Tjensvoll FK Turnering 2019

Se informasjon lenger nede om kampprogram, men sjekk fredag 8. februar for en siste versjon da mindre endringer kan forekomme.

 INNENDØRSTURNERING 9-10. FEB
i Randaberg Arena

FOR BARN FRA 6 TIL 11 ÅR (2019 SESONG)

PÅMELDINGSFRIST 1. FEBRUAR

Hvert lag spiller ferdig sine kamper i løpet av 2-3 timer.
Alle lag får premie.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Dan Pedersen på
tlf. 991 16  999  eller epost: dagligleder@tjensvollfk.no.

  PÅMELDING VED BRUK AV GRØNT SKJEMA LENGER NEDE PÅ SIDEN. 
Det er først til mølla prinsippet som gjelder, så vær tidlig ute.

3’er fotball  –  6-7 år

3-4 kamper á ca. 15 minutter, inntil 6 spillere per lag.

JENTER & GUTTER
lørdag 9. februar
(ingen ledige plasser)

5’er fotball  –  8-9 år

3-4 kamper á ca. 22 minutter, inntil 9 spillere per lag.

JENTER & GUTTER
lørdag 9. februar
(trenger jenterlag, påmelding stengt for guttelag)

7’er fotball  –  10-11 år

3-4 kamper á ca. 25 minutter, inntil 11 spillere per lag.
(korrigert: kamper ca. 22 minutter på grunn av mange lag i tett program)

JENTER & GUTTER
søndag 10. februar
(ingen ledige plasser)

GENERELT OM KAMPOPPSETT

Påmeldingen har tatt utgangspunkt i årsklasse hvor lagnavn gjenspeiler fødselsår og ikke alder. I kampoppsett brukes i hovedsak de 3 første signifikante bokstavene i klubbnavn selv om en del lag selv faktisk bruker andre forkortelser.

Generelt kan vi nå ikke imøtekomme ønske om endring uten at det er veldig gode grunner. Ting henger sammen og én endringer vil vanligvis medføre flere ugunstige konsekvenser for andre lag.

Vi tar forbehold om mindre endringer og alle må forholde seg til siste versjon av kampoppsett som vi i utgangspunktet legger ut to dager før kampdagen. Ved endringer som vi allikevel blir kjent med etter dette tidspunktet, være seg feil, forfall pga sykdom eller lignende, og som medfører at vi gjør mindre endringer på kampoppsettet, så  vil vi prøve å sende ut varsel på email (eller SMS) til berørte lag.

Viktig!

Vi benytter alltid fødselsår (ikke alder) i påmelding og lagnavn.
Eks. TJE-G08-1   er   Tjensvoll G2008 lag 1  (11år).  Hvis en klubb kun stiller med ett lag i den aktuelle klassen så kan suffiksen eventuelt være tatt vekk, eksempelvis TJE-G08.

Kampprogram er tilgjengelig her ca. én uke før kampdag,
men vil allikevel kunne bli justert noe helt frem til fredagen før den aktuelle turneringshelgen, så pass på å hente siste versjon.

Klikk her for turneringregler (PDF) . 

Klikk her for oppdatert kampoppsett (PDF).
Siste er versjon B for søndag (oppdatert 5. februar) og versjon C for lørdag (oppdatert 7.februar). Forhåpentligvis blir det ingen videre endringer. Endringene samlet sett er at 
4 lag har byttet plass (avklart med aktuelle lag) og at forsinket kampprogram for Jenter 3’er og 5’er er lagt ut (siste: Vardeneset J2011 er korrekt lagt inn ). Vi tar allikevel forbehold om mindre endringer.

PÅMELDING

Jeg melder herved på lag i Tjensvoll FK turnering i Randaberg Arena.
Bindende påmeldingsgebyr er:

♦ Kr600 per 3’er lag       ♦ Kr1200  per 5’er lag     ♦ Kr1400  per 7’er lag.

Ved utløpet av frist for påmelding vil vi legge ut en liste her for alle mottatte påmeldinger med nødvendig informasjon. Sjekk da og ta kontakt med en gang dersom misforståelser eller andre avvik.