Kategoriarkiv: Aktuelt

Tjensvoll FK søker daglig leder

Tjensvoll FK søker daglig leder i 50% stilling

Tjensvoll FK er en NFF Kvalitetsklubb i Hillevåg bydel med ca. 450 medlemmer. Vi søker nå en daglig leder i 50% fast stilling som kan være med og videreutvikle klubben i henhold til vår visjon om flest mulig, lengst mulig.

Hovedoppgavene vil være:

 • Daglig drift og administrasjon av klubben innenfor de rammene som er gitt, inkludert økonomioppfølging og prosjekter initiert av klubben.
 • Være kontaktperson og veileder for trenere og lagledere i klubben.
 • Være aktiv i å utvikle det sportslige tilbudet for barn, ungdom og voksne.
 • Følge opp medlemsregister og administrere Spond Club..
 • Være klubbens kontaktperson mot krets, kommune og idrettsråd.
 • Være klubbens kontaktperson for utvikling av de anleggene klubben benytter seg av, inkludert utviklingsplaner for Sørmarka Idrettspark
 • Samarbeide med andre klubber for å sikre et attraktivt og godt sportslig og sosialt tilbud til flest mulig, lengst mulig.
 • Følge opp klubbens forpliktelser knyttet til Kvalitetsklubb.
 • Nøkkelpunkt for å utvikle potensialet i en bydelsklubb sportslig, organisatorisk og sosialt.

Kvalifikasjoner:

 • Stor interesse for fotball som idrett
 • Gode samarbeidsevner
 • Utadvendt, med evne til å skape samhold, engasjement og utvikling av klubbmiljø
 • Strukturert, arbeidsom og initiativrik
 • Søkere må gjerne ha utdanning innen administrasjon og/eller idrettsfag, men personlige egenskaper vektlegges

Klubben tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver både sportslig og administrativt
 • Mulighet til å være med og videreutvikle en klubb i vekst
 • Anledning til å delta på kurs og i kompetanseheving innenfor fotball og idrett
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid

Arbeidssted vil være delt mellom vårt kontor på Tjensvoll bydelshus og Sørmarka. Søknad og CV sendes til styret@tjensvollfk.no innen 20.august. Spørsmål kan rettes til styreleder Cecilie Bakkene Pedersen på styreleder@tjensvollfk.no eller 91813715.

TINE FOTBALLSKOLE 2021

Oppdatert 12. april kl.1415:

Påmelding er stengt, vi har hatt stort pågang og  har nå over 60 påmeldte barn per uke.


I uke 25 og 32 for gutter og jenter fra 6 til 12 år.

På Sørmarka Kunstgressbane, hverdager kl. 0930–1430
(klokkeslett kan bli justert)

Alle må ha med seg nødvendig klesskift i forhold til værutsiktene og huske å kle seg etter forholdene. Her gjelder det både sko og bekledning. Vi skal være på kunstgresset.

Det er begrenset med plasser så ikke vent med påmelding . Vi tar allikevel forbehold at vi blir mange nok, i motsatt fall kan det bli avlyst, noe vi beslutter onsdag 16. juni.

Har du spørsmål i forbindelse med arrangement eller påmelding ta kontakt med:

Tobias Tharaldsen
Mobil: 452 10 236
Epost: fotballskole@tjensvollfk.no

 

 

ÅRSMØTE 14.APRIL 2021

ÅRSMØTE FOR 2020

28. april 2021:

Signert årsmøteprotokoll kan hentes her.


14. april 2021 kl.1720:

Lenke til digitalt årsmøte på Teams finnes her.


7. april 2021:

Årsmøtet gjennomføres digitalt

som videomøte på  Microsoft Teams den 14. mars 2021 kl.1800, hvor det til de som er påmeldt vil bli sendt ut en melding med lenke til videomøte litt før selve årsmøtet starter.

Det må nå i løpet av denne siste uken før årsmøte gjøres en påmelding på Spond slik at vi har en oversikt over hvem som stiller. Alle medlemmer mottar påmeldingsskjema i Spond-appen, eller kan melde seg på ved å klikke lenken her og logge seg inn med Spond-brukeren sin for å kunne gjennomføre en påmelding.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Se saksliste og saksdokumentasjon lenger nede.

