Trenere, lagledere og andre frivillige

Trenere, lagledere  og andre frivillige i Tjensvoll FK skal stå i  listen under for en samlet oversikt med kontaktinformasjon, lagtilhørighet, formell NFF kompetanse, samt status på politiattest. Frivillige trenger ikke nødvendigvis være medlem i klubben, man kan eksempelvis ikke være medlem av flere fotballklubber selv om man gjerne kan bidra i ulike klubber, men medlem må betale medlemskontigent.
I tillegg til denne listen gir klubbens organisasjonskart en god oversikt over tillitsvalgte og andre roller i Styret, Valgkomite, Sportslig Utvalg, Kontrollutvalg, Regnskapsfører, Administrasjonen og diverse arbeidsgrupper/komitéer. Tillitsvalgte må være medlem i klubben, og kan ikke være ansatt.
Se nederst på siden for informasjon vedrørende politiattest og kompetanse som oppført i listen.

Styret har nulltolleranse for avvik og trenere og lagledere må ha forevist politiattest og fått denne registrert her for å være trener/lagleder i Tjensvoll FK. Styret har  besluttet at ordningen også omfatter frivillige som er med på lengre reiser/turneringer (mer enn én helg).   Se Politiattest.

Lag                 # Rolle                  Navn                                        Telefon                 E-post                                Kompetanse
pr.22.10.16
Politiattest status og dato
  Instruktør Jakob Florin Romania_Jakob@hotmail.com Bekreftelse sendt 17.2.19
  Instruktør Dina S. Aarre dina.aarre@icloud.com Bekreftelse sendt 17.2.19
  Instruktør Hanna Vormeland Paulsen Hvp080100@gmail.com Bekreftelse sendt 17.2.19
  Instruktør Trond S. Røed Trond.madla@hotmail.com Bekreftelse sendt 17.2.19
  Instruktør Kine M. S. Pedersen kine_pedersen_90@hotmail.com Bekreftelse sendt 17.2.19
  Instruktør Fay Malèn S. Pedersen fayaa_sp@hotmail.com Bekreftelse sendt 17.2.19
G 2013 Lagleder Anne Britt Fure 91882100 anne.britt.fure@gmail.com OK (Gert) 29.1.19
G 2013 Lagleder Åge Skretting 92626099 aaskretting@gmail.com B.kveld OK (Gert) 8.1.19
G 2013 Lagleder Silje Grethe Haugstad 41628552 siljegrethe@hotmail.com Bekreftelse sendt 7.1.19
G2013 Lagleder Jørgen Husby 40240435 jorgenhusby@gmail.com C123,B.kveld OK (Gert) 18.4.16
G2013 Trener Live Fagerli 95216976 livefagerli@gmail.com Bekreftelse sendt 8.9.19
G 2013 Trener Bjørn Fagerli 40402080 bfagerli@gmail.com Bekreftelse sendt
G 2012 Trener Øyvind Skjelbred 466 59 066 tjensvollg2012@gmail.com OK (Gert) 05.12.17
G 2012-3 lagleder Eirik Ovesen 984 82 774 ovesen@lyse.net B.kveld OK (Gert) 6.09.18
G 2012-1 lagleder Per Sømod Staurland 934 62 625 per.staurland@gmail.com  C1 OK (Gert) 30.3.16
