hele spillergruppen. Det er fundamentalt for å oppnå visjonen om flest mulig lengst mulig. Hvordan vi skal få det til var et tilbakevendende tema gjennom kvelden.

Øyvind fikk en utfordring med den praktiske delen der vi hadde spillere fra J11 og supplert med G16 (takk til de spillerne som var med som markører), men han fikk likevel illustrert flere gode øvelser og gitt gode tips.

Alt i alt en god kveld. Håper de som var med også deler denne oppfatningen.

Mvh Ronny Mæland
Tjensvoll FK Barneleder


Barnefotballkveld mandag 11. februar kl.18-21

Rogaland Fotballkrets arrangerer Barnefotballkvelden for alle lagledere og trenere i barnefotballen i Tjensvoll FK. Kurset avholdes på Sørmarka i Klubbhuset og på banen.

Dette er et obligatorisk kurs
for alle som har verv i barnefotballen i Tjensvoll FK. Foreldre og folk som har verv i ungdomsfotballen er også velkomne.

Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskap og forståelse for:

 • Barnefotballens verdigrunnlag og budskap
 • Fotball for alle
 • Mestring + trygghet = trivsel
 • Fair play – det handler om respekt

Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskap om:

 • Hvordan skal klubben tilrettelegge for god barnefotball?
 • differensiering og jevnbyrdighet spesielt
 • å være mestringsorientert vs. resultatorientert

Etter endt kurs skal deltakeren kunne gjennomføre:

 • god kampledelse fra sidelinjen
 • god fotballaktivitet i praksis i forhold til alder og modning
  • 6 – 8 år
  • 9 – 10 år
  • 11 – 12 år

Alle skal gi tilbakemelding til klubben ved å bruke på-/avmeldingsskjema. Håper de aller fleste klarer å planlegge for å få dette til.

Mvh
Ronny Mæland
Tjensvoll FK Barneleder