Kategoriarkiv: Aktuelt

Gratis fotballskole

TJENSVOLL FK ARRANGERER GRATIS FOTBALLSKOLE OG AKTIVITETSGRUPPER
I SOMMER

TINE fair play skole og fair play aktivitetsskole

 på Sørmarka kunstgress/klubbhuset,
bak Sørmarka Arena i Sørmarkveien 20.

Aktivitetene deles inn i 3 grupper: Fotball, kreativ og tur gruppe

UKE 26-32-33

 • Frokost kl. 08.00-09.00
 • Fri aktiviteter 09.00-11.30
 • Lunsj kl. 11.30-12.30
 • Aktiviteter fra kl. 12.30-14.00 (organisert )
 • Mellom måltid 15.00-16.00
 • Fri aktiviteter kl. 14.00-16.00
 • Aktiviteter på banen, i klubbhus og Sørmarka .
 • Kino, bowling, grillturer mm, avhengig av sponsor inntekter og gaver

Prosjektet skal prøve å fange opp slik at alle får en lik mulighet til å aktivisere seg i sommerferien.

Påmelding via skjema under.

Hvis noen er i posisjon til å yte støtte, gaver, sponsormidler, mat, kino billetter  m.m. så vil tilbudet kunne utvides, ta kontakt med daglig leder som er prosjekt leder for tiltaket.

Ved spørsmål kontakt

Daglig leder:
Dan Pedersen 
mobil 9911 699,
emailt:  dagligleder@tjensvollfk.no

 

PÅMELDING TIL FOTBALLSKOLE & AKTIVITETSGRUPPE

Tjensvoll FK 17.mai

FOLKETOGET 2019

OLAV V’S GATE – HAAKON VII’S GATE
00. Politiet
01. Brannkorpset
02. Flaggborgen v/ speiderne
03. 100 års jubilanten Stavanger musikkorps av 1919
04. 17. mai komiteen
05. Bystyret, Ungdommens bystyre og bydelsutvalgene
06. Tjensvoll FK
07. Stavanger Janitsjar
08. 120 års jubilant Viking F.K.

Tjensvoll FK starter helt fremme i folketoget som nr. 6 og håper på at flest mulig TFK medlemmer stiller opp på denne store nasjonal dagen vår. Oppmøte i rundkjøringen på Torget kl. 15.30, se etter TFK flagg.

Det å ta del i folketoget betyr mye for å holde tradisjonen ved like, det er sosialt, kjekt og skaper stolthet og identitet med å stå samlet som klubb på denne dag.

Klubben oppfordrer alle lag til å stille med familier, slekt og venner.

Tjensvoll FK deler ut to priser for dagen, en pizzakveld for beste lag innslag  og en pizzakveld for det laget som har den største andelen av spillere med i toget. Dette følges opp av jury (i fjor vant jenter 2004).

Oppfordringen er at alle tar på seg Tjensvoll FK utstyr, flagg og bannere blir utdelt ved ankomst.

Lykke til med dagen, hipp, hipp hurra 🙂

Mvh
Dan Pedersen
Daglig Leder
Tjensvoll FK

BAMBUSA KLUBBDUGNAD VÅREN 2019

LAGLEDERE HENTER ALLE POSENE MED SOKKER
MANDAG 29.APRIL KL. 16.00-18.00
PÅ TJENSVOLL BYDELSHUS, MORGEDALSVEIEN 60,

Lagleder deler ut til sine spillere i uke 18 (eventuell retur innleveres i uke 21). Her må lagledere lage lister ved utdeling og som en gjennomgår ved innlevering. Skulle det være problem for en lagleder denne dag, så må det avtales en annen dag i uke 18.

Lett å selge, gøy å kjøpe! Alle trenger sokker:)

 • Perfekt som gave (bursdag/jul/farsdag etc}.
 • Lekker innpakking!
 • Bambussokker av beste kvalitet.
 • Tørre og luktfrie føtter.
 • Oeko-Tex sertifisert.
 • Miljøvennlig og lekker innpakking.
 • 1 pose sokker skal deles ut til hver utøver (4 pakker sort dress, 3 pakker hvit ankel og 3 pakker sort ankel).
 • Hver pakke selges for kr 200. Totalpris pr pose er 2000 kr (10pk).
 • Alle som selger 10 pk(innholdet i posen som blir utdelt) får gavekort på valgfri pizza fra Pizzabakeren! Dersom de selger 20 pk får de 2 gavekort på pizza osv.
 • Salg over posen som blir utlevert føres på brosjyre/ bestillingsliste og leveres samme dag som retur!

Epost er for øvrig sendt ut med vedlegg hvor det står det forklart hvordan det hele skal utføres.

Klubben håper på god oppslutning og gjennomføring av denne dugnaden som kan erstatte lotteriet. Medlemmene har 3-4 uker på å selge 10 par sokker.

