Kategoriarkiv: Uncategorized

SØRMARKA ÅPNER OPP

Oppdatert 8.mai 2020
Klubben må forholde seg til regler og krav fra Idrettsforbundet, Fotballforbundet og Stavanger Kommune. Når klubben ikke har organisert trening på Sørmarka Kunstgressbane gjelder fremdeles vanlige smittevernsregler.

Når det ikke foregår organisert trening gjelder smittevernregler fra kommune og alle kan i utgangspunktet trene, også uten at voksne er tilstede, selv om dette ikke anbefales.

Innenfor gitte tidsrom kan klubb og trenere reservere tid til organisert trening eller egentrening i gruppe (hvor minst én voksen person er involvert).

Gamle Treningstider 2017

Treningskamper o.l utenfor egen treningstid må naturlig nok avtales før de settes opp! Ellers må vi respektere oppsatte kamper før trening, men gi beskjed til lag som trener på forhånd.

KAMPER SOM SKAL OMBERAMMES TIL TRENINGSTIDER LAGET IKKE BESITTER, MÅ AVTALES PÅ FORHÅND.

Sørmarka Kunstgressbane Ver.2 (fra 1. februar 2017)

Lagene som er gruppert i sammen avtaler seg i mellom hvordan kamper og treningstid deles. Gi beskjed hvis dere frafaller oppsatt tid eller ønsker å ta del i andre ledige tider 🙂

I versjon 2 er gutter og jenter 13år,  gutter 14 og kvinner endret tirsdag og onsdag i forhold til første versjon på nett, dette som en siste justering mot anbefalte kampdager fra fotballkretsen.
Enkelte kamper for Kvinner må gjerne gå en halvtime senere og det må gjøres nødvendige avtaler med andre lag eller flytte hjemmekamp til helg. Når Kvinner spiller hjemmekamp må eventuell neste kamp starte 15 minutter senere (kl.1915) enn når G14 spiller kamp.

Gosen Kunstgressbane (fra 1. februar 2017)

Lagene som er gruppert i sammen avtaler seg i mellom hvordan kamper og treningstid deles. Gi beskjed hvis dere frafaller oppsatt tid eller ønsker å ta del i andre ledige tider 🙂

Har vært en liten justering her på tirsdager kl.17, nå G9.

Bydelshus banen

Dag/tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

Grusbanen på Haugtussa

Faktiske treningstider kan avvike noe fra oppsatte banetider, eks. at noen har valgt å trene fra kl.1730.

Dag/tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17:00-18:00  G7  J9  J7  J9
18:00-19:00 G8 (1+2)  J9   J7  J9 og  J10
19:00-20:00
20:00-21:00

Gress på Haugtussa

Dag/tid Mandag
18:00-  G8

Randaberg Arena 2018 tildelt tid

Randaberg Arena ut 2017

Hvis en er forhindret i å bruke treningstiden i Randaberg Arena må vi først og fremst prøve å gi treningstiden innbyrdes til gruppene, evt. til andre lag i klubben. Hvis ikke, så må Randaberg Arena ved vaktmester Ola Håland få beskjed, en uke i forveien. Randaberg.arena@folkehallene.no

Dag/tid Onsdag
17:00-18:00 G2007    5’er bane
18:00-19:00 G 2005/06 7 er bane
19:00-20:00 G2004 7 er bane

INNETRENING

Tjensvoll gymsal 2017-2018

Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
17:00-18:00 (mulig G 2012) G 2011 J 2011-2012 G 2012
18:00-19:00  Ledig J 2009 J 2010 Stavanger orienterings-klubb
19:00-20:00 Ledig Ledig Base-trening-jenter Damelaget

Madlavoll gymsal 2017-2018

Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Tirsdag
17:30-18:30 Mulig J 2008?/Ledig?
18:30-20:00 Ledig

Gosen gymsal 2017

I januar og februar er Gosen gymsal opptatt med GOSEN revyen.
Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Mandag
17:00-18:00 G2009 (Jørgen)
18:00-20:00 Futsal

Vikinghallen 2017

Vi har fått fast tid i Vikinghallen på onsdager. Forøvrig Det kan søkes om treningstid lørdager kl.0900-1130. I utgangspunktet er det til jente- og damefotball.

