Integreringsprosjekt

VI ØNSKER Å GI ALLE BARN, UNGDOM OG VOKSNE ET FELLESSKAP I KLUBBEN

Tjensvoll FK har gjennom et samarbeid med Stavanger kommune, NAV, Hillevågs bydel, idrettsråd, skoler, helsesøster og innvandrerorganisasjoner et samarbeid for å rekruttere innvandrere i klubben.

Her retter klubben tiltak for å nå flest mulig og gi alle samme rettigheter for å kunne få et aktivitetstilbud i nærmiljøet. Klubben er også behjelpelig med å bidra til at de med lav økonomi, innvandrere og flyktninger kan få økonomisk hjelp til utstyr og aktivitet.

Klubben jobber målrettet for å komme i dialog med foreldre og barn slik at en kan informere om hvordan fotballklubben er og hvordan det fungerer. Hensikten er å skape en tillit og interesse for idretten og aktiviteten.

I tillegg ønsker klubben å satse på å få ungdom og voksne med innvandrer bakgrunn inn som ledere og trenere som kan virke positivt og en naturlig tilnærming til fotballen.

Kontaktperson for integrering:
Daglig leder Dan Pedersen
dagligleder@tjensvollfk.no