DUGNAD – Doruller

Levering av dorullene har tatt lengre tid enn forventet. Klubben vil motta leveringen 23. desember. Det er satt opp datoer for henting i romjulen og de første dager i Januar.

1. Dorull sekkene blir utlevert på Tjensvoll bydelshus
2. Det er 5 sekker á kr 300 slik at man betaler kontant kr 1500 ved henting.
3. Merke er Katrin plus, mykt og godt papir med 42 ruller i hver sekk.

Mange har fått utført dugnaden, men det gjenstår mange som ikke har fått utført denne. Styret har besluttet at klubben legger opp til to dugnader i året for medlemmer/foresatte.

Det er fullt mulig å «kjøpe» seg ut av dugnaden, da betales det kr 1000 til klubbkonto 3201 46 65152 og merkes med navn på medlem.

Dato for utlevering

Mandag 28.12, kl. 16.00-18.00
Tirsdag 29.12, kl. 16.00-18.00
Onsdag 30.12, kl. 16.00-18.00

Januar 2016
Mandag 04.01, kl. 18.00-20.00
Onsdag 06.01, kl. 18.00-20.00

Tjensvoll FK håper på full respons og at alle trer støttende til.

På forhånd, tusen takk.

Mvh
Daglig leder