Hvis spørsmål, ta kontakt.

Mvh
Dan Pedersen
Daglig Leder
Tjensvoll FK

Klubbdugnad lag skjema, Bambusa sokker

VINTERFERIE AKTIVITETSUKE

PROSJEKT GRATIS AKTIVITETSUKE

BARN 6-12 ÅR & UNGDOM 13-19 ÅR.
ARRANGERES AV TJENSVOLL FOTBALLKLUBB
UKE 9 – VINTERFERIEN 2019

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00
 • Frokost kl. 08.00-09.00
 • Fri aktiviteter 08.00-10.00
 • Lunsj kl. 11.30-12.30
 • Mellom måltid 15.00-15.30
 • Aktiviteter fra kl. 10.00-1400 organisert
 • Fri aktiviteter kl. 14.00-16.00
 • Aktiviteter på banen, i klubbhus og Sørmarka .

Prosjektet skal prøve å fange opp slik at alle får en lik mulighet til å aktivisere seg i vinterferien.

Fint hvis vi får beskjed litt på forhånd slik at vi vet omtrent hvor mange som kommer, men det er uansett greit å møte opp å være med oss.

Hvis noen er i posisjon til å yte støtte, sponsormidler, mat, kino billetter  m.m. så vil tilbudet kunne utvides, ta kontakt med daglig leder.

Ved spørsmål kontakt
Dan Pedersen 
mobil 9911 699,
e-post:  dagligleder@tjensvollfk.no

ÅRSMØTE FOR 2018 – 20.mars.2019

NIF Lovnorm og klubbens vedtekter:
Årsmøtet innkalles med minst én måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.


Protokollen fra møte kan hentes her.

Innkalling til årsmøte for 2018

Til medlemmer i Tjensvoll FK.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjensvoll FK. Årsmøte for 2018 vil bli avholdt onsdag 20. mars 2019 kl.1800  i Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane.

Agenda, fullstendig saksliste og andre saksdokumenter vil bli presentert her på nettsidene senest én uke før årsmøte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 4. mars 2019 kl.12, og sendes til styret@tjensvollfk.no  hvoretter styreleder bekrefter mottak av forslag.

Alle fotballklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se forøvrig vedtekter og klubbhåndbok.

Stavanger 30. januar 2019
Styret i Tjensvoll FK


Sakliste og saksdokumenter til årsmøte i Tjensvoll FK

Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes mandag 20. mars 2019 kl.18.00 på klubbhusbrakke ved Sørmarka Kunstgressbane.

Under følger saklisten for årsmøtet. Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styret foreslår Ellen Heggheim som dirigent.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  Ingen saker er meldt inn.
 7. Fastsette medlemskontingent.
  Styret har følgende forslag:
          6 –   7 år        ( 3’er)    kr  1100
          8 –   9 år        ( 5’er)    kr  1300
          10 – 11 år   ( 7’er)     kr  1500
         12 – 13 år    (9’er)      kr  1700
         14 – 15 år    (11’er)   kr  1900
          16 – 19 år   (11’er)   kr  2100
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Styret foreslår budsjett som vedlagt.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Se gjeldende organisasjonsplan her. Denne foreslås videreført med endringer iht. valg i pkt.10.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder velges enkeltvis.
  b) Øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.
  c) 
  Sportslig leder, Ungdomsleder og barneleder (styret får fullmakt til å oppnevnte øvrige medlemmer i Sportslig Utvalg iht. Klubbhåndbok). Sportslig leder kan for øvrig ikke kombineres med rollen som Styreleder.
  d) To revisorer velges.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Styret ber om å få fullmakt til å oppnevne representanter.
  f) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.
Valgkomiteens innstilling/oversikt:
STYRET: Status Periode Rolle
Gert von Hirsch Ikke på valg 1 år igjen Styreleder
Nils Hoem Hegre På valg 2 år Nestleder og politiattestansvarlig
Trine Anett Usken Ikke på valg 1 år Styremedlem
Tor Markhus Ikke på valg 1 år Styremedlem
Einar Moi Øvstedal På valg (tar 1 år) 1 år Styremedlem
Cecilie Bakkene Pedersen På valg 2 år Styremedlem
Ellen Heggheim På valg 1 år  Varamedlem 1
På valg 1 år  Varamedlem 2
SPORTSLIG UTVALG:
Nils Hoem Hegre 1år Sportslig leder
Geir Holst-Jæger 1år Ungdomsleder
Ronny Mæland 1år Barneleder
TO REVISORER:
Frode Kleppe 1år Revisor
  1år Revisor
Styret innstiller følgende valgkomitee:
  Lars Aamodt 1år Leder av valgkomitee
  Eirik Aase 1år medlem
  Ellen Heggheim 1år medlem
  Trude Longva 1år varamedlem

Vedlegg

Vedlagt følger en rekke dokumenter som er samlet i ett PDF dokument, se her.

