Klubbhus kalender

Klubbhus kalender (Sørmarka)
Lagledere, trenere og andre med bruker til nettsidene kan selv reservere klubbhuset noen timer her og der ifb. aktivitet i klubbens regi. Utover dette avklares bruk og reservering med daglig leder (i enkelte tilfeller godkjennes leie til annet bruk, da gjerne ikke når det foregår annen aktivitet på banen).