Tid/Dag Onsdag
(Halv bane, Vidar har andre)
20:30-22:00 Tjensvoll J19 / Senior dame

Umbro Cup 2017

FERDIG KAMPOPPSETT
Påmeldingsliste, kampoppsett og turneringregler hentes her samlet som PDF 
(Ver.A fra 16.mars kl.15:20). Spilletidene er også just litt, se turneringsregler. Nødvendige endringer etter dette vil bli varslet på epost, se forbehold lenger nede.

HUSK
Vi benytter alltid fødselsår (ikke alder) i påmelding og lagnavn. Eks.
TJE-G06-1   er   Tjensvoll G2006 lag 1  (11år).


UMBRO CUP 2017 – RANDABERG ARENA

Vi inviterer dere til årets innendørturnering for barn
18. og 19. mars i
Randaberg Arena. 

Lørdag 18. mars

 • Jenter og gutter 2005-2006 spiller 7’er fotball

Søndag 19. mars

 • Jenter og gutter 2007-2010 spiller 5’er fotball
 • Jenter og gutter 2011 spiller 3’er fotball

Tjensvoll FK inviterer til innendørsturnering for 21. gang.
Turneringen foregår over en helg men hvert enkelt lag møter kun en av dagene og spiller ferdig i løpet av ca 3 timer. Alle får premie.  Maksimum antall spillere med premiering:

 • 6 spillere på 3’er lag (ca.15 minutters kamper)
 • 9 spillere på 5’er lag (ca.22 minutters kamper)
 • 11 spillere på 7’er lag (ca.25 minutters kamper)

Påmeldte lag  vises torsdag 9.mars og kampoppsett tirsdag 14. mars.

Betalt faktura er godkjent påmelding.

Ved spørsmål nås daglig leder Dan Pedersen  på mobiltelefon
991 16  999 eller email dagligleder@tjensvollfk.no.
Det er først til mølla prinsippet som gjelder, så vær tidlig ute 🙂

Påmelding var senest fredag 10.mars!

Påmeldingsfaktura må være betalt før turneringen starter.
Bindende påmeldingsgebyr:

 • kr. 600,- pr. 3 `er lag
 • kr. 1100,- pr. 5 `er lag
 • kr. 1350,- pr. 7 `er lag
Påmeldingsfrist er utløpt.
Velkommen til turnering i Randaberg Arena 🙂

VIKTIG! Ved utløpet av frist for påmelding vil vi legge ut en liste  her for alle mottatte påmeldinger med nødvendig informasjon. Sjekk da og ta kontakt med en gang dersom misforståelser eller andre avvik.

Oppdatert påmeldingsliste finnes  nå som en del av PDF lenger nede.

 

FERDIG KAMPOPPSETT

Påmeldingen har tatt utgangspunkt i årsklasse hvor lagnavn gjenspeiler fødselsår og ikke alder. I kampoppsett brukes de 3 første signifikante bokstavene i klubbnavn selv om en del lag selv faktisk bruker andre forkortelser som gjerne inkluderer IL eller FK. Eksempelvis betegnes  Randaberg G2010 lag 1 som
RAN-G10-1, altså et lag med gutter som i løpet av 2017 blir 7 år 🙂

Generelt kan vi nå ikke imøtekomme ønske om endring uten at det er gode grunner. Ting henger sammen og endringer gir gjerne konsekvenser for andre lag når man  ser litt nøyere på  sammenhengen…

Vi tar forbehold
om mindre endringer og alle må forholde seg til siste versjon av kampoppsett som vi i utgangspunktet legger ut innen  torsdag 16. mars kl.16. Ved endringer som vi allikevel blir kjent med etter dette tidspunktet, være seg feil, forfall pga sykdom eller lignende, og som medfører at vi gjør mindre endringer på kampoppsettet, så  vil vi prøve å sende ut varsel på email (eller SMS) til berørte lag.