 • Årsberetning fra styret ved styreleder.
 • Regnskap med revisors beretning.
 • Styrets forslag til budsjett.
 • Årsberetning fra administrasjonen ved daglig leder.
 • Årsberetning fra sportslig utvalg ved sportslig leder.
 • Årsrapporter fra lag og komiteer.

Ledertreff 11. januar 2019

Hei klubbens ildsjeler:)

«Årets ledertreff» er satt til fredag 11. januar 2019

Tusen takk for den enestående innsatsen dere gjør for klubben.

Som en liten takk for den gode innsatsen så gjennomfører klubben ledertreff på Sørmarka Arena, cafè og catering, Sørmarkveien 20.

Sørg for å få med trenere og ledere på alle års trinn, påmelding innen 4. januar 2019.

AGENDA:

 1. Oppmøte kl. 18.00 Tjensvoll FK`s klubbhus på Sørmarka
 2. Nydelig middag med drikke kl. 19.00, Sørmarka Cafè og Catering.
 3. Underholdning, trener pris, drøs, quiz, mm.
 4. Musikk for kvelden; Pete Swift

Mvh Dan Pedersen
Daglig Leder i Tjensvoll FK

PÅMELDING LEDERTREFF 2019

Aktiv Treningssenter 2018/2019

Avtale med Aktiv Treningssenter AS

Tilbudet nedenfor gjelder for aldersgruppene 13 – 19 år, samt A-lag.

Vi tilbyr denne gruppen 12 mnd. medlemskap til kun kr. 299,- per mnd. Ingen oppstartskostnad. Nøkkelkort følger med. Ubegrenset tilgang til alle fasiliteter. Medlemskapet kan betales månedlig via AvtaleGiro.

Medlemskap inngås individuelt i resepsjonen på Aktiv Treningssenter.  Via denne lenken kan innmelding gjøres online.:
https://aktiv.ibooking.no/?page=signup&tilbud=24

Kvittering for betalt kontingent i TFK må fremvises når nøkkelkortet hentes i resepsjonen på Aktiv. Personer under 18 år må ha en forelder med nå nøkkelkortet hentes.

Aktiv Treningssenter AS
Tlf. 51 55 86 44, Tjensvolltorget 36, 4021 Stavanger
aktiv@getmail.no   www.aktivtreningssenter.no  Følg oss på Facebook

 

TRADISJONSRIK FOTBALLAVSLUTNING

PÅ TJENSVOLL SKOLE FOR BARNEFOTBALLEN

LØRDAG 24. NOV. KL. 1330-1530

Møt opp og delta på vår tradisjonsrike premiering, i tillegg til en super kafè med kaffe, kaker, pølser, brus m.m.  Tjensvoll FK arrangerer felles avslutning for alle lag i barnefotballen på Tjensvoll Skole. Alle Tjensvollspillere, ledere, trenere, foreldre, besteforeldre, søsken og alle andre er velkommen. Her blir det en hyggelig avslutning av sesongen:)

Premieringen starter kl. 13.30 med gutter og jenter
2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013

Det blir kiosk/kafé med salg av kaffe, brus, kaker, pølser m.m.
Loddsalg med fine premier som trekkes etter siste lag premiering.

Billig kroken har TFK klær til en rimelig penge.

Underholdning?
Dersom noen har lyst til å synge, danse eller opptre på annen måte i forbindelse med denne avslutningen så er det bare å sende en e-post til dagligleder@tjensvollfk.no innen 20. nov.

Beste innslag blir premiert!

Vel møtt:)
Dan Pedersen
Daglig leder

DUGNADER HØSTEN 2018

SALG AV BAMBUS DRESS ELLER ANKELSOKKER
10 par a kr 200 hentes på bydelshuset og betales etter salg:

 • Torsdag 20.desember, kl. 17-18.
 • Lørdag 22.desember, kl. 12-14.
 • Fredag 28.desember kl. 17-18.
 • Lørdag 29.desember kl. 12-14.

DORULLER 
kr. 1500 betales ved henting (kortterminal) i Haugåsstubben 7, samme gate som Byggmax på Åsen:

 • Torsdag 20.desember, kl. 17-18.
 • Lørdag 22.desember, kl. 12-14.
 • Fredag 28.desember kl. 17-18.
 • Lørdag 29.desember kl. 12-14.

VAREOPPTELLING
Alternativ dugnader er vareopptelling med påmelding under:

 • 30. desember kl. 0900-1300/1400 OBS BYGG Mariero
  Trenger 20 personer over 18 år.

Mvh
Dan Pedersen
Daglig Leder Tjensvoll FK

PÅMELDING DUGNADER HØSTEN 2018