Dokumenter

Alle nettsider i kategorien «Dokumenter» og «Veiledninger» med underkategorier listes i kolonne til høyre. Dette er gjerne «faste» dokumenter i form av en nettside, typisk klubbens lov, klubbhåndbok, sportsplan etc.

Media filer som eksempelvis PDF, Word, Powerpoint etc er ikke inkludert da dette ikke er egne nettside men separate filer som i ulike sammenheng lenkes til for å kunne lastes ned.