Team Tjensvoll 2017

Vi tenker å starte opp med Team Tjensvoll igjen i høst,
etter først å forankre dette på Trenerforum nå i september.

10.9.2017 Ungdomsleder


Team Tjensvoll Ungdom

er et ekstra tilbud til de ivrigste spillene som kan delta i en motivert treningsgruppe med treningsvillige og engasjerte spillere på tvers av årskull som viser gode ferdigheter, holdninger og har godt treningsoppmøte på sine egne lags treninger.

 1. SØNDAG    5. MARS   kl.18-20
  Trenere er Gert von Hirsch og Tobias Tharaldsen.
  Oppsummering: 24 spillere stilte opp til en treningsøkt med fokus på mange forskjellige pasningsøvelser, og litt integrert skuddtrening .

 2. SØNDAG  12. MARS  kl.18-20
  Trenere er Gert von Hirsch og Andreas Rasmussen.
  Oppsummering: 16 spillere stilte opp med fokus på Coerver, teknisk trening, en-og-en med ball i boks, to-og-to pasning rundt kjeglestolper,  chip/løft med mottak i felles rundløype, og en gjentakelse av forrige  pasning-og skuddøvelse.
 3. SØNDAG  26. MARS  kl.18-20
  Trener er Tobias Tharaldsen.
  Oppsummering: 10 spillere stilte opp (15 påmeldte). Fokus på orientering, føringer og plassering ifh. avslutninger.

På enkelte treninger, litt avhengig av oppmøte og aktuelle trenere, vil vi i tillegg til trening  ute ha et avbrekk midtveis  inne i klubbhuset med fokus på et tema (eksempelvis Sunn idrett – NIF Idrettsernæring).

Tiltaket er et ledd i motiverings- og utviklingsarbeidet rettet mot enkeltspilleren med  trening på et høyere nivå enn i de vanlige lagtreningene.    Team Tjensvoll styrker også  klubben ved at både spillere og trenere fra ulike lag og årskull gjerne knyttes  mer sammen mot felles mål.  Teknisk trening vil være det viktigste arbeidsområdet for gruppen, men det meste av fotballopplæring vil bli fokusert.

Tilbudet skal gjerne ikke komme i konflikt med andre treninger og det legges derfor gjerne til helgedager.  Gruppens aktiviteter prioriteres spesielt i perioder uten seriespill, og legges både innen- og utendørs.

Trenerne i de enkelte aldersgruppene melder inn  aktuelle spillere. Overordnet ansvar for gjennomføring har  Sportslig utvalg og daglig leder. Daglig leder (Dan) har delegert  samordning og  innkalling til Ungdomsleder.

Mvh Ungdomsleder.


Team Tjensvoll Barn

Dette er en samling der vi inviterer alle spillere i barnefotball, men det settes store krav til hver enkelt påmeldt spiller, se vedlegg.

Dette tilbudet gis til ALLE, jenter og gutter i barnefotball fra J06/G07 til J04/G04. Men når dere informerer foreldre om samlingene så tenk på at det stilles krav til hver enkelt påmeldte spiller:

 • Det ønskes  å bygge opp en motiverende treningsgruppe bestående av treningsvillige og engasjerte spillere på tvers av årskull.
 • Hver spiller må vise stor treningsvilje og iver. Spiller må være glad i å spille fotball og like å være på løkka.
 • Det stilles strenge krav til spiller i form av punktlighet, oppførsel og konsentrasjon. Det understrekes at hver spiller oppfører seg motivert, er høflig og positiv til enhver tid.
 • Øvelsene er stasjonsøvelser, Curver, tekniske øvelser. Gjerne diffrensierte spilløvelser om trener ønsker dette.
 • Det er IKKE tenkt at spill skal være hoveddel av samlingen.
 • Øvelsene kan kjøres segmentert på alder ved stor påmelding. De eldste, de yngste. Her vil det også differensieres utfra ferdigheter. Derfor er det mulig at aldersspriket kan være slik som invitert.
 • Samlingene vil IKKE gå ut over tildelt treningstid for 2017.
  Samlingene kjøres fredager med klokkeslett  når hver enkelt trener kan. Når hver enkelt trener har meldt sine ønsker på datoer på fredager og klokkeslett, informerer vi om det.
 • Hver trener setter sammen sitt opplegg helt fritt, utifra påmeldt antall spillere.
 • Pris pr spiller/utstyr: gratis

