Trenere, lagledere og andre frivillige

Trenere, lagledere  og andre frivillige i Tjensvoll FK skal stå i  listen under for en samlet oversikt med kontaktinformasjon, lagtilhørighet, formell NFF kompetanse, samt status på politiattest.
I tillegg til denne listen gir klubbens organisasjonskart en god oversikt over personer og roller i Styret, Valgkomite, Sportslig Utvalg, Revisor, Regnskapsfører, Administrasjonen og diverse arbeidsgrupper/komitéer.
Se nederst på siden for informasjon vedrørende politiattest og kompetanse som oppført i listen.

Styret har nulltolleranse for avvik og trenere og lagledere må ha forevist politiattest og fått denne registrert her for å være trener/lagleder i Tjensvoll FK. Styret har  besluttet at ordningen også omfatter frivillige som er med på lengre reiser/turneringer (mer enn én helg).   Se Politiattest.

Lag                 # Rolle                  Navn                                        Telefon                 E-post                                Kompetanse
pr.22.10.16
Politiattest status og dato
  Instruktør Jakob Florin Romania_Jakob@hotmail.com Bekreftelse sendt 17.2.19
  Instruktør Dina S. Aarre dina.aarre@icloud.com Bekreftelse sendt 17.2.19
  Instruktør Hanna Vormeland Paulsen Hvp080100@gmail.com Bekreftelse sendt 17.2.19
  Instruktør Trond S. Røed Trond.madla@hotmail.com Bekreftelse sendt 17.2.19
  Instruktør Kine M. S. Pedersen kine_pedersen_90@hotmail.com Bekreftelse sendt 17.2.19
  Instruktør Fay Malèn S. Pedersen fayaa_sp@hotmail.com Bekreftelse sendt 17.2.19
G 2013 Lagleder Anne Britt Fure 91882100 anne.britt.fure@gmail.com OK (Gert) 29.1.19
G 2013 Lagleder Åge Skretting 92626099 aaskretting@gmail.com B.kveld OK (Gert) 8.1.19
G 2013 Lagleder Silje Grethe Haugstad 41628552 siljegrethe@hotmail.com Bekreftelse sendt 7.1.19
G2013 Lagleder Thomas Tungeland 91872776
G2013 Lagleder Jørgen Husby 40240435 jorgen.husby@gmail.com Bekreftelse sendt 8.9.19
G 2013  Trener Kjetil Frøyland 90771357
G2013 Trener Live Fagerli 95216976 livefagerli@gmail.com Bekreftelse sendt 8.9.19
G 2013 Trener Bjørn Fagerli 40402080 bfagerli@gmail.com Bekreftelse sendt
G 2012 Trener Øyvind Skjelbred 466 59 066 tjensvollg2012@gmail.com OK (Gert) 05.12.17
G 2012-3 lagleder Eirik Ovesen 984 82 774 ovesen@lyse.net B.kveld OK (Gert) 6.09.18
G 2012-1 lagleder Per Sømod Staurland 934 62 625 per.staurland@gmail.com  C1 OK (Gert) 30.3.16
G 2012-2 lagleder Robert Didriksen 480 19 719 didrob@gmail.com OK(Gert) 17.10.18
G 2011 1 Trener Pål Steinsbø 91746904 paal_steinsbo@hotmail.com  **,B.kveld OK(Gert) 27.11.17
G 2011 1 Lagleder Aslaug Gourvennec aslauggourvennec@gmail.com Bekreftelse sendt 9.9.19
G 2011 2 Trener Yngve Rosell lars.y.rosell@uis.no Bekreftelse sendt 9.9.19
G 2011 2 Lagleder Carine Johansen carinejohansen@hotmail.com
G 2010 Lagleder Hildegunn Aase Kamanga 906 15 458 h_aase@hotmail.com OK (Dan) 8.4.16
G 2010 Lagleder Marita Figenschou 909 96 731 marita_figenschou @hotmail.com OK (Dan) 16.1.17
G 2010 Trener Børge Andersen 997 12 921 borge.andersen @sola.kommune.no C1 OK (Dan) 16.4.16
G 2010 3 Trener Karin Kicka 412 34 468 karinkicka@hotmail.com OK (Gert) 18.4.18
G 2010 Trener Khashayar Arabi 928 56 437 khashayar.arabi@yahoo.com C1  OK (Gert) 19.10.16
G2010 Trener Vidar Krone 473 03 380 vidarkrone@hotmail.com OK(Nils 21.11.19
G2010 Trener Gjermund Bakken 95961301 gjermundhb@gmail.com bekreftelse sendt 9.9.19
G2010 Trener Abdulqadir Alasoow 95131911 alasow2009@hotmail.com
G2010 Trener Kurt Henning Larsen 91695432 k-hela@online.com
G 2009 1 Trener Mark Antony Lewis 480 09 115 markantonylewis @hotmail.com  OK (Gert) 3.11.17
G 2009 1 Trener Geanni Paolo Despecci Sanchez 957 59 878 chino08@hotmail.com OK (Gert) 28.9.17
G 2009 2 Lagleder Else Merethe Huru 408 89 891 memellem@hotmail.com B.kveld OK (Gert) 19.9.17
G 2009 Lagleder Eirik Hinna 932 54 654  eirik@belltech.no B.kveld OK (Gert) 12.4.16
G 2009 2 Trener Julio Raul Garcia-Salas 908 93 714  jgarciasalas@yahoo.com C1,B.kveld OK (Gert) 13.10.16
G 2009 3+4 Lagleder/
Trener
Jørgen Husby 402 40 435 jorgenhusby@gmail.com C123,B.kveld  OK (Gert) 18.4.16
G 2009 3+4 Trener Oddvar Dirdal 941 49 098 odirdal@gmail.com  B.kveld OK (Gert) 6.11.17
G 2009 3+4 Trener Geir Nilssen 995 69 367 bieranilas@hotmail.com B.kveld OK (Gert) 1.5.16
G 2007 4 Trener Olav Andreas Sagen 992 57 990 ol-sagen@online.no C1 OK (Dan) 8.4.16