Stavanger 7. april 2021
Styret i Tjensvoll FK


24.mars 2021:

Styret har besluttet at årsmøtet gjennomføres digitalt som videomøte på  Microsoft Teams. Det vil bli tilrettelagt for påmelding via vårt medlemsnett på Spond.


14. mars 2021:

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller til årsmøte onsdag 14. april 2021 kl.18 med utgangspunkt i et fysisk årsmøte på Klubbhuset, men tar forbehold om å revurdere både sted, møteform og tidspunkt pga. COVID-19 og smittevern.

NIF informerer at Idrettslag i utgangspunktet må avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 31. mars 2021, og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag. All dokumentasjon til årsmøte vil bli lagt ut her senest én uke før årsmøte.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 25. januar 2021
Styret i Tjensvoll FK


Sakliste og saksdokumentasjon til årsmøte 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  Klubbens medlemsregister i Spond Club viser klubbens medlemmer, for øvrig vises til gjeldende lov med lovnorm for idrettslag. 
 2. Velge dirigent
  Styret foreslår Gert von Hirsch som dirigent.
 3. Velge protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styret foreslår Cecilie Bakkene Pedersen som referent.
 4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning inkludert styrets beretning, regnskap for 2020, og kontrollutvalgets beretning.
  Se saksdokumenter lenger nede.
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn. 
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
  Styret foreslår å videreføring medlemskontingentene:

  Medlemskontingent: Kr 300. Ved tidspunkt for utsendelse gis redusert kontingent for alle med tillitsverv/trenerverv: Kr 100.
  Dommer medlemskontingent Kr 300.
  Støttemedlem : Kr 300.
  Medlemskontingenter gjelder også for neste år, som da forfaller i februar før neste årsmøte i mars.

  Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsgebyr
  som i tillegg til medlemskontingent påløper aktive medlemmer i ulike grupper i forskjellig alder, tilbud og aktivitetsnivå. Dette innebærer også å kunne dele inn treningsgebyr i vår og høst, samt å kunne sette maksimal familiepris. Treningsgebyrer forfaller da vanligvis før vårsesong og før høstsesong.
  Indikativ full årlig treningsavgift:
          6 –   7 år         (3’er):     kr     600 
          8 –   9 år         (5’er):     kr     800  
          10 – 11 år     (7’er):     kr  1000 
         12 – 13 år      (9’er):     kr  1200
         14 – 15 år    (11’er):    kr  1400
          16 – 19 år   (11’er):    kr  1600
          Senior          (11’er):    kr  1700
          Senior           (7’er):      kr  1500
          Veteran        (7’er):     kr  1500
          Student (universitet/høgskole): kr 1000
  Maksimal familiepris (samme adresse i folkeregisteret): kr 3500.
  Spillere som har tillitsverv fritas fra treningsgebyr.
  For nye barnelag foreslås at treningsgebyr utgår første sesong, være seg hel eller halv sesong.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se gjeldende organisasjonsplan her. Denne foreslås videreført med endringer iht. valg i pkt.10. Styret ber om fullmakt til å fylle eventuelle ledige posisjoner, samt å justere roller og komiteer som nødvendig. Styret ber også om fullmakt til å revidere Klubbhåndbok, Sportplan, Økonomiplan og veiledere som nødvendig.
 10. Foreta følgende valg:
  Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet, deretter varamedlem.
  Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Styret ber om fullmakt til å oppnevnte representanter.
  Sportslig leder, Ungdomsleder og barneleder. Styret ber om fullmakt til å oppnevnte øvrige medlemmer i Sportslig Utvalg. Sportslig leder bør ikke kombineres med rollen som Styreleder.
Valgkomiteens innstilling som behandlet i styret:
STYRET: Status Periode Rolle
1. Cecilie Bakkene Pedersen På valg. 2 år Styreleder
2. Nils Hoem Hegre Ikke på valg. 1 år igjen Nestleder med ansvar for politiattester
3. Trine Anett Usken Ikke på valg. 1 år igjen Styremedlem
4. Tor Markhus Ikke på valg. 1 år igjen Styremedlem
5. Hildegunn Kamanga Ny, på valg. 2 år Styremedlem
6. Ronny Mæland Ikke på valg. 1 år igjen Styremedlem
Gert von Hirsch Ny som vara, på valg hvert år. 1 år Varamedlem
SPORTSLIG UTVALG:
Nils Hoem Hegre På valg hvert år 1år Sportslig leder
Tor Even Aas Ny, på valg hvert år 1år Ungdomsleder
Eirik Aase På valg hvert år 1år Barneleder
KONTROLLUTVALG (nytt fra i år, erstatter revisor):
Eirik Gudmundsen På valg hvert år 1år medlem
Håvard Degnes Ny, på valg hvert år 1år medlem
Sigve Knudsen På valg hvert år 1 år varamedlem
Styret innstiller følgende valgkomitee:
Janne Gunn Helle
Ny, på valg hvert år 1år Leder av valgkomite
Jens Kristoffersen
Ny, på valg hvert år 1år medlem
Borghild Hirth Markhus Ny, på valg hvert år 1år medlem
Lars Aamodt Ny som vara, på valg hvert år 1år varamedlem

