Klubbhus kalender

Klubbhus kalender (Sørmarka)
Lagledere, trenere og andre med bruker til nettsidene kan selv reservere klubbhuset noen timer her og der ifb. aktivitet i klubbens regi. I utgangspunktet reserveres ikke hele dager, men kun de aktuelle timene. På oppføringer så må det oppgis navn og telefon på ansvarlig kontaktperson samt hva klubbhuset skal brukes til.
Hvis det ikke fremgår til hvem og hva, så vil oppføringen etter hvert bli slettet i den tro at man har klikket kalenderen ved en feiltakelse. Reservasjonen gjelder for øvrig klubbhuset og ikke kunstgressbanen.