Gjennomføring av hjemmekamper

  • Dommer til hjemmekamp (gjelder ikke barnefotball uten dommer) kontaktes i god tid.
  • Bane og ball med linjeflagg og oppmerking kontrolleres før kamp.
  • Kampverten i hjemmekamper spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng.
    Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene gjør dette til en konkret og overkommelig oppgave.
  • Turneringer er omfattende arrangementer, og med kampverter på plass vil besøkende lag føle seg ivaretatt, og det vil også øke sannsynligheten for at gjestende lag kommer igjen til neste år.
  • Fair play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle.

Se forøvrig veiledning til lagledelsen.

Instruks kampvert:
www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/kampvert.pdf

Instruks Fairplay-møtet:
www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/fair_play-motet.pdf