G 2012-2 lagleder Robert Didriksen 480 19 719 didrob@gmail.com OK(Gert) 17.10.18
G 2011 1 Trener Pål Steinsbø 91746904 paal_steinsbo@hotmail.com  **,B.kveld OK(Gert) 27.11.17
G 2011 1 Lagleder Aslaug Gourvennec aslauggourvennec@gmail.com Bekreftelse sendt 9.9.19
G 2011 2 Trener Yngve Rosell lars.y.rosell@uis.no Bekreftelse sendt 9.9.19
G 2011 2 Lagleder Carine Johansen crinejohansen@hotmail.com
G 2010 Lagleder Hildegunn Aase Kamanga 906 15 458 h_aase@hotmail.com OK (Dan) 8.4.16
G 2010 Lagleder Marita Figenschou 909 96 731 marita_figenschou@hotmail.com OK (Dan) 16.1.17
G 2010 Trener Børge Andersen 997 12 921 borge.andersen@sola.kommune.no C1 OK (Dan) 16.4.16
G 2010 3 Trener Karin Kicka 412 34 468 karinkicka@hotmail.com OK (Gert) 18.4.18
G 2010 Trener Khashayar Arabi 928 56 437 khashayar.arabi@yahoo.com C1  OK (Gert) 19.10.16
G2010 Trener Vidar Krone 473 03 380 vidarkrone@hotmail.com OK(Nils 21.11.19
G2010 Trener Gjermund Bakken 95961301 gjermundhb@gmail.com bekreftelse sendt 9.9.19
G2010 Trener Abdulqadir Alasoow 95131911 alasow2009@hotmail.com
G2010 Trener Kurt Henning Larsen 91695432 k-hela@online.com
G 2009 1 Trener Mark Antony Lewis 480 09 115 markantonylewis@hotmail.com  OK (Gert) 3.11.17
G 2009 1 Trener Geanni Paolo Despecci Sanchez 957 59 878 chino08@hotmail.com OK (Gert) 28.9.17
G 2009 2 Lagleder Else Merethe Huru 408 89 891 memellem@hotmail.com B.kveld OK (Gert) 19.9.17
G 2009 2 Trener Julio Raul Garcia-Salas 908 93 714  jgarciasalas@yahoo.com C1,B.kveld OK (Gert) 13.10.16
G 2005/06 Trener Nevill Sofo 954 79 506 sofo.nevill@yahoo.com  4.4.16
G 2005/06 Lagleder Siri Frostestad 908 27 745 sirihae@gmail.com  L1 OK (Gert) 22.4.16
G 2005/06 Trener Nikolai Strøm Nielsen 94269196 prebennikolai@gmail.com
G 2005/06 Lagleder Janne Gunn Helle 475 09 071 jannegunn.helle@gmail.com  C1, L1 OK (Gert) 23.5.16
G 2004 Trener Sigve Knudsen 916 67 841 sigve.knudsen@lyse.net C12 OK (Gert) 9.4.16
G 2004 Trener Lars Aamodt 481 26 214 larsraamodt@gmail.com C1234 OK (Gert)  7.4.16
G 2004 Trener Andrei Ivascu 968 27 123 andrei.ivascu1991@yahoo.com 24.10.16
G 19 Trener Einar Moi Øvstedal 913 42 248 einar.moi.ovstedal@gmail.com  C1234,L12 OK(Dan) 7.2.17
Gert von Hirsch 924 31 456 gert@vonhirsch.no C1234,
L123,B.kveld
OK (Ellen) 2.4.16
G 19 KeeperTrener Johannes Nygård Kvia 46 779 320 jnkvia@hotmail.no OK (Gert) 23.10.17
G 19 Lagleder Mari Gudmundsen 472 63 104 mari@gudm.no OK (Gert) 28.11.18
Menn A-lag Lagleder
Menn A-lag Trener Jan Egil Tengesdal 476 66 330 janegil.tengesdal@halliburton.com c-kurs
Menn A-lag Trener Andrei Ivascu 968 27 123 andrei.ivascu1991@yahoo.com 24.10.16
Menn A/B-lag Trener

