Tjensvoll FK Turnering februar 2020

VIKTIG!

Vi benytter alltid fødselsår (ikke alder) i påmelding og lagnavn.
Eks. TJE-G11-1   er   Tjensvoll G2011 lag 1  (9år).  Hvis en klubb kun stiller med ett lag i den aktuelle klassen så kan suffiksen eventuelt være tatt vekk, eksempelvis TJE-G11.

Kampprogram er tilgjengelig her ca. én uke før kampdag,
men vil allikevel kunne bli justert noe helt frem til fredagen før den aktuelle turneringshelgen, så pass på å hente siste versjon.

Finn aktuelle lag på navnelisten og sjekk kampprogram og meldt snarest mulig inn eventuelle feil eller misforståelser.

KAMPPROGRAM: Versjon pr. onsdag 12.feb kl.11:
Noen jentelag kom på plass lørdag 8. feb, men for øvrig ingen endring i kampplan. Et ekstra G2014 lag er lagt til 12.feb som gir et bedre kampprogram for den aktuelle gruppen. 

Men sjekk fredag 14. februar for en siste versjon da endringer kan forekomme !!!

GENERELT OM KAMPPROGRAM

Påmeldingen har tatt utgangspunkt i årsklasse hvor lagnavn gjenspeiler fødselsår og ikke alder. I kampoppsett brukes i hovedsak de 3 første signifikante bokstavene i klubbnavn selv om en del lag selv faktisk bruker andre forkortelser.

Generelt kan vi nå ikke imøtekomme ønske om endring uten at det er veldig gode grunner. Ting henger sammen og én endringer vil vanligvis medføre flere ugunstige konsekvenser for andre lag.

Vi tar forbehold om mindre endringer og alle må forholde seg til siste versjon av kampoppsett som vi i utgangspunktet legger ut to dager før kampdagen. Ved endringer som vi allikevel blir kjent med etter dette tidspunktet, være seg feil, forfall pga sykdom eller lignende, og som medfører at vi gjør mindre endringer på kampoppsettet, så  vil vi prøve å sende ut varsel på email (eller SMS) til berørte lag.

 

 INNETURNERING 15-16. FEB
i Randaberg Arena

FOR BARN FRA 6 TIL 11 ÅR (2020 SESONG)

PÅMELDINGSFRIST 1. FEBRUAR
(stengt for påmelding)

Hvert lag spiller ferdig sine kamper i løpet av 2-3 timer.
Alle lag får premie.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Dan Pedersen på
tlf. 991 16  999  eller epost: dagligleder@tjensvollfk.no.

  PÅMELDING VED BRUK AV GRØNT SKJEMA LENGER NEDE PÅ SIDEN. 
Det er først til mølla prinsippet som gjelder, så vær tidlig ute.

3’er fotball  –  6-7 år

3-4 kamper á ca. 15 minutter, inntil 6 spillere per lag.

JENTER & GUTTER
lørdag 15. februar

(stengt for påmelding)

5’er fotball  –  8-9 år

3-4 kamper á ca. 22 minutter, inntil 9 spillere per lag.

JENTER & GUTTER
lørdag 15. februar

(stengt for påmelding)

7’er fotball  –  10-11 år

3-4 kamper á ca. 22 minutter, inntil 11 spillere per lag.

JENTER & GUTTER
søndag 16. februar

(stengt for påmelding)

PÅMELDING

Jeg melder herved på lag i Tjensvoll FK turnering i Randaberg Arena. Bindende påmeldingsgebyr er:

♦ Kr600 per 3’er lag       ♦ Kr1200  per 5’er lag     ♦ Kr1500  per 7’er lag.

Ved utløpet av frist for påmelding vil vi legge ut en liste her for alle mottatte påmeldinger med nødvendig informasjon. Sjekk da og ta kontakt med en gang dersom misforståelser eller andre avvik.

Alle som påmeldt skal ha betalt påmeldingsgebyr innen 10 dager etter mottatt faktura. Faktura vil vanligvis bli sendt ut i forkant av turneringen til klubb eller epost oppgitt ved påmelding, med mindre annet er avtalt.