Dommere

REKRUTTERINGSDOMMERE

Fotballkretsen setter vanligvis opp rekrutteringsdommere til seriekamper for ungdomslag og senior (ikke veteran og eldre lag). Lagleder for hjemmelaget bør noen dager før kamp sende en påminnelse om kamp til både bortelag og dommer. Dommer leverer dommerregning hvor hjemmelaget betaler dommerhonorar og eventuelt offentlig transport/bilgodgjørelse etter standard satser for kamper på ulike alderstrinn. Dommerregning kan sendes til  dommerregning@tjensvollfk.no.

KLUBBDOMMERE

For de eldre barnelagene (fra ca. 10 til 12 år) oppfordrer vi til å bruke klubbdommere. Klubbdommerkurs er et én-kveldskurs som arrangeres av klubb med veileder fra krets. I flere år har Linda Lie gjort en kjempejobb med å gjennomføre klubbdommerkurs for ungdom i Tjensvoll FK og vår naboklubb SIF. Linda er nå medlem i SIF, men vi er veldig glad for at Linda også vil fortsette det gode arbeidet med klubbdommere spesielt og dommergjerningen generelt i både SIF og Tjensvoll FK. Også godt at to naboklubber kan samarbeide om dette.

Vi oppfordrer de eldre barnelagene til å benytte klubbdommere til sine hjemmekamper for å gi dem trening i dommeroppgaven og inspirere til å fortsette med dommergjerningen. I tillegg tjener disse klubbdomerene seg noen kroner per kamp. Lagleder tar da kontakt med Linda i god tid før kamp(en) og spør om hun kan sette opp en av klubbdommerene i Tjensvoll FK eller SIF til aktuell kamp(er).

Kontaktinformasjon til Linda Lie:

E-mail: lindalieandersen@live.no
Telefon: 406 34 216

SATSER FOR KLUBBDOMMERE

Tjensvoll FK bruker følgende satser for klubbdommere:

5-erfotball: kr 100,- per kamp
7-erfotball: kr 200,- per kamp
9-erfotball: kr 300,- per kamp

MERK: Kamper skal gjennomføres uavhengig av om dommer er tilgjengelig. Dersom dommer ikke er tilgjengelig avtaler lagene seg imellom praktiske løsninger, gjerne slik at lagene sørger for dømming i hver sin omgang.

Våre dommere er en del av klubben (betaler medlemskontingent) og trekkes med i ulike samlinger og arrangement hvor vi skaper et godt forhold mellom klubb og dommer. Det foreligger ordninger hvor dommere får utstyr (to draktsett og overtrekk) men samtidig bidrar på ulike arrangement i klubben og dømmer gratis noen kamper i aldersbestemte klasser. 

For de yngste lagene i barnefotballen er det foreldrene selv som tar seg av dømmingen.

Liste over rekrutteringsdommere i klubben med kontaktinformasjon finnes her:
www.fotball.no/fotballdata/klubb/personer/?p=d&fiksId=703