INNENDØRSTURNERING 2021

AVLYST PGA SMITTESITUASJONEN

20-21. FEBRUAR 2021
Tjensvoll FK arrangerer innendørsturnering i Randaberg Arena for barn fra 6 til 11 år. Det kommer mer informasjon.