Kategoriarkiv: Aktuelt

ÅRSMØTE 15.MARS 2023

Til medlemmer i Tjensvoll FK

Styret innkaller til årsmøte onsdag 15. mars 2023 kl. 19:00 i Klubbhuset ved Sørmarka Arena.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest mandag 6. mars 2023 (første dag etter vinterferieuken), og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.  All dokumentasjon til årsmøte vil bli lagt ut her senest én uke før årsmøte.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
Som medlem har man stemmerett fra det året man fyller 15, men må ha vært medlem i minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Styret i Tjensvoll FK


Saksliste og saksdokumenter

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen.
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Årsberetning: Styrets beretning, kontrollutvalgets rapport og regnskap for 2022.
 6. Behandle forslag og saker – Ingen innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Godkjenning av budsjett 2023
 9. Fastsettelse av organisasjonsplan
        www.tjensvollfk.no/organisasjonskart (oppdateres etter årsmøte)
 10. Valg
  Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
  • Cecilie Bakkene Pedersen, leder (+2 år)
  • Annette Aano, styremedlem (1 år igjen, på valg som ny nestleder)

  • Anne Line Olsen, styremedlem (ny: 2 år)
  • Eirik Aase, styremedlem (1 år igjen)
  • Ronny Mæland, styremedlem (1 år igjen)
  • Trine Usken, styremedlem (1 år igjen)
  • Gert von Hirsh, vara (+1 år)
  Valgkomiteens innstilling til sportslig utvalg:
  • Einar Moi Øvstedal, sportslig leder (ny 2 år)
  • Lars Aamodt, ungdomsleder (+1 år)
  • Tor Even Aas, barneleder (+1 år)
  Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg:
  • Eirik Gudmundsen (+1 år)
  • Geir Holst-Jæger (ny 1 år)
  • Ingvar Malde, vara (+1 år)

  Styrets innstilling til ny valgkomite:
  • Gitle Martell Aarre (leder)
  • Nils Hoem Hegre

  • Jens Kristoffersen
  • Linda Vikanes (vara)

Vedlagt dokumentasjon hentes her (PDF).

Tine Fotballskole 2022

2.mai kl.0922: Vi har hatt stor pågang,  og ytterligere påmelding er nå stengt.

I uke 26 og 32 for gutter og jenter fra 6 til 12 år.

På Sørmarka Kunstgressbane, hverdager kl. 0930–1430
(klokkeslett kan bli justert)

Alle må ha med seg nødvendig klesskift i forhold til værutsiktene og huske å kle seg etter forholdene. Her gjelder det både sko og bekledning. Vi skal være på kunstgresset.

Det er begrenset med plasser så ikke vent med påmelding . Vi tar allikevel forbehold at vi blir mange nok, i motsatt fall kan det bli avlyst, noe vi beslutter onsdag 22. juni.

Bruk skjema under for påmelding.

Har du spørsmål i forbindelse med arrangement eller påmelding ta kontakt med:

Tobias Tharaldsen, mobil: 452 10 236 eller
Aron Ravndal, mobil: 971 71 032

Epost: fotballskole@tjensvollfk.no

 

Oppstart gutter/jenter født 2016

Tjensvoll FK starter opp med fotball-lek i gymsal på
Tjensvoll Skole:

Jenter født 2016: Tirsdager fom. 22.februar kl17-18.

Gutter født 2016: Tirsdager fom. 22.februar kl 18-19.

Her oppfordres foreldre til å bidra som trener(e) og lagleder(e). Det er viktig med engasjement og at flere foreldre stiller opp og deler på oppgavene. Her ønsker klubben å komme i forkjøpet, slik at en på første dag kan ha dette klart. Hvis du/dere kan tenke dere en rolle rundt laget? Ta kontakt.

Barneleder:
Tor Even Aas
Tlf 901 58 534
tor_aas@hotmail.com

Ungdomsleder:
Eirik Aase
Tlf 452 11 072
Eiraase@hotmail.com

Daglig leder:
Tobias Tharaldsen
Tlf: 452 10 236
Tobias@tjensvollfk.no

Vi ønsker også nye spillere velkommen til barne- og ungdomsgruppene , se kontakt-informasjon på www.tjensvollfk.no

ÅRSMØTE 30.MARS 2022

Protokoll fra årsmøte kan hentes her.

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller til årsmøte onsdag 30. mars 2022 kl. 17:30 i Klubbhuset ved Sørmarka Arena.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 16. mars 2022, og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.  All dokumentasjon til årsmøte vil bli lagt ut her senest én uke før årsmøte.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
Som medlem har man stemmerett fra det året man fyller 15, men må ha vært medlem i minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 24. januar 2022
Styret i Tjensvoll FK


Saksliste og saksdokumenter

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen.
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Årsberetning: Styrets beretning, kontrollutvalgets rapport og regnskap for 2021.
 6. Behandle forslag og saker – Ingen innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Godkjenning av budsjett 2022
 9. Fastsettelse av organisasjonsplan
 10. Valg
  Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
  • Cecilie Bakkene Pedersen, leder (1 år)
  • Hildegunn Kamanga, nestleder (1 år)
  • Eirik Aase, styremedlem (2 år)
  • Ronny Mæland, styremedlem (2 år)
  • Annette Aano, styremedlem (2 år)
  • Trine Usken, styremedlem (2 år)
  • Gert von Hirsh, vara (1 år)
  Valgkomiteens innstilling til sportslig utvalg:
  • Eirik Aase, sportslig leder (1 år)
  • Lars Aamodt, ungdomsleder (1 år)
  • Tor Even Aas, barneleder (1 år)
  Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg:
  • Eirik Gudmundsen (1 år)
  • Håvard Degnes (1 år)
  • Ingvar Malde, vara (1 år)

  Styrets innstilling til ny valgkomite:
  • Gitle Martell Aarre (leder)
  • Nils Hoem Hegre

  • Jens Kristoffersen
  • Linda Vikanes (vara)

Vedlagt dokumentasjon hentes her (PDF).

KUNSTGRESS PÅ HAUGTUSSA

Kunstgressbane på Tjensvoll

I går vedtok Utvalg for miljø og utbygging finansieringen av omlegging av grusbanen på Tjensvoll til kunstgress – med gjennomføring våren 2022 om alt går etter planen.

Banen vil bli 60 x 40 meter, og det blir en type kunstgress uten gummigranulat. Tjensvoll FK har lenge ønsket å legge denne banen om til kunstgress, men dette har vært vanskelig å få til siden dagens grusbane ligger i et regulert parkområde. Vi klarte omsider å få gjennomslag mellom annet på bakgrunn av behov for kunstgressfasiliteter for de yngste barna i Tjensvoll FK.

Kort om grunnen til valg av kunstgressløsning:

Vi har et politisk vedtak på at vi skal prøve miljøvennlige løsninger, så derfor blir denne «mindre» banen bygget uten gummigranulat som ifyll – et tema som har dominert miljødebatten de senere år. Underlaget vil ikke være optimalt for voksne og ungdommer, men vil være ypperlig for barn opp til ca 12-13 år.

Dette vil bli et fint tilskudd til barnefotballen på Tjensvoll tror vi – både organisert og uorganisert. Og kanskje føre til at færre barn må kjøres til Sørmarka og Gosenbanen?

Vi gleder oss til å komme i gang med planleggingen, og vi vil holde dere oppdatert.

Med vennlig hilsen
Jan Ove Ringstad
rådgiver
idrett og utemiljø
idrettsseksjonen

Vedlegg:

Billetter til World Cup Skøyter

SPESIALTILBUD – INVITASJON FRA SØRMARKA ARENA

World Cup Speedskating 19-20-21. november.

Gratis inngang på ståplassene for de under 16, barn trenger ikke å ta ut billett, det er bare å møte opp. Hvis det er noen voksne som vil være med er prisen kun kr. 100,- per dag, Se pdf for lenker til billettsalg med tider:

 

Godt driv på veteranlaget

Kampprogram og resultatservice finnes her:
www.tjensvollfk.no/veterankamper


Tjensvoll Fotballklubb har et veteranlag (M39) som er i stadig vekst, og vi gleder oss over dette! Mens mange andre klubber opplever frafall på M39, opplever altså vi at nye spillere finner veien, og at de rutinerte blir!

For å skape noe positivt rundt veteranfotball, inviterer vårt eget lag andre lag til turnering på Sørmarka lørdag 13. november.

For mer informasjon se invitasjon eller ta kontakt med:

Gitle Aarre
Mobil: +47 952 39 690
Epost: gitle.aarre@metsagroup.com