Jenter i fokus

Økt jentedeltakelse i alle ledd er en målsetting for Tjensvoll FK. I tillegg til gode og trygge rammer på treningene, ønsker vi å tilrettelegge for et godt miljø for jentene gjennom prosjektet «Jenter i fokus». Foreløpig innebærer det at klubben arrangerer to jentesamlinger i året for aldersbestemte klasser. Samlingene består av ulike aktiviteter på treningsfeltet og sosialt samvær med mat i etterkant. Jenter fra dame –og ungdomsfotballen er med å arrangerer samlingen.

Klubben har en representant for jentene (jenteansvarlig) som gjennom sportslig utvalg skal ivareta jentenes tilbud i klubben utover det sportslige, som praktisk tilrettelegging o.l.