Internturnering Høst – 2015

Hei alle fotballvenner i Tjensvoll fotballklubb!
Tjensvoll fotballklubb ønsker nok en gang å invitere ALLE tilknyttet Tjensvoll Fotballklubb, til ny høst Internturnering / åpen dag på Sørmarka Arena

Lørdag 24. oktober, fra kl 1200.

Klubbhuset holder åpent hele dagen med salg av kaker, kaffe og annet . Det vil være mulighet å teste skuddfoten på radarmåling.

Det deles inn i 2 grupper

Gruppe A: for alle i barnefotballen, gutter og jenter, blanda lag.
Gruppe B: for alle fra ungdomsfotball og opp i alle aldre, ingen øvre aldersgrense, jenter og gutter, blanda lag.

Lagene settes sammen av Gitle.

Lagledere informerer lag og gir samlet påmelding

Jeg ber alle lagledere fra hele Tjensvoll om å vennligst informere sine respektive lag  om info rundt Tjensvoll høst Internturnering / åpen dag. Samt komme tilbake med en samlet påmelding med navn og alder til Internturneringen innen tirsdag 20 oktober.

Vi ønsker dere alle velkommen til en flott, innholdsrik og sosial dag, på Sørmarka Arena.

Gitle Aarre


Kveldsamling for voksne

På kvelden etter høst turnering og åpen dag, vil de bli samling til sosialt samvær i klubbhus for trenere, ledere og foreldre. Åpent hus fra kl. 19.00 og utover kvelden.

Alle som kommer tar med eget drikke og noe å spise; For eksempel pålegg, pai, salat, kylling, hamburgere, rundstykker, eggerøre, her velger en fritt:) Klubben ordner med loff og brød samt litt reker og majones, i tillegg til chips og litt nøtter til kvelden.

Ta med godt humør så samles vi til fotball drøs utover kvelden

Vel møtt
Dan Pedersen