Lagleder B-lag

Dan Pedersen 991 16 999 dagligleder@tjensvollfk.no UEFA B-lisens OK (Gert) 6.4.16
B-lag Manager Reid Mikkelsen 917 96 945 reid.mikkelsen@lyse.net OK (Gert) 26.5.16
  Lagleder Arnt Ove Engelien 40200707 arnt.ove.engelien@gmail.com
M 39    Lagleder Nils Alexander Hoem Hegre 928 88 664 nilshoemhegre@gmail.com C1234 OK (Gert) 7.4.16
Tufte Trener Even Hallås 90416801 even950@gmail.com
Supervet. Lagleder John A. Karlsen 920 43 938 karlsenjohnarne@gmail.com Ikke nødvendig
J 2012/13 Trener Tor Even Aas 900 23 592 tor_aas@hotmail.com OK (Gert) 29.1.19
J 2012/13 Trener Yngvar Klungland 480 60 884 yngvar.klungland@gmail.com  ** OK (Gert) 18.4.16
J 2012/13 Lagleder Hildegunn Kamanga 906 15 458 h_aase@hotmail.com OK (Dan) 8.4.16
J 2010 Lagleder
Mona Pedersen 885 81 882 monapedersen77@hotmail.com OK (Gert) 8.2.17
J 2010 Trener Anne Line S. Olsen  400 49 459  anneline.olsen@gmail.com ** OK (Gert) 30.5.17
J 2010 Trener Margrete Mosby Larsen 991 69 685 margrete.mosby.larsen @stavanger.kommune.no OK (Gert) 23.4.18
J 2010 Trener Eirik Grande 406 29 985 eg@interwell.com OK (Gert) 17.4.18
J2010 Trener Elin Olsen 930 51 524 elin_olsen@hotmail.com
J 2008 Lagleder Sissel Nedrebø 482 35 690 neds@online.no OK(Gert) 8.11.18
J 2008 Lagleder Stig Sandring 911 37 570 stig.sandring@gmail.com OK (Gert) 7.11.18
J 2008 Trener Jone Kristian Sunde 930 10 650 sundejonekristian@gmail.com C1234
UEFA-B
OK (Gert) 11.4.18
J 2008 Trener Harald Østrem 993 01 550 Harald.ostrem@gmail.com B.kveld OK (Gert) 14.2.2019
J 2006 Trener Eirik Aase 452 11 072 eirik.aase@skole.rogfk.no  C1 OK (Gert) 22.4.16
J 2006 Lagleder Tor Markhus 91668387 tor.markhus@gmail.com OK (Gert) 6.9.16
J 2006 Trener Lars Yngve Rosell 930 12 798 Lars.y.rosell@uis.no OK (Gert) 28.4.16
J 2006 Trener. Leif Egeland 934 12 658 leif_egeland@msn.com B.kveld OK(Gert)t 29.1.17
J 2005 Lagleder Kjersti Wigerstrand  901 09 328 Kwiges@gmail.com  OK (Gert) 13.4.16
J 2005 Trener Kjetil Marcusson Tollefsen  486 28 930 kjetiltollefsen@hotmail.com  C12 ** OK (Gert) 11.5.16
J 2005 Ass.trener Reid Mikkelsen 917 96 945 reid.mikkelsen@lyse.net OK (Gert) 26.5.16
J 2004 Lagleder Geir Holst-Jæger 909 35 454 gholstj@getmail.no C1 **,B.kveld OK (Dan) 25.4.16
J 2004 Trener Ronny Mæland 917 86 702 ronny.maeland1@lyse.net C1 **,B.kveld OK (Gert) 28.4.16
A-lag damer Lagleder Kine Pedersen 926 11 991 kine_pedersen_90@hotmail.com
A-lag damer
Lagleder Heidi Maria Hundvik  464 12 455 hidimaria@hotmail.com C12
Daglig leder m.m Dan-Johan Pedersen OK (Gert)  6.4.16
Instruktør Mohammed Chamdid 950 95 097 Chamdid@lyse.net OK (Dan) 26.4.16?
Jenteansvarlig Trine Usken 480 36 498 to.usken@online.no OK (Gert) 23.3.18

Denne siden med listen over oppdateres av klubbens ansvarlig for politiattester, politiattest@tjensvollfk.no  og alle endringer blir automatisk loggført.

POLITIATTEST

Ny politiattest skal søkes og fremvises hvert tredje år (fra 2018 ble det problematisk å fornye med samme stillingsbeskrivelse, avventer en endelig avklaring).
Styret har nulltolleranse for avvik, trenere og lagledere må ha forevist politiattest og fått denne registrert for å være trener/lagleder i Tjensvoll FK. Se Politiattest.
I listen over viser «Bekreftelse sendt» at vedkommende har fått tilsendt «Bekreftelse om formål» på den oppgitte dato og at søknadsprosessen ligger i vedkommendes hender. Status OK innebærer at politiattest er fremvist med oppgitt attest dato med «INTET Å BEMERKE».

KOMPETANSE

I listen oppgis formell kompetanse (fra NFF). Dagens Grasrottrener (4 stk C-Lisens delkurs) oppgis com C1, C2, C3 og C4, eventuelt C1234 som kombinasjon. Gamle Trener 1 kurs, som i dag ikke gir C-Lisens, oppgis som tilsvarende som T1, T2, T3 og T4. Gamle trener kurs blir trolig også godkjent som tilstrekkelig kompetanse ifb kvalitetsklubb. Lederkurs er oppgitt som L1, L2 og L3.
https://www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/nff-c–lisensutdanningen/