Kategoriarkiv: Trenerforum

Trenerforum torsdag 2/2-17

Grunnet lavt oppmøte (10 stk) ble det besluttet å ta noen få utvalgte punkter fra agendaen – etter ønsker fra de fremmøtte. Det ble informert om Team Tjensvoll – Barn og Ungdom (Gitle og Gert). Det ble foretatt en presentasjon av Treningsøkta (Øystein).

Innkalling til Trenerforum torsdag 2. februar kl. 1800. 

Agenda:

 1. Klubbens verdisett
 2. Treningsøkta
 3. Trenerutdanning – kort info om krav/muligheter/evt. interne kurs
 4. Team Tjensvoll – Barnefotball/Ungdomsfotball
 5. Retningslinjer for barn og ungdom
 6. Hvordan skal vi sikre at det ikke blir for få spillere på ett trinn?
 7. Eventuelt

Mvh Sportslig utvalg.

Trenerforum kombinert med sertifisering som kvalitetsklubb.
Styret i Tjensvoll FK vedtok i 2014 at klubben skulle se på NFF sine retningslinjer for å bli en såkalt Kvalitetsklubb. Målet med kvalitetsklubb konseptet er å stimulere til god klubbutvikling gjennom gode strukturer. Prosessen med å utvikle Tjensvoll FK inn mot disse strukturene har pågått siden høsten 2015 og nå gjenstår bare en ting før godkjennelse, og det er en markering hvor representanter fra kretsen kommer for å overrekke selve sertifiseringen. Denne markeringen ønsker vi selvsagt at klubbens medlemmer skal bli med på, så sett av datoen. Nærmere info kommer.

Mvh Styreleder Ellen.

 

 

TRENERFORUM 5.OKT 2016

SPORTSLIG UTVALG INNKALLER TIL TRENERFORUM

Tidspunkt:  Onsdag 5. oktober kl.1800-1930
Sted:               Klubbhus ved Sørmarka Kunstgressbane
Agenda:        Praktisk informasjon og fokus på høstens trenerkurs

Sportslig utvalg innkaller til årets tredje møte.  Alle trenere og lagledere melder fra om de kommer eller ikke har anledning, bruk meldeskjema under. Hjelp oss slik at vi slipper å måtte purre på deg.

Mvh Sportslig Utvalg

MELDESKJEMA

Utløpt

[qcontact-form to=’oystein.paulsen@fylkesnemnda.no,gert@vonhirsch.no’ subject=’2016 Trenerforum 3 – Meldeskjema’][contact-field label="Navn" type="name" required="1"/][contact-field label="Epost" type="email" required="1"/][contact-field label="Lag" type="text" required="1"/][contact-field label="Påmelding" type="radio" required="1" options="Jeg stiller,Jeg kan ikke stille"/][contact-field label="fordi" type="textarea"/][/contact-form]

Trenerforum 23. mai

Sportslig utvalg innkaller til Trenerforum

Tidspunkt: mandag 23. mai kl.1800.
Sted: Klubbhusbrakken ved Sørmarka Kunstgressbane

Sportslig utvalg innkaller til årets andre møte (neste blir til høsten).

Agenda
Informasjon fra RFK og om dommersatsning og Team Tjensvoll.
Praktisk lagledelse med Klubbens nettsider/lagsider, medlemssnett, FIKS etc.

Møteplikt og meldeskjema
Det er møteplikt for trenere og lagledere, meld fra under,
og hjelp oss slik at vi slipper å måtte purre på deg:

2016 Trenerforum 2 – Meldeskjema
(Utløpt)

https://www.tjensvollfk.no/trenerforum/

Mvh Sportslig Utvalg

Trafikksikkerhet

Årets tema i 2016 fra kvalitetsklubb Trygge Rammer.
Klubben velger ut et årlig tema og gjør medlemmene kjent med temaet og utarbeider og implementerer retningslinjer. Tre frivillige fra Trenerforum 6. april lager utkast til klubbens retningslinjer. Se under for grunnlagsmateriell.

Vi passer på

Fotballhverdagens mange treninger, kamper, turneringer og møtevirksomhet medfører et betydelig antall kjørte kilometer, både for spillere, ledere og foreldre. En kvalitetsklubb tar ansvar for at all transport i forbin­delse med klubbens aktiviteter skjer på en trygg måte. Klubben skal ha retningslinjer for trafikksikkerhet og ha formidlet dette til trenere og foreldre.