G 2007 2 Trener Sverre Møllegaard  901 65 358  svemoll@online.no C12 OK (Gert) 9.5.16
G 2007 Assistent Nils Ludvig Dahl 991 55 120 nld@schjodt.no OK (Gert) 14.9.17
G 2007 4 Lagleder Frode Svendsen 916 74 521 frodesen76@hotmail.com OK (Gert) 28.4.16
G 2007 2 Lagleder Tore Dirdal 928 13 887 t_dirdal@yahoo.com OK (Gert) 20.4.16
G 2007 Trener Vidar Huru B.kveld OK (Gert) 8.4.16
G 2005/06 Trener Gitle Aarre 952 39 690 Gitle.aarre@metsagroup.com C1234 OK (Gert)  4.4.16
G 2005/06 Lagleder Siri Frostestad 908 27 745 sirihae@gmail.com  L1 OK (Gert) 22.4.16
G 2005/06 Trener Jørn Ramberg 975 45 617 jramberg72@gmail.com C1 OK (Gert) 24.5.16
G 2005/06 Lagleder Janne Gunn Helle 475 09 071 jannegunn.helle@gmail.com  C1, L1 OK (Gert) 23.5.16
G 2004 Lagleder Sigve Knudsen 916 67 841 sigve.knudsen@lyse.net C12 OK (Gert) 9.4.16
G 2004 Trener Lars Aamodt 481 26 214 larsraamodt@gmail.com C1234 OK (Gert)  7.4.16
G 2004 Trener Jan Egil Tengesdal 47 666 330 janegil.tengesdal@gmail.com OK (Gert) 24.10.16
G 2003 Trener Johannes Nygård Kvia 46 779 320 jnkvia@hotmail.no OK (Gert) 23.10.17
G 2003 Lagleder Mari Gudmundsen 472 63 104 mari@gudm.no OK (Gert) 28.11.18
G 2003 Trener Tobias Tharaldsen 45210236  tobias.tharaldsen@lyse.net OK (Gert) 22.09.17
G 2003 Trener Einar Moi Øvstedal 913 42 248 einar.moi.ovstedal @gmail.com  C1234,L12 OK(Dan) 7.2.17
G 19 Lagleder Mette Brattabø 917 85 453 mette.brattabo@gmail.com  Ikke nødvendig
G19 Trener Gert von Hirsch 924 31 456 gert@vonhirsch.no C1234,
L123,B.kveld
OK (Ellen) 2.4.16
G19 Turleder Morten Nordhus 452 82 840 m-nordhu@online.no OK (Gert) 13.10.16
Menn A-lag Lagleder Linda Lie Andersen 406 34 216 lindalieandersen@live.no OK (Gert) 11.5.16
Menn A-lag Trener Geir Jone Garnes 908 60 220 jone.garnes@lyse.net C1234
Menn A/B-lag Trener Dan Pedersen 991 16 999 dagligleder@tjensvollfk.no OK (Gert) 6.4.16
M 39    Lagleder Nils Alexander Hoem Hegre 928 88 664 nilshoemhegre@gmail.com C1234 OK (Gert) 7.4.16
M 48 Lagleder Dan Pedersen 991 16 999 dagligleder@tjensvollfk.no OK (Gert) 6.4.16
Supervet. Lagleder John A. Karlsen 920 43 938 karlsenjohnarne@gmail.com Ikke nødvendig
J 2011/12 Lagleder Tor Even Aas 900 23 592 tor_aas@hotmail.com OK (Gert) 29.1.19
J 2011/12 Trener Yngvar Klungland 480 60 884 yngvar.klungland@gmail.com  ** OK (Gert) 18.4.16
J 2011/12 Trener Dag Endresen dag.endresen @stavanger.kommune.no OK (Gert) 11.4.16
J 2010 Lagleder
Mona Pedersen 885 81 882 monapedersen77 @hotmail.com OK (Gert) 8.2.17
J 2010 Trener Anne Line S. Olsen  400 49 459  anneline.olsen@gmail.com ** OK (Gert) 30.5.17
J 2010 Trener Margrete Mosby Larsen 991 69 685 margrete.mosby.larsen @stavanger.kommune.no OK (Gert) 23.4.18
J 2010 Trener Eirik Grande 406 29 985 eg@interwell.com OK (Gert) 17.4.18
J 2008 Lagleder Sissel Nedrebø 482 35 690 neds@online.no OK(Gert) 8.11.18
J 2008 Lagleder Stig Sandring 911 37 570 stig.sandring@gmail.com OK (Gert) 7.11.18
J 2008 Trener Jone Kristian Sunde 930 10 650 sundejonekristian@gmail.com C1234 OK (Gert) 11.4.18
J 2008 Trener Harald Østrem 993 01 550 Harald.ostrem@gmail.com B.kveld OK (Gert) 14.2.2019
J 2006/07 Trener Eirik Aase 452 11 072 eirik.aase@skole.rogfk.no  C1 OK (Gert) 22.4.16
J 2006/07 Lagleder Tor Markhus 91668387 tor.markhus@gmail.com OK (Gert) 6.9.16
J 2006/07 Trener Lars Yngve Rosell 930 12 798 Lars.y.rosell@uis.no OK (Gert) 28.4.16
J 2006/07 Trener. Leif Egeland 934 12 658 leif_egeland@msn.com B.kveld OK(Gert)t 29.1.17
J 2005 Lagleder Kjersti Wigerstrand  901 09 328 Kwiges@gmail.com  OK (Gert) 13.4.16
J 2005 Trener Kjetil Marcusson Tollefsen  486 28 930 kjetiltollefsen@hotmail.com  C12 ** OK (Gert) 11.5.16
J 2005 Ass.trener Reid Mikkelsen 917 96 945 reid.mikkelsen@lyse.net OK (Gert) 26.5.16
J 2004 Lagleder Geir Holst-Jæger 909 35 454 gholstj@getmail.no OK (Dan) 25.4.16
J 2004 Trener Ronny Mæland 917 86 702 ronny.maeland1@lyse.net C1 **,B.kveld OK (Gert) 28.4.16
A-lag damer Lagleder Kine Pedersen 926 11 991 kine_pedersen_90@hotmail.com
A-lag damer
Lagleder Heidi Maria Hundvik  464 12 455 hidimaria@hotmail.com C12
Daglig leder m.m Dan-Johan Pedersen OK (Gert)  6.4.16
Dommer-ansvarlig Linda Lie Andersen 406 34 216 lindalieandersen@live.no  OK (Gert) 11.5.16
Mohammed Chamdid 950 95 097 Chamdid@lyse.net OK (Dan) 26.4.16?
Jenteansvarlig Trine Usken 480 36 498 to.usken@online.no OK (Gert) 23.3.18