Annen saksdokumentasjon til årsmøte er samlet i ett PDF dokument her, og inkluderer:

 • Beretning fra styret.
 • Regnskap for 2020 og kontrollutvalgets beretning.
 • Styrets forslag til budsjett 2021.
 • Innstilling fra valgkomiteen.
 • Årsrapport fra sportslig utvalg.
 • Årsrapporter fra lag og komiteer.

Overnevnte PDF oppdateres når årsrapporter mottas, sist oppdatert mandag 12.april kl.10.

Grasrottrener delkurs 3

Tjensvoll FK setter opp Grasrottrener delkurs 3 i egne lokaler, for inntil 10 deltakere iht. gjeldende smittevern. Kurset «Mot ungdom – lengst mulig» tenkes gjennomført i uke 10. Mer informasjon sendes ut på Spond.

Dan Pedersen fratrer sin stilling

Styret i Tjensvoll FK meddeler at Dan Pedersen nå fratrer sin stilling som daglig leder i Tjensvoll FK. Styret og Dan har gjennom samtaler om klubbens drift og Dan sin helsemessige situasjon kommet frem til en gjensidig enighet om at dette er den beste løsningen både for Tjensvoll FK og Dan selv. Dan er permittert og sykemeldt, men har nå sagt opp med sluttdato 20. februar 2021. Styret vil på vegne av klubben takke Dan for den innsatsen han har lagt ned gjennom mange år i klubben og håper hans helsemessige situasjon vil forbedre seg gjennom 2021.

Styret i Tjensvoll FK jobber nå for å etablere en modell for videre drift av klubben innenfor de økonomiske rammene vi har til råde. Vi har et stort håp om at 2021 sesongen vil være mindre påvirket av korona-situasjonen slik at både seriespill og turneringer kan gå tilnærmet som normalt. Det fortjener alle dere som har stått på i en meget spesiell 2020-sesong.

Stavanger 7. januar 2021
Styret i Tjensvoll FK

God jul & godt nyttår

Kjære medlemmer!

Vi ser alle tilbake på et annerledes år som har vært vanskelig og lite forutsigbart. Stengte fotballbaner ble et tydelig tegn på en verden i krise. Barn og unge fikk ikke det lyspunktet i hverdagen fotballen gir, i en tid hvor nettopp det var svært etterlengtet.

I påsken må alle bli hjemme. Hytta er stengt, men det er igjen liv på fotballbanen. Under sterke restriksjoner starter enkelte lag opp med treninger som trenger mye planlegging og mange assistenter. Det er stor vilje og kreativitet! Oppmøtet er topp! For en innsats av trenerne som blir lagt ned i denne perioden for å skape trygge møteplasser. Flere lag starter opp og i august starter seriespill.

De voksne spillerne våre har vært hardt rammet lenge. Vi har tenkt mye på dere denne tiden og håpet at det rundt neste sving skulle finnes en oppmyking av reglene. Vi håper 2021-sesongen blir langt bedre for dere enn 2020.

