Info om innetrening

Her er reglene for innetrening i gymsaler på de forskjellige skolene!

Gosen skole er unntaket, p.g.a Gosenrevyen.Der er første treningsdag etter ferien 22.02.15!

  • Tildelingen gjelder i perioden 1.september 2014 – 29.mai 2015, dersom ikke annet er spesifisert i bruksplanen.
  • Det er ikke utlån i desember måned. Første utlånsdag etter juleferien er 5.Januar 2015.
  • Gosen skole er 22.Februar 2015