 • Avreisetidspunkt planlegges med god tidsmargin for trygg og sikker transport.
 • Sikring av last
 • Fartsgrensen overholdes og tilpasses etter forholdene.
 • Erfarne sjåfører skal foretrekkes.
 • Sjåføren sjekker bilen med fokus på lys, bremser og dekk.
 • Passasjerene gir beskjed til fører dersom det oppleves utrygghet under transporten.
 • Alltid bilbelte, sjåfør og passasjerer, foran og bak.
 • Sjåføren tar ansvar og sikrer alle.
 • Vi benytter buss med setebelter som alle bruker.
 • Sjåføren er uthvilt og våken.
 • På lengre turer tar vi hvilepauser eller bytter på å kjøre.
 • Vi skal være synlige, bruke lys, refleks og synlige klær.
 • Vi bruker hjelm når vi sykler.
 • Vi parkerer med fronten mot neste ønsket kjøreretning.
 • Refleksvest er på plass i bilen.

Videosnutter

Pakk bilen riktig (1:03)
https://www.youtube.com/watch?v=HfKf344NDe0

Først til trafikkulykke (1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=M4g7MGlEJr8

Rollemodell (2:58)
https://www.youtube.com/watch?v=Dp2ObgFalu0

Livet er mer verdt enn et tastetrykk (3:03)
https://www.youtube.com/watch?v=aKkoPRSVzgY

Trenerforum & Foreldremøter

Vedlagt er dokument som kan brukes:
Powerpoint PPTX

Trenerforum & lagledermøte

Trenerforum/lagledermøte på Sørmarka klubbhus i september!

Mandag 28.  og onsdag 30. september 2015, kl. 18.00-20.00

Tjensvoll FK arrangerer trenerforum/lagledermøte for alle trenere og lagledere i klubben. Det er satt opp to identiske kvelder for å få alle med seg.

Parkering bak Sørmarka arena.

Påmeldingen om hvilken dag du møter sendes daglig leder
innen 25.september

AGENDA

 1. Generell og praktisk info fra klubben
 2. Påmelding av lag 2016
 3. Treningstider-hospitering-differensiering
 4. Jenter i fokus
 5. Kvalitetsklubb
 6. Medlemsnett / FIKS / Klubbens nettsider
 7. Aktivitetskalender
 8. Internturnering
 9. Innspill

Styret med daglig leder er ansvarlig for gjennomføring av møtet. Ulike temaer blir presentert av daglig leder og styret.

Det blir servert kaffe og kveldsmat.

Meld dere på 🙂

Mvh
Daglig leder, Dan Pedersen
Påmelding: dagligleder@tjensvollfk.no
Tlf. 99116999

Trenerforumsmøte flyttes til 21. januar

Tjensvoll FK arrangerer trenerforumsmøte
i samarbeid med Stavanger Idretssklinikk.

Tema:Idrettssakder og akutt behandling
Pga dobbel booking hos Stavanger idrettsklinikk, må trenerforums møtet flyttes til ONSDAG 21.01.2015, kl. 18.30, på Stavanger Idrettsklinikk, Hillevågsveien 31-33

Vi fortsetter samarbeidet med Stavanger Idrettsklinikk og idrettsfysioterapeut Stian Rosnes. Vi tar steget videre fra forrige møte med Stian og tar opp tråden med idrettskader og akutt behandling.

Agenda:
1. Idrettskader, tapeing
2. Kompresjon
3. Spørsmål og svar så langt tiden rekker

Alle lag må møte med minst en representant .

Påmelding til daglig leder: dagligleder@tjensvollfk.no

 

 

 

Trenerforum for lagledelsen

Sett av torsdag 23. April kl.1830.

Alle lag skal stille med trener/lagleder.

AGENDA:

 1. Klubbinfo, vedtekter, klubbhåndbok, ved styreleder
 2. Besøk fra Stavanger idrettsklinikk. Forebygging av skader-behandling av skader
 3. Klubbinfo forts. Forsikring ved skader
 4. Info om foreldremøter klubben pålegger lagene, ved Gert von Hirsch
 5. Fair play ved Fair play ansvarlig i klubben
 6. Nettside-kommunikasjon i TFK ved Gert von Hirsch
 7. Innspill

Det blir servert kaffe, mineralvann og lett kvelds mat:)

Mvh Daglig leder