Gamle Treningstider 2017

Treningskamper o.l utenfor egen treningstid må naturlig nok avtales før de settes opp! Ellers må vi respektere oppsatte kamper før trening, men gi beskjed til lag som trener på forhånd.

KAMPER SOM SKAL OMBERAMMES TIL TRENINGSTIDER LAGET IKKE BESITTER, MÅ AVTALES PÅ FORHÅND.

Sørmarka Kunstgressbane Ver.2 (fra 1. februar 2017)

Lagene som er gruppert i sammen avtaler seg i mellom hvordan kamper og treningstid deles. Gi beskjed hvis dere frafaller oppsatt tid eller ønsker å ta del i andre ledige tider 🙂

I versjon 2 er gutter og jenter 13år,  gutter 14 og kvinner endret tirsdag og onsdag i forhold til første versjon på nett, dette som en siste justering mot anbefalte kampdager fra fotballkretsen.
Enkelte kamper for Kvinner må gjerne gå en halvtime senere og det må gjøres nødvendige avtaler med andre lag eller flytte hjemmekamp til helg. Når Kvinner spiller hjemmekamp må eventuell neste kamp starte 15 minutter senere (kl.1915) enn når G14 spiller kamp.

Gosen Kunstgressbane (fra 1. februar 2017)

Lagene som er gruppert i sammen avtaler seg i mellom hvordan kamper og treningstid deles. Gi beskjed hvis dere frafaller oppsatt tid eller ønsker å ta del i andre ledige tider 🙂

Har vært en liten justering her på tirsdager kl.17, nå G9.

Bydelshus banen

Dag/tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

Grusbanen på Haugtussa

Faktiske treningstider kan avvike noe fra oppsatte banetider, eks. at noen har valgt å trene fra kl.1730.

Dag/tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17:00-18:00  G7  J9  J7  J9
18:00-19:00 G8 (1+2)  J9   J7  J9 og  J10
19:00-20:00
20:00-21:00

Gress på Haugtussa

Dag/tid Mandag
18:00-  G8

Randaberg Arena 2018 tildelt tid

Randaberg Arena ut 2017

Hvis en er forhindret i å bruke treningstiden i Randaberg Arena må vi først og fremst prøve å gi treningstiden innbyrdes til gruppene, evt. til andre lag i klubben. Hvis ikke, så må Randaberg Arena ved vaktmester Ola Håland få beskjed, en uke i forveien. Randaberg.arena@folkehallene.no

Dag/tid Onsdag
17:00-18:00 G2007    5’er bane
18:00-19:00 G 2005/06 7 er bane
19:00-20:00 G2004 7 er bane

INNETRENING

Tjensvoll gymsal 2017-2018

Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
17:00-18:00 (mulig G 2012) G 2011 J 2011-2012 G 2012
18:00-19:00  Ledig J 2009 J 2010 Stavanger orienterings-klubb
19:00-20:00 Ledig Ledig Base-trening-jenter Damelaget

Madlavoll gymsal 2017-2018

Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Tirsdag
17:30-18:30 Mulig J 2008?/Ledig?
18:30-20:00 Ledig

Gosen gymsal 2017

I januar og februar er Gosen gymsal opptatt med GOSEN revyen.
Innetreningene avsluttes etter uke 13.

Tid/Dag Mandag
17:00-18:00 G2009 (Jørgen)
18:00-20:00 Futsal

Vikinghallen 2017

Vi har fått fast tid i Vikinghallen på onsdager. Forøvrig Det kan søkes om treningstid lørdager kl.0900-1130. I utgangspunktet er det til jente- og damefotball.

Tid/Dag Onsdag
(Halv bane, Vidar har andre)
20:30-22:00 Tjensvoll J19 / Senior dame