Vi setter frist for påmelding til 13 januar.

Antall samlinger vi kjører i vinter avhenger av antall påmeldte spillere. Pr dags dato har vi følgende trenere som har sagt seg villig til å trene en eller flere samlinger for oss, takk til dere. Dato med ansvarlig trener og oppmøtetidspunkt:

 1. 20 januar: Gitle Aarre kl 1515-1700
 2. 27 januar: Øystein Paulsen kl 1615-1800
 3. 3 februar: Dan Pedersen kl 1515-1700
 4. 10 februar: Andreas Rasmussen kl.1615-1800
 5. 17 februar: Ronny Mæland kl 1645-1830
  (Uke 9 er vinterferie)
 6. 10 mars: Tobias Tharaldsen kl 1545-1730
 7. 17 mars: Dina Aarre/Nora Heggheim kl 1615-1800
 8. 24 mars: Tom Vestrheim kl 1615-1800

Mvh Barneleder.

Gamle treningstider 2016

Dette var siste versjon av treningstidene som lå ute frem til 25. januar 2017. Nye treningtider er tilgjengelig på egen side.

 

Treningskamper o.l utenfor egen treningstid må naturlig nok avtales før de settes opp! Ellers må vi respektere oppsatte kamper før trening, men gi beskjed til lag som trener på forhånd.

KAMPER SOM SKAL OMBERAMMES TIL TRENINGSTIDER LAGET IKKE BESITTER, MÅ AVTALES PÅ FORHÅND.

SØRMARKA KUNSTGRESSBANE

 

2016-Kunstgress

2016-Gosen

2016-HaugtussaGrus

2016-Gress

 

Bydelshus banen

Dag/tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17:00-18:00
18:00-19:00 J 2008
19:00-20:00

Randaberg Arena 2016/2017

Hvis en er forhindret i å bruke treningstiden i Randaberg Arena må vi først og fremst prøve å gi treningstiden innbyrdes til gruppene, evt. til andre lag i klubben. Hvis ikke, så må Randaberg Arena ved vaktmester Ola Håland få beskjed, en uke i forveien. Randaberg.arena@folkehallene.no

Dag/tid Onsdag
18:00-19:00 G 2007 1/3 bane
18:00-19:00 G 2006/05 2/3 bane
19:00-20:00 G 2004/03 7’er bane
20:00-21:00 Veteran 7’er bane

INNETRENING 2016/2017

Innetreningene avsluttes i uke 13 (slik var iallefall det i 2016).

Tjensvoll gymsal 2016/2017

Tid/Dag Mandag Onsdag
17:00-18:00  G 2011/12 J 2011-2012
18:00-19:00  G 2010 J 2010
19:00-20:00 G 2009 J 2009

Madlavoll gymsal 2016/2017

Tid/Dag Tirsdag
17:30-18:30 J 2008
18:30-20:00 G 2008

Gosen gymsal 2016/2017

I januar og februar er Gosen gymsal opptatt med GOSEN revyen.

Tid/Dag Mandag
17:00-18:00 G 2009
18:00-20:00 Futsal

Vikinghallen våren 2017

Vi har fått fast tid i Vikinghallen på onsdager. Forøvrig Det kan søkes om treningstid lørdager kl.0900-1130. I utgangspunktet er det til jente- og damefotball.

Tid/Dag Onsdag
(Halv bane, Vidar har andre)
20:30-22:00 Tjensvoll J19 / Senior dame