Gosen kalender

Denne kalenderen brukes av våre lag på Gosen kunstgress for å koordinere kamper og trening. Alle lag legger inn sine kamper. I tillegg legger man inn når man eventuelt ikke bruker banen eller har ekstra kapasitet til at andre lag kan trene. Andre lag som benytter ledig treningstid sørger for å legge inn slik at alle ser dette i kalenderen. I utgangspunktet oppdaterer man i forkant av hver uke, og man bør ta direkte kontakt med aktuelle/berørte lag når noe eventuelt allikevel skulle endre seg i løpet av uken.