Tjensvoll fotballklubb er ingenting uten barn, ungdom og voksne som spiller fotball. Den er heller ingenting uten trenere, lagledere, dommere, tillitsvalgte og støttespillere. Nå ønsker vi å rette en stor takk til dere alle for den enorme innsatsen dere alle har lagt ned i 2020.  Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen,
Styret i Tjensvoll FK

Handleuke på Intersport Madla

Handleuke 30.nov. til 5.des 2020– Tjensvoll FK

Intersport Madla har gleden av å invitere Tjensvoll FK medlemmer m/familie til handleuke, hele uke 49 i butikken på Amfi Madla. Der vil det bli rabatter på følgende:

-25% på ALLE varer fra Umbro
-15% på Norrøna
-15% på Bergans
-15% på ullundertøy

Til info: Pga Korona-situasjonen kan det være mindre utvalg i enkelte str og modeller. Det kan ikke settes bestilling på varer og størrelser vi ikke har da det ikke er garantert at det blir levert til jul.

HUSK! Hold avstand til hverandre 😊

NB: Det må beregnes 1-3 dagers ventetid på trykking av klær.

Rabatten gjelder ikke allerede nedsatte varer eller bestillingsvarer

KLUBBDUGNAD – BAMBUSASOKKER

Foresatte henter sin pose med sokker på Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60. Betaling ved henting, kr 1000 med Vipps.

 • TIRSDAG 1. DESEMBER KL. 1800-1900
 • TIRSDAG 24. NOVEMBER KL. 1730-1900
 • TIRSDAG 17. NOVEMBER KL. 1800-1930
 • MANDAG 16. NOVEMBER KL. 1800-1930
 • TORSDAG 12. NOVEMBER KL. 1800-1930

Bambusa dugnaden er i år kun halvparten av tidligere, 5 pakker med sokker á kr 200 = kr 1000 á betale. Men det er lov å kjøpe mer 🙂

 • Bambussokker av beste kvalitet.
 • Perfekt som gave.
 • Tørre og luktfrie føtter.
 • Miljøvennlig og lekker innpakking.
 • Oeko-Tex sertifisert.
 • Hver dugnadspose med sokker inneholder:
  • 3 pakker sort dress
  • 1 pakke hvit ankel
  • 1 pakke sort ankel

For øvrig, trenere og lagledere unntas slike dugnader, hvor vi i en vanlig sesong har forventninger til at aktive medlemmer eller deres foresatte deltar på to klubbdugnader i året. Ellers, har jo dette året være noe utenom det vanlige…

Ingen Fotballskole i høstferien

Vi har for få påmeldte og må dessverre avlyse Tine Fotballskole i høstferien.

TJENSVOLL FK INVITERER TIL
Tine Fotballskole i høstferien
for gutter og jenter fra 6 til 12 år

På Sørmarka Kunstgressbane
Uke 41 (5-9. oktober): hverdager kl. 0930–1430
(klokkeslett kan bli justert)

Årets fotballskole blir gjennomført på en litt annerledes måte hvor vi alle må forholde oss til smittevernstiltak som utarbeidet av  Helsedirektoratet og Norges Fotballforbund.

Barn og unge kan nå spille vanlig fotball med kontakt men vi deler inn i faste mindre grupper og holder tilstrekkelig avstand med god håndhygiene når de enkelte grupper samles til mat og annen aktivitet. De som er syke må holde seg hjemme.

Pga smittevern må alle selv ta med matpakke hjemmefra alle dager.  Vi vil i løpet av dagene allikevel kunne tilby bananer og eventuelt annet som vi finner forsvarlig. Fredager satser vi på å ha pizza.  Det er viktig at man informere om matallergier.

Alle må ha med seg nødvendig klesskift i forhold til værutsiktene og huske å kle seg etter forholdene. Her gjelder det både sko og bekledning. Vi skal være på kunstgresset.

Det er begrenset med plasser så ikke vent med påmelding . Vi tar allikevel forbehold at vi blir mange nok, i motsatt fall kan det bli avlyst, noe vi beslutter torsdag 1.oktober.

Har du spørsmål i forbindelse med arrangement eller påmelding ta kontakt med:

Tobias Tharaldsen
Mobil: 452 10 236
Epost: fotballskole@tjensvollfk.no