Dan Pedersen fratrer sin stilling

Styret i Tjensvoll FK meddeler at Dan Pedersen nå fratrer sin stilling som daglig leder i Tjensvoll FK. Styret og Dan har gjennom samtaler om klubbens drift og Dan sin helsemessige situasjon kommet frem til en gjensidig enighet om at dette er den beste løsningen både for Tjensvoll FK og Dan selv. Dan er permittert og sykemeldt, men har nå sagt opp med sluttdato 20. februar 2021. Styret vil på vegne av klubben takke Dan for den innsatsen han har lagt ned gjennom mange år i klubben og håper hans helsemessige situasjon vil forbedre seg gjennom 2021.

Styret i Tjensvoll FK jobber nå for å etablere en modell for videre drift av klubben innenfor de økonomiske rammene vi har til råde. Vi har et stort håp om at 2021 sesongen vil være mindre påvirket av korona-situasjonen slik at både seriespill og turneringer kan gå tilnærmet som normalt. Det fortjener alle dere som har stått på i en meget spesiell 2020-sesong.

Stavanger 7. januar 2021
Styret i Tjensvoll FK