HMS & Beredskap

Beredsskapsgruppe

Klubbens beredsskapsgruppe i forhold til ulykker og tilsvarende hendelser har følgende kontaktpersoner:

 1. Daglig leder
 2. Styreleder (eventuelt Nestleder)
 3. Foreldrekontakten for berørte grupper/lag.

Lenke til Organisasjonskart med telefonnummer.
Lenke til klubbens frivillige, med trenere og lagledere.

Beredsskapsgruppens oppgaver :

 • HVA har skjedd?
 • HVOR har hendelsen funnet sted?
 • HVEM er berørt av ulykken?
 • NÅR fant hendelsen sted?
 • Er ANDRE PARTER, utenfor klubb, skadet?
 • Har NØDETATER blitt tilkalt?

Kun styreleder uttale seg til media, med mindre det i den aktuelle situasjonen er delegert videre til andre i styret eller daglig leder.

Alle grupper som reiser på tur og deres foresatte skal ha en kjent foreldrekontakt i gruppen som kontaktpunkt for de hjemme, også for å avlaste beredsskapsgruppen (og reiseledere på stedet). Det er ikke gitt at all informasjon skal legges ut direkte på sosiale medier.

Eksempel: trafikkulykke

Tjensvoll J14 har vært på helgeturnering i Kristiansand, og kjører buss på veien hjem. Turneringen har gått greit, og det er god stemning. Laget denne gangen bestod av 16 jenter, og 2 trenere. Bussen nærmer seg Lyngdal, og kolliderer med en bil som ligger langt over i andre kjørefelt i en sving.

HVA – HVOR – HVEM – NÅR – ANDRE PARTER – NØDETATER

 1. Lagleder, trener eller andre på bussen tar kontakt med foreldrekontakten hjemme i Stavanger.
 2. Foreldrekontakten får tak i daglig leder eller styreleder som igjen mobiliserer beredskapsgruppen.
 3. Informasjon om HVA – HVOR osv formidles til gruppen.
 4. Beredskapsgruppen følger planen og loggfører hendelsesforløpet.
 5. Styreleder har kontakt med eventuelle media
 6. Foreldrekontakten (sekundært reiseleder) har kommunikasjon med foresatte til de berørte.