Forespørsel om bruker

Sjekk spamfilter, enkelte rapporterer at emailen med brukernavn/passord blir fanget i spam. Vi bruker ikke mange dager på å sende ut emailen etter registrering…

Lagledere, trenere og andre bidragsytere til hjemmesidene trenger en egen bruker. Hver lag  skal ha en side på klubbens nettside. For informasjon om hva som bør legges ut på lagets hjemmesider, klikk her.

SKJEMA FOR Å FÅ BRUKER