Kategoriarkiv: Aktuelt

Klubbhus og foreldremøter

Etter årsmøte 9. juni åpner vi for at man kan reservere og benytte klubbhuset til foreldremøter. 

Klubben er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og
andre som er tilknyttet aktiviteten. Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre
hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme.
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom person.

Ved reservasjon skal ansvarlig for gjennomføring og smittevern oppgis med navn og telefon. Man holder minst 1 meters avstand til hverandre og det begrenser hvor mange man kan være i klubbhuset (vi skal sjekke antall). Bord og stoler vil settes opp deretter og disse skal da ikke flyttes rundt. Man holder rede på hvem som møter for senere å kunne bistå i å følge opp eventuell smitte.

Dørhåndtak, stoler, bord og andre kontaktflater skal vaskes før møte. Husk å sette frem håndsprit og se til at dette brukes av alle både før og etter møte. Ingen mat eller drikke.

3. juni 2020
Hilsen Styret

Tine Fotballskole 2020

TJENSVOLL FK INVITERER TIL
Tine Fotballskole 2020
for gutter og jenter fra 6 til 12 år

På Sørmarka Kunstgressbane
Uke 26, 27 og 33: hverdager kl. 0900–1500

Årets fotballskole blir gjennomført på en litt annerledes måte hvor vi alle må forholde oss til smittevernstiltak som utarbeidet av  Helsedirektoratet og Norges Fotballforbund.

Barn og unge kan nå spille vanlig fotball med kontakt men vi deler inn i faste mindre grupper og holder tilstrekkelig avstand med god håndhygiene når de enkelte grupper samles til mat og annen aktivitet. De som er syke må holde seg hjemme.

Pga smittevern må alle selv ta med matpakke hjemmefra alle dager.  Vi vil i løpet av dagene allikevel kunne tilby bananer og eventuelt annet som vi finner forsvarlig. Fredager satser vi på å ha pizza.  Det er viktig at man informere om matallergier.

Vi anbefaler alle til å ha med seg skift i forhold til værutsiktene. Husk å kle seg etter forholdene. Her gjelder det både sko og bekledning. Vi skal være på kunstgresset.

Det er begrenset med plasser så ikke vent med påmelding . Vi tar allikevel forbehold at vi blir mange nok, i motsatt fall kan enkelte uker bli avlyst, noe vi beslutter torsdags kveld før hver uke.

Har du spørsmål i forbindelse med arrangement eller påmelding ta kontakt med:

Tobias Haraldsen
Mobil: 452 10 236
Epost: fotballskole@tjensvollfk.no

PÅMELDING TIL TINE FOTBALLSKOLE

Deltakeravgift per barn er Kr 800 per uke (5 dager),
men Kr 700 ved flere påmeldinger (søsken eller uker).
Vi ønsker betaling med bankkort på Spond/nettside hvor det etter hvert vil komme en betalingsanmodning tilsvarende som ved betaling av medlemskontingent etc.

 

 

Matlevering-Søker frivillige

Idrettsrådet organiserer dugnad i Stavanger

Kjære idrettsvenner og andre

Idrettsrådet og Stavanger Kommune samarbeider om å hjelpe dem som trenger det mest i kommunen vår. Vi trenger hjelp fra våre idrettsvenner og alle andre frivillige. Oppgaven er å kjøpe og levere mat og andre nødvendige varer hjem til de som må holde seg hjemme i karantene og isolat. Det kan bli mange som trenger slik hjelp etter hvert.

Andre oppgaver kan også bli aktuelle senere.

Du må ha tilgang på bil og VIPPS.

Send Idrettsrådet dine kontaktdetaljer, som vist nedenfor, på epost: post@idrettsraadet.no eller Facebook melding (ikke kommentarfelt) slik at vi kan registrere dere i vår database. Du får mer info etter hvert når du har registrert deg. 

 • Navn
 • Adresse (samt bydel)
 • Mobil
 • E-post

Idretten og andre frivillige organisasjoner har vist før at vi stiller opp når det er kriser. Nå skal vi igjen vise hva vi er laget av. 

MELD DEG SOM FRIVILLIG! 

Vi trenger frivillige til å kjøpe og levere mat og andre nødvendige varer, til de som trenger hjelp i Stavanger!

Nye vedtekter til alle idrettslag

Fra 1.1.2020 er det den nye lovnormen for idrettslag som gjelder. Det betyr at alle idrettslag nå må oppdatere egen lov, slik at den blir i tråd med lovnormen. Vi anbefaler at dere ikke flikker på gammel lov, men at dere tar utgangspunkt i den nye lovnormen, og rett og slett bare fylle i de åpne feltene.

