Hva skjer

Her ligger relevant informasjon om hva som skjer når dette vedrører/påvirker andre enn eget lag i klubben. Reservasjon av banetid utover egen treningstid skal eksempelvis ligge her (sjekk allikevel med ansvarlig for banedisponering). Pass på at vesentlig informasjon fremkommer. Reservasjon av klubbhuset  har egen kalender som da skal brukes.

Warning: The VIEW ID #4 isn't avaiable in the database. Please be sure to indicate a valid VIEW ID for the CP Multi View Event Calendar in the shortcode.