Denne siden, med listen over, kan kun oppdateres av klubbens ansvarlig for politiattester, politiattest@tjensvollfk.no  og alle endringer blir automatisk loggført.

POLITIATTEST

Ny politiattest skal søkes og fremvises hvert tredje år (fra 2018 ble det problematisk å fornye med samme stillingsbeskrivelse, avventer en endelig avklaring).
Styret har nulltolleranse for avvik, trenere og lagledere må ha forevist politiattest og fått denne registrert for å være trener/lagleder i Tjensvoll FK. Se Politiattest.
I listen over viser «Bekreftelse sendt» at vedkommende har fått tilsendt «Bekreftelse om formål» på den oppgitte dato og at søknadsprosessen ligger i vedkommendes hender. Status OK innebærer at politiattest er fremvist med oppgitt attest dato med «INTET Å BEMERKE».

KOMPETANSE

I listen oppgis formell kompetanse (fra NFF). Dagens Grasrottrener (4 stk C-Lisens delkurs) oppgis com C1, C2, C3 og C4, eventuelt C1234 som kombinasjon. Gamle Trener 1 kurs, som i dag ikke gir C-Lisens, oppgis som tilsvarende som T1, T2, T3 og T4. Gamle trener kurs blir trolig også godkjent som tilstrekkelig kompetanse ifb kvalitetsklubb. Lederkurs er oppgitt som L1, L2 og L3.
https://www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/nff-c–lisensutdanningen/