Klubbhus – Regler

Regler for bruk av Tjensvoll FK’s klubbhus

 1. Ikke tillatt med levende lys/flamme.
 2. Bordflater skal vaskes, bord og stoler ryddes på plass som anvist.
 3. Gulv skal vaskes.
 4. Søppel skal tas med og fraktes bort.
 5. Vinduer og dører skal være lukket og låst, lys skal være slukket.
 6. Se egne regler på kjøkken.

Ansvarlig for lån skal påse at klubbhuset forlates rent og ryddig,
at elektrisk utstyr er avslått, samt å låse vinduer og dører.


Regler for bruk av kjøkken i klubbhus

 1. Ikke tillatt med levende lys/flamme.
 2. Kjøkkenutstyr vaskes og legges på plass etter bruk.
 3. Kaffetrakter rengjøres (kaffefilter fjernes/kastes, kaffekolbe vaskes).
 4. Elektrisk utstyr slås av før lokalet forlates, også tidsur på gangen.
 5. Kjøkkenbenk og gulv vaskes. Kjøkken- og gulv- kluter skylles og legges i skittentøybøtte.
 6. Søppel skal tas med og fraktes bort.

Ansvarlig for lån skal påse at klubbhuset forlates rent og ryddig og at elektrisk utstyr er avslått.


Regulering av bruk/utlån

Bruk av klubbhus i klubbregi

Klubbhuset skal være et sosialt møtested for klubbens medlemmer og fungere som møtelokale for klubbmøter, lagmøter og andre møter/treff i klubbens regi. Lokalet reserveres i klubbhus-kalender på nettsidene. Ansvarlig lånetaker av klubbhuset til møter o.l. i klubbregi må sørge for at lokalet forlates i ryddig/rengjort stand. Dersom bruk også har omfattet toalett-/garderobeanlegg i Sørmarka Arena gjelder også ordensreglene denne delen.

Lån av klubbhus til private formål

Frivillige i klubben over 25 år har adgang til å låne klubbhuset til private formål dersom dette ikke er i konflikt med arrangement i regi av klubben. Bruk til private formål belastes kr 300 og ordinære ordensregler for klubbhuset skal følges. Forespørsel om lån av klubbhuset til private formål skal rettes til daglig leder – fullt navn og kontaktinfo til ansvarlig lånetaker samt formål med lån skal fremgå.  Daglig leder besørger kalender-reservasjon vedr. slike utlån, navn på ansvarlig lånetaker skal fremgå av kalenderen.