For å oppdatere loven slik at den blir i tråd med ny lovnorm skal vi ikke vente til årsmøtet. Styret i idrettslaget skal så fort som mulig justere idrettslagets lov, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/arkiv-buskerud/alle-idrettslag-ma-na-oppdatere-loven-sin/

Ny lov vedtas på styremøte 10.mars 2020.

Styret

Trenerforum 19.mars utgår

UTGÅR: Ingen trenerforum 19. mars kl. 18.00

Sportslig utvalg inviterer til trenerforum onsdag 19. mars klokken 18.00 i klubbhuset på Sørmarka. Trenere og lagledere må prioritere dette. Det er viktig at minst en fra hvert lag stiller på møtet.

CORONAVIRUS & FOTBALL

12. MARS 2020: CORONAVIRUS
NFF STOPPER ALL BREDDEFOTBALL UT APRIL!
Stoppen i breddefotballen innebærer stopp i all form for trening, samlinger og kampaktivitet. NFF tok sin beslutning på bakgrunn av at helsemyndighetene kom med nye retningslinjer for ulike arrangementer.
https://www.fotball.no/korona

Klubben stenger inntil videre klubbhus og garderober på Sørmarka. Plakater på dører henstiller til at dette må bli respektert. Vi har ikke tilstrekkelig renhold og vil ikke kunne ha kontroll på hvor mange som samles.

Videre følger vi nasjonale og regionale anbefalinger fra kommune og forbund.

12. mars 2020
Styret i Tjensvoll FK  


Folkehelseinstituttet – temaside for Koronavirus.
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Forøvrig kan det kanskje være greit å tenke litt på hvordan coronaviruset kan påvirke sommerens fotballturneringer:
http://www.fotballungdom.no/nyhetsarkiv/hvordan-pavirker-coronaviruset-sommerens-ungdomsfotballturneringer

ÅRSMØTE 9.JUNI 2020

SISTE: Ny innkalling til årsmøte for 2019

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjensvoll FK. Årsmøte for 2019 vil bli avholdt tirsdag 9. juni 2020 kl.1800.

Stedet er Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane. Som følge av den ekstraordinære korona-situasjonen kan allikevel årsmøte måtte bli gjennomført på alternativ måte på et annet tidspunkt dersom oppmøte ikke tillater gjennomføring iht. smittevernsregler.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 26. mai 2020 kl.12, og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 15. april 2020
Styret i Tjensvoll FK

Foreløpig sakliste og saksdokumenter til årsmøte i Tjensvoll FK (endelig legges ut én uke før årsmøte) 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  Klubbens medlemsregister i Spond Club viser klubbens medlemmer, for øvrig vises til gjeldende lov med lovnorm for idrettslag. 
 2. Velge dirigent
  Styret foreslår Gert von Hirsch som dirigent.
 3. Velge protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning, regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
  (fra og med 2020 er det kontrollutvalgets beretning.)
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn. Styret har følgende saker:
  Sak 1: Kontantfri klubb, ingen kontantkasse. Så langt det lar seg gjøre bruker vi Vipps Bedrift, betalingsterminal, bankutbetaling.
  Sak 2: Alkoholfri klubb, ingen drikkevarer på klubbens regning, ingen faktura eller utlegg godkjennes.
  Sak 3: Ny lovnorm foreligger som medfører at klubbens lov er oppdatert. For øvrig vises til informasjon på klubbens nettsider.
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
  Styret foreslår følgende medlemskontingenter for 2020:

  Medlemskontingent: Kr 300. Ved tidspunkt for utsendelse gis redusert kontingent for alle med tillitsverv/trenerverv: Kr 100.
  Dommer medlemskontingent Kr 300.
  Støttemedlem : Kr 300.
  Samme beløpsstørrelse på medlemskontingenter gjelder også for neste år, som da forfaller i februar før neste årsmøte i mars.

  Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsgebyr
  som i tillegg til medlemskontingent påløper aktive medlemmer i ulike grupper i forskjellig alder, tilbud og aktivitetsnivå. Dette innebærer også å kunne dele inn treningsgebyr i vår og høst, samt å kunne sette maksimal familiepris. Treningsgebyrer forfaller da vanligvis før vårsesong og før høstsesong.Indikativ full årlig treningsavgift, men hvor styret foreslår todelt vår og høst hvor vårens treningsgebyr reduseres til en tredjedel pga koronasituasjonen:
          6 –   7 år         (3’er):     kr     600    (for 2020: 100 vår + 300 høst)
          8 –   9 år         (5’er):     kr     800    (for 2020: 133 vår + 400 høst)
          10 – 11 år     (7’er):     kr  1000    (for 2020: 167 vår + 500 høst)
         12 – 13 år      (9’er):     kr  1200   (for 2020: 200 vår + 600 høst)
         14 – 15 år    (11’er):    kr  1400   (for 2020: 233 vår + 700 høst)
          16 – 19 år   (11’er):    kr  1600   (for 2020: 267 vår + 800 høst)
          Senior          (11’er):    kr  1700   (for 2020: 283 vår + 850 høst)
          Senior           (7’er):      kr  1500   (for 2020: 250 vår + 750 høst)
          Veteran        (7’er):     kr  1500   (for 2020: 250 vår + 750 høst)
          Student (universitet/høgskole): kr 1000 (for 2020: 167 vår  + 500 høst)
  Maksimal familiepris (samme adresse i folkeregisteret): kr 3500.
  Spillere som har tillitsverv fritas fra treningsgebyr fra og med høsten 2020. 
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se gjeldende organisasjonsplan her. Denne foreslås videreført med endringer iht. valg i pkt.10. Styret ber om fullmakt til å fylle eventuelle ledige posisjoner, samt å justere roller og komiteer som nødvendig. Styret ber også om fullmakt til å revidere Klubbhåndbok, Sportplan og veiledere som nødvendig.
 10. Foreta følgende valg:
  Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet, deretter varamedlem.
  Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Styret ber om fullmakt til å oppnevnte representanter.
  Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Sportslig leder, Ungdomsleder og barneleder. Styret ber om fullmakt til å oppnevnte øvrige medlemmer i Sportslig Utvalg. Sportslig leder kan for øvrig ikke kombineres med rollen som Styreleder.
Valgkomiteens innstilling som behandlet i styret:
STYRET: Status Periode Rolle
1. Gert von Hirsch På valg, innstilles til ett år til. 1 år Styreleder
2. Nils Hoem Hegre Ikke på valg, har ett år igjen, men innstilles til 2 nye år. 2 år Nestleder med ansvar for politiattester
3. Trine Anett Usken På valg, innstilles til 2 nye år 2 år Styremedlem
4. Tor Markhus På valg, innstilles til 2 nye år 2 år Styremedlem
5. Cecilie Bakkene Pedersen Ikke på valg 1 år igjen Styremedlem
6. Ronny Mæland Ny, innstilles til 2 år 2 år Nytt Styremedlem
Einar Moi Øvstedal Fratrer Styremedlem
Ellen Heggheim På valg 1 år  Varamedlem
SPORTSLIG UTVALG:
Nils Hoem Hegre På valg hvert år 1år Sportslig leder
Gitle Aarre ny, på valg hvert år 1år Ungdomsleder
Eirik Aase ny, på valg hvert år 1år Barneleder
KONTROLLUTVALG (nytt fra i år, erstatter revisor):
Vibeke Sahl På valg hvert år 1år medlem
Eirik Gudmundsen På valg hvert år 1år medlem
Sigve Knudsen På valg hvert år 1 år varamedlem
Styret innstiller følgende valgkomitee:
Lars Aamodt På valg hvert år 1år Leder av valgkomitee
Geir Holst-Jæger ny, på valg hvert år 1år medlem
Mari Gudmundsen ny, på valg hvert år 1år medlem
Eirik Aase Ny som vara, på valg hvert år 1år varamedlem

Vedlegg

Vedlagt følger en rekke dokumenter som er samlet i ett PDF dokument, se her.

 • Årsberetning fra styret ved styreleder.
 • Regnskap med revisors beretning.
 • Styrets forslag til budsjett.
 • Årsberetning fra administrasjonen ved daglig leder.
 • Årsberetning fra sportslig utvalg ved sportslig leder.
 • Årsrapporter fra lag og komiteer.

Ledertreff 17. januar 2020

Hei klubbens ildsjeler:)

«Årets ledertreff» er satt til fredag 17. januar 2020.

Tusen takk for den enestående innsatsen dere gjør for klubben.

Som en liten takk for den gode innsatsen så gjennomfører klubben ledertreff på Sørmarka Arena, cafè og catering, Sørmarkveien 20.

Sørg for å få med trenere og ledere på alle års trinn, påmelding innen 10. januar 2020.

AGENDA:

 1. Oppmøte kl. 18.30 Tjensvoll FK`s klubbhus på Sørmarka.
 2. Nydelig middag med drikke kl. 19.00, Sørmarka Cafè og Catering(3.etg).
 3. Underholdning, trener pris, drøs, quiz, mm.

Mvh
Daglig Leder
Dan Pedersen

PÅMELDING LEDERTREFF 2020