Bruk av bilder & film

RETNINGSLINJER FOR PUBLISERING AV BILDER & FILM

Lagbilder
anses som portrettbilder og skal ikke publiseres uten samtykke fra alle avbildete.

Situasjonsbilder
er bilder hvor aktiviteten er hovedmotivet og ikke personen. Slike kan publiseres uten samtykke så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende.

Se retningslinjer fra NIF for publisering av bilder her.

Se informasjon fra Datatilsynet vedrørende bilder og annen informasjon om barn her