Lever loddhefter

Trekning av høstlotteriet er utsatt til neste uke pga manglende innlevering av loddhefter.