Foreldremøte våren 2016

Info finnes her. Informasjon vil trolig bli oppdatert senere, da spesielt med tanke på endringer ifb reise og opphold Dana Cup.