Barnefotballkvelden 2019

Barnefotballkvelden – Meldeskjema (utløpt)

Alle barnefotball-trenere som mangler Barnefotballkvelden melder fra.
Som trener i barnefotballen må man i det minste ha deltatt på Barnefotballkvelden (én trener på årskullet må for øvrig fullføre Grasrottrenerkurs, C-